ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן כוכבי נגד עיריית רחובות :


בפני כבוד ה שופטת שרון צנציפר הלפמן

מבקשים

  1. יהונתן כוכבי
  2. צביה כוכבי

נגד

משיבים

  1. עיריית רחובות
  2. דן כוכבי

החלטה

לפני בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני לפיו יאסר על המשיב 1 למכור את זכויות המבקשים בקרקע הידועה כחלקה 124 בגוש 3656 (להלן: המקרקעין) בגין חוב שחב משיב 2 (להלן: מר כוכבי) למשיבה 1 (להלן: העירייה).

הבקשה ותמצית טענות הצדדים

הבקשה הוגשה תחילה ביום 16.4.18 (להלן: הבקשה המקורית). בד בבד, הוגשה תביעה למתן צו מניעה אשר יאסור על העירייה למכור את חלקם של המבקשים במקרקעין.

על פי הנטען בבקשה המקורית , העירייה מנהלת הליכים למכירת נכס המקרקעין בלשכת ההוצאה לפועל בפתח תקווה בתיק הוצל"פ 20-18601-13-0. על פי פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון משנת 10.12.2015 בתיקי תמ"ש 6713-12-11 ו- 9758-06-11, על אף הרישום בספרי המקרקעין, נכס המקרקעין האמור הוא חלק מעיזבון המנוחה, מרים כוכבי ז"ל, אשר המבקשים ומר כוכבי, המשיב, הם שניים מיורשיה. חלקו של כל אחד מהיורשים בנכסי העיזבון הוא שליש (1/3) . לאור האמור, כך נטען, המבקשים זכאים להירשם בספרי המקרקעין כחוכרים של שני שלישים (2/3) מהמקרקעין. בנסיבות אלה, כאשר קיים פסק דין הקובע כי המבקשים זכאים לשני שליש מזכויות החכירה במקרקעין, כאשר המשיבים אינם חייבים לעירייה חוב כספי כלשהו ובנוסף לכך, הם מתנגדים למכירת חלקם בחלקה – אין כל עילה בדין למכירת חלקם בחלקה. עוד נטען כי מכירת החלקה תהווה הפרה של הוראות סעיפים 3 ו-11 לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו.

בסעיף 7 לתצהירי המבקשים, שצורפו כתמיכה לבקשה, נרשם מפי כל אחד מהמבקשים כי "לאחרונה נודע לי כי בהליכים אשר מנהלת המשיבה 1 נגד אחי, המשיב 2 בלשכת ההוצל"פ בפתח תקווה בתיק הוצל"פ 20-18601-13-0, מבקשת המשיבה 1 למכור את כל חלקה 124 לשם גביית חוב אשר חב לה לטענתה משיב 2 ואף נקבע מועד קרוב אשר עד לאותו מועד חויב משיב 2 לפנות את בית המגורים הבנוי בחלקה 124 אשר בו הוא ומשפחתו מתגוררים. בלשכת ההוצל"פ סירבו ליתן לי פרטים אודות מועד הפינוי המדויק של הבית, בטענה כי אינני צד לתיק". לאור האמור, כך נטען, והואיל ומועד הדיון בבקשה למתן צו מניעה קבוע עשוי להתמשך זמן רב וכי עד אז עלולה מכירת חלקם של המבקשים בקרקע להתבצע ובכך תתייתר נפ קותו של צו המניעה, נתבקש בית המשפט ליתן את צו המניעה הזמני עד למתן החלטה בבקשה למתן צו מניעה.

ביום 16.4.18 ניתנה החלטה לפיה – על מנת שניתן יהיה לשקול אם הבקשה עומדת בהוראות הדין והפסיקה למתן סעד זמני – ישלימו המבקשים את תצהירים ויפרטו את המועד המדויק בו נודע להם תאריך הפינוי ונסיבות קבלת המידע.

לאחר הדברים האלה, הוגשה היום הבהרה מטעם המבקשים. כל אחד מן המבקשים צירף תצהיר, במסגרתו פירט כי "לפני מספר שבועות הגיעו אלי דרך צדדים שלישיים ידיעות כי עומדים לפנות את משיב 2 מביתו... וזאת כדי למכור את החלקה כולה... פניתי לפני כשבועיים ללשכת ההוצל"פ בפתח תקווה על מנת לברר אם נכונים הדברים שהובאו לידיעתי. פקיד ההוצל"פ אליו פניתי השיב לי כי מאחר ואינני צד לתיק, אין באפשרותו לתת לי פרטים... לאחר מספר ימים, נמסר לי על ידי צד שליש כי משיחה שניהל עם אשת משיב 2, נמסר לו כי מועד פינוי בית המגורים... הוא סוף חודש אפריל או תחילת חודש מאי שנה זו. בפועל נודע לי בערב יום העצמאות כי מועד הפינוי נקבע ליום 24.4.18" (סעיפים 6-2 לתצהיר). המבקשים חוזרים על טענתם לפיה יש לעכב את פינוי המקרקעין עד לתום הדיון בתביעה לפירוק עזבון אמם המנוחה.

דיון והכרעה

הלכה היא כי לצורך מתן סעד זמני, על בית המשפט לבחון את מהות הסעד המבוקש, סיכויי הצדדים להוכיח את טענותיהם, מאזן הנוחות ושיקולי יושר של המבקשים.
לאחר שבחנתי את הבקשה המקורית ואת התצהיר המשלים, הגעתי למסקנה כי יש לדחות את הבקשה למתן צו מניעה זמני אף ללא צורך בקבלת תגובת המשיבים.

תחילה, יצוין כי מותב זה מטפל בתיק אחר המתנהל בפניו – ה"פ 55191-10-17 שרון כוכבי נ' עיריית רחובות – אשר במסגרתו ניתנה אתמול (22.4.18) החלטה הדוחה בקשה דחופה שהוגשה לעיכוב פינוי המבקשת מן המקרקעין מושא בקשה זו. במסגרת ההליך האחר, הונחה בפני מותב זה תמונה רחבה יותר באשר להליכים הרבים שעניינם המקרקעין הנדונים.

נקודת המוצא לדיון היא כי העיקול שהוטל חל רק על זכויות החייב, מר כוכבי, במקרקעין. לא שוכנעתי כי יגרם למבקשים נזק המצריך מתן צו זמני, שכן המבקשים עצמם אינם מתגוררים בנכס, אין טענה לדיירות מוגנת או לזכות לסידור חלוף וכתוצאה מן הפינוי לא תפגע זכותם. לכן, כתוצאה מן הפינוי זכויותיהם לא תיפגענה, שכן גם כי אם וכאשר יימכרו המקרקעין, הרי שהמבקשים יהיו רשאים לקבל את מלוא שני השלישים מהתמורה שישלם הקונה.

זאת ועוד. נראה כי סיכויי התביעה לגופה נמוכים, אם בכלל קיימים. ענייננו בהליך שנועד למנוע מימוש נכס של חייב, לצורך פירעון חוב לעירייה, אשר תלוי ועומד מזה שנים רבות. בנסיבות אלה, אין הצדקה למנוע את מימוש הנכס, והזכות היחידה עליה יש להגן, היא זכותם של המבקשים לקבל את חלקם בתמורה במלואה; זכות שוודאי תישמר על ידי רשמת ההוצאה לפועל במסגרת ההליכים שמתנהלים בפניה. נוכח האמור, לא מצאתי הצדקה למנוע את פירעון החוב באמצעות מניעת המכירה.

על זאת יש להוסיף כי לא ניתן להתעלם מן השיהוי בהגשת הבקשה שלפני. מן הנתונים שהובאו בפני עולה כי הפינוי קבוע למחר. הבקשה המקורית הוגשה ביום 16.4.18. התצהיר המשלים הוגש רק היום. הגם שהמבקשים בקיאים בפרטי תיק ההוצל"פ (לרבות מספרו), טוענים הם כי מועד הפינוי לא היה ידוע להם. מדובר בהליכים המתנהלים שנים רבות, ובתי משפט על ערכאותיהם השונות, נדרשו גם להליך הפינוי שעיכובו מבוקש עתה. בנסיבות אלה, הגשת הבקשה במועד בו הוגשה לוקה בשיהוי חמור, אשר מטה אף הוא את הכף שלא ליתן סעד מן היושר.

נוכח כל האמור, סבורני כי אין להיעתר לבקשה. אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן כוכבי
נתבע: עיריית רחובות
שופט :
עורכי דין: