ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סברינה עזרא נגד כרמלה אברהם :

בפני כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובעת
סברינה עזרא

נגד

נתבעים
1.כרמלה אברהם
2.שלמה לוי

בשם התובעת:
עו"ד גרשון קליינר, עו"ד עדי אילוז

בשם הנתבעים
עו"ד גבריאל טרונישוילי

פסק דין

לפניי תובענה שהוגשה במקור כבקשה לביצוע שיק (ללא תאריך) על סך של 500,000 ₪. את השיק משכה נתבעת 1 לפקודת התובעת, ובצדו האחורי חתום גם נתבע 2, שהוא בן זוגה של נתבעת 1.
במסגרת הדיון בהתנגדות מיום 10.7.17 העידו בקצרה בן זוגה של התובעת וכן הנתבעים. מן העדויות עלה כי אין מחלוקת שהתובעת ובן זוגה הלוו לנתבע 2 סכומים שונים, אולם המחלוקת העיקרית הייתה מהו גובה הסכומים והאם הם נפרעו: הנתבעים טענו כי נתבע 2 נטל מעת לעת הלוואות בסכומים של עשרות אלפי ₪, ו פרע אותן; ואילו התובעת טענה כי מדובר היה בהלוואות בסכומים שהצטברו למאות רבות של אלפי ₪ לכל הפחות , ואלה לא נפרעו. בתום הדיון הוסכם כי ההתנגדות תתקבל, וכי טענת ההגנה של הנתבעים תהיה כי התובעת לא הלוותה להם את הסכומים הנטענים על ידה (יובהר כי הסכומים שנטענו עלו על סכום השיק מושא הבקשה).
ההליך נמשך, ונקבע לשמיעת העדויות ולסיכומים ביום 23.4.18. בפתח הישיבה הגיעו הצדדים להסכמה דיונית. להסכמה זו, כנוסחה בעמוד 10 לפרוטוקול שורה 12 עד עמוד 11 שורה 8, שהוא המחייב, ניתן בזה תוקף של פסק דין כחלק בלתי נפרד מפסק הדין שכאן .
על פי עיקרי ההסכמה, למיצוי כלל הטענות ההדדיות בין הצדדים תועמד התובענה על סך של 725,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 17.1.11 ואילך (סכום העולה כדי למעלה מ-800,000 ₪), ופסק הדין בה יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, במתחם הסכומים שבין 350,000 ₪ לבין סכום התובענה (שכאמור עולה על 800,000 ₪). הצדדים הסכימו גם על שיעור שכר הטרחה שייפסק לטובת באי כוח התובעת (7% מן הסכום שייפסק, בתוספת מע"מ) וכן על אופן תשלומו. כמו כן הוסכם כי הסכום שייפסק ישולם ב-12 תשלומים כמפורט בהסכמה, וכי אם לא ישולם אחד התשלומים במלואו ובמועדו יעמוד לפירעון מיידי מלוא סכום התביעה (725,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 17.1.11 ואילך), בניכוי הסכומים ששולמו. ההסכמה התייחסה גם למימוש משכון הרובץ על נכס מקרקעין של נתבע 2, והוסכם כי כל עוד משולמים התשלומים בהתאם לה לא יינקטו הליכים בעניין זה.
לאחר אותה הסכמה ולבקשת הצדדים נשמעו בקצרה עדויות התובעת ונתבע 2, ועוד לפניהן נשמעה עדותו של עורך דין שערך הסכם הלוואה בין השניים. בהסכם זה, הנושא תאריך של 17.1.11, צוין כי התובעת מעמידה לנתבע 2 עם חתימת ההסכם הלוואה בסך של מיליון ₪.
הצדדים סיכמו את טענותיהם, והגיעה אפוא עת ההכרעה.
נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מן המסמכים שהוגשו לתיק בית המשפט, מ ן העדויות שנשמעו ומטענות באי הכוח בסיכומים, אני מורה כי למיצוי הטענות ההדדיות ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 615,000 ₪. בהתאם להסכמה, לסכום זה יתוסף שכר טרחת עורך דין בסך של 50,369 ₪.
בקביעת גובה הסכום נתתי דעתי לטענות ההדדיות בשאלת הסכום הכולל שהולווה, ובשאלה האם הוחזרו מתוכו סכומים שונים ובאיזה שיעור.
בין היתר, נתתי דעתי לכך שלעת הזו גם התובעת אינה טוענת כי הסכום של מיליון ₪ המופיע בהסכם ההלוואה מיום 11.1.17 הוא הסכום שהועבר בפועל, ולשיטתה סכום זה מגלם גם תשואה עבור הסכום שהועבר. כמו כן, התובעת לא צירפה תיעוד ברור וממצה אחר בנוגע לסכומי הקרן ש הועברו לנתבע 2 .
מנגד, נתתי דעתי לעולה ממכלול המסמכים לגבי היקף הסכומים הסביר שהועבר לנתבע 2 (תוך התייחסות לטענות ב"כ הנתבעים בעמוד 22 לפרוטוקול שורות 6-1). כמו כן נתתי דעתי לקשיים שונים שהתגלעו בגרסת נתבע 2, הן בראי המסמכים שצורפו; הן בראי עדותו של עורך הדין שערך את ההסכם מיום 17.1.11 , שהתייחס גם אל דברי נתבע 2 במועד עריכת ההסכם (עמודים 13-11 לפרוטוקול); הן בראי דברי נתבע 2 בנוגע להיקף חובותיו לתובעת ולבן זוגה בהליכים אחרים ; והן בראי דברים שאמר נתבע 2 בעדותו בהליך שלפניי, שחלקם עוררו קושי מצד עצמם (ראו למשל עמוד 17 לפרוטוקול שורות 20-16).
הסכום הכולל לרבות שכר טרחת עורך הדין שנפסק, ישולם באופן שעליו הוסכם, כפי שצוין לעיל.
ניתן היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סברינה עזרא
נתבע: כרמלה אברהם
שופט :
עורכי דין: