ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יניב דמארי נגד אתי סולומון :

לפני כבוד השופטת שלומית בן יצחק

תובע

יניב דמארי

נגד

נתבעת

אתי סולומון

החלטה

1. אני ממנה כמומחה את מר שמחה פלדמן – מהנדס בניין (להלן – "המומחה") , רחוב בני משה 9, תל אביב, 62308, נייד: 052-XXXX957, סניף תל אביב: טל': 03-XXXX089, פקס':03-XXXX069; סניף ירושלים: ת.ד. 18650, ירושלים 91185, טל': 02-XXXX958, פקס': 02-XXXX956. דואר אלקטרוני: [email protected] . , וזאת לצורך מתן חוות דעת סופית ומכרעת במחלוקת מושא תביעה זו, כעולה מפרוטוקול הדיון.

2. לפני קיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים מהי עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. בשלב זה ישאן ה צדדים בשכר טרחתו של המומחה, ובפסק הדין אקבע מי יישא בסופו של דבר בשכר טרחת המומחה בהתאם לתוצאות. הואיל ומדובר בתביעה קטנה והיקף הבירור נדרש להיות בהתאם, שכר טרחת המומחה לא יעלה על 2,500 ש"ח בצירוף מע"מ. סכום זה אינו כולל שאלות הבהרה וחקירה בבית המשפט (התשלום בגין שאלות הבהרה וחקירה, אם תידרש, יהיה בנפרד). המומחה לא יתחיל בב דיקה לפני שקיבל את שכר טרחתו מהצדדים. שכר הטרחה ישולם תוך 14 יום מעת משלוח אישור המומחה על קבלת המינוי.

3. המומחה ייפגש עם הצדדים פגישה אחת, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו בפגישה, לרבות כתבי הטענות שהוגשו בתיק זה וחוות דעת מומחים. הבדיקה תתבצע בדירות בנוכחות בעלי הדין. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה.

4. טלפונים ליצירת קשר עם הצדדים מופיעים בפרוטוקול הדיון.

5. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם עותק לצדדים תוך 45 יום מיום קבלת שכר הטרחה.

6. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת. המומחה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהיה בכך צורך.

7. המומחה יודיע לבית המשפט אם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, בתנאים שנקבעו, אם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי וזאת עד ליום 3. 5.18.

8. לעיוני ביום 10.5.18

המזכירות תמציא החלטה זו ופרוטוקול הדיון האחרון למומחה לאלתר באמצעות הפקסימיליה ולצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יניב דמארי
נתבע: אתי סולומון
שופט :
עורכי דין: