ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.א.י.א תאורה 2013 בע"מ נגד שולמית וימן :


לפני כבוד השופטת טל לוי-מיכאלי, סגנית נשיא

מבקשים

  1. י.א.י.א תאורה 2013 בע"מ
  2. יעקב אשר
  3. יובל אשר

שלושתם ע"י ב"כ עו"ד אלי מור

נגד

משיבים

  1. שולמית וימן
  2. יורשי המנוחה תקוה גניזי ז"ל
  3. חנה ליימן

החלטה

הבקשה הועברה להמשך טיפולי;
לפניי בקשה המוכתרת כ"דחופה ובהולה ביותר" למתן צו מניעה זמני, שנתבקשה אף במעמד צד אחד. בגדרי הבקשה עתרו המבקש ים לצו אשר ימנע מימוש ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 18,000 ש"ח (והכל כמפורט בבקשה). הבקשה הוגשה בצוותא חדא עם תביעה כספית ולצו קבוע.
לאחר שעיינתי בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לסעד זמני להידחות אף בלא צורך בתגובה וזאת מהנימוקים הבאים על משקלם המצטבר -
רקע
המבקשים שכרו עד לאחרונה מאת המשיבים חנות ברחוב וולפסון בתל אביב לממכר מוצרי תאורה מכוחו של הסכם שכירות שנחתם ביום 23.1.2014. עם תום היחסים החוזיים נתגלעו בין הצדדים מחלוקות בקשר עם סיום הסכם השכירות. במכתב המשיבים מיום 10.4.2018 (אשר צורף לאחר נספח ד' לבקשה ולפני נספח ה' ולא מוספר כדבעי) הודיעו המשיבים למבקשים על כוונתם לממש את הערבות הבנקאית האוטונומית אשר ניתנה במסגרת יחסי השכירות.
דיון
בפתח הדברים יצוין כי, כפי שעולה מהבקשה, המבקשים הגישו בקשה קודמת, אשר נידונה ונדחתה על ידי כבוד השופט עמית יריב (ראו החלטה מיום 17.4.18 בתא"מ 32671-04-18). הבקשה הקודמת אמנם הוגשה כאשר המבקשים לא היו מיוצגים וללא הליך עיקרי – עניינים שתוקנו בגדרי הבקשה הנוכחית, אך נימוקיו של כבוד השופט יריב התייחסו גם לסוגיית הערבות הבנקאית האוטונומית (ראו פסקה 6 להחלטה) אשר ככלל אין הצדקה לעכב מימושה - ונימוקים אלו, בכל הכבוד, מקובלים גם עלי; והכל כפי שיפורט להלן;
הערבות מושא הבקשה אף לשיטת המבקשים היא ערבות בנקאית אוטונומית (ראו סעיף 1.1 לבקשה). ערבות בנקאית היא מכשיר פיננסי חשוב המבטיח את יכולתו של המוטב לקבל לידיו את כספי הערבות (ראו: רע"א 73/00 AMS Technical Systems Inc. נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נד(2) 394, 400 (2000); כן ראו: רע"א 4256/93 שיכון עובדים בע"מ נ' ארז תעשיות בנייה בע"מ, פ"ד מח(1) 450 (1993); רע"א 1084/04 פרירון חברה להשקעות פיתוח ובניין בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ, פ"ד נח(5) 535, 539-538 (2004)).
נוכח חשיבות הערבות, ככלל לא ייעתר בית המשפט לבקשות לעיכוב מימוש ערבות בנקאית, אלא במקרים חריגים וכאשר הטעם להתערבות אינו נעוץ בעסקת היסוד אלא בהתקיים אחד מהחריגים אשר הוכרו בפסיקה – חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות (ראו לדוגמה: רע"א 4479/10 דלתון עבודות אלומיניום בע"מ נ' קש"ת מלונאות בע"מ (פורסם בנבו, 13.6.2010)).
בענייננו, חרף השימוש במונחים "מרמה" ו-"נסיבות חריגות" (ראו סעיפים 58-64 לבקשה), לא מצאתי כי מתקיימים החריגים המצדיקים עיכוב מימוש הערבות. עיקר טענות המבקשים כפי שהן משתקפות לאורך הבקשה כולה הן, הלכה למעשה, בקשר להפרה חוזית נטענת מצד המשיבים בעוד המשיבים במכתביהם טוענים להפרות מצד המבקשים . המחלוקת החוזית משתקפת היטב גם מהנספחים שצורפו לבקשה. בשולי הבקשה המבקשים אמנם משתמשים כאמור במונחים "מרמה" ו"נסיבות חריגות", אך השימוש במונחים מילוליים אלו כדי לתאר סכסוך חוזי – אינו יכול להקים את אותם חריגים שהוכרו בפסיקה. הפרה חוזית, כטענת המבקשים, אינה יכולה להפוך למרמה או נסיבות חריגות, רק מאחר שנעשה שימוש בסופרלטיבים מילוליים חריפים במיוחד . העובדה כי מדובר בסכסוך חוזי נלמדת גם מהבקשה הקודמת שהגישו המבקשים, שם המחלוקת תוארה כחוזית בלבד. העובדה שעתה המבקשים מיוצגים אינה הופכת את העובדות לשונות והשימוש בתיאורים קיצונים במיוחד אינו משנה את מהות הסכסוך.
ודוקו, כנלמד מנספחי הבקשה עיקר המחלוקת בין הצדדים נעוץ בשאלות הנוגעות לאופן השבת המושכר לידי המשיבים ובכלל זאת, אך לא רק, האם הדקורציה ורצפת העץ (ככינוים בבקשה) הינם חלק ממחוברי המושכר או אחרת (וראו נספחים ה'-ו' לבקשה); האם המבקשים השיבו את המושכר לידי המשיבים כמתחייב בדין ובחוזה. מדובר במחלוקות הסכמית אשר גם אם המבקשים משוכנעים כי הצדק עימם אינה הופכת את המחלוקת למרמה חמורה (כלשון הבקשה).
ויובהר – אין משמעות הדבר כי טענות המבקשים אינן נכונות; טענות המבקשים הן טענות נכבדות, אלא שבשים לב לכך שעניין לנו בערבות בנקאית אוטונומית המקום לבררן הוא בגדרי ההליך העיקרי. ממילא, מימוש הערבות אינו משליך על הזכויות המהותיות של הצדדים להתקשרות. המשמעות היא לכל היותר כי הכספים, ובהתאם להסכמתם על יסוד כתב הערבות יועברו לנמעני הערבות, והמבקשים יוכלו לתבוע את השבת הכספים על יסוד הטענות אותן הן מעלים עתה בגדרי ההליך העיקרי.
בהקשר זה יוער כי זולת טיעון כללי בדבר נזק עלום כלשהו, לא בא כל טיעון משכנע במישור מאזן הנוחות – טעם נוסף המטה דין הבקשה לדחייה.

לפיכך הבקשה לסעד זמני נדחית, ממילא נדחית גם הבקשה לצו במעמד צד אחד. משלא נתבקשה תשובה – אין צו להוצאות. טענות הצדדים יתבררו בגדרי ההליך העיקרי.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.א.י.א תאורה 2013 בע"מ
נתבע: שולמית וימן
שופט :
עורכי דין: