ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאי מזאריב נגד בנק הפועלים בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ברכה לכמן

מבקשת

מאי מזאריב

נגד

משיב
בנק הפועלים בע"מ

החלטה

1. המשיב הגיש כנגד ס.ש. שירותי אבטחה שמירה וניקיון בע"מ (להלן: "החברה"), מזאריב סלאמה (להלן: "הנתבע") והמבקשת, תביעה בסדר דין מקוצר על סך 272,494 ₪, ביום 30/1/13, בגין חוב החברה למשיב, ומכוח ערבותם של הנתבע והמבקשת לחיובי החברה.

2. ביום 29/1/14, ניתן פסק דין כנגד הנתבעים בתביעה בהעדר בקשת רשות להתגונן.

3. ביום 24/8/15, הגישה המבקשת בקשה לביטול פסק הדין שניתן כנגדה, ובהעדר תגובת המשיב לבקשה, התקבלה הבקשה לביטול פסק דין, והמבקשת הגישה בקשת רשות להתגונן ביום 20/11/15. לאחר דחיות רבות, התקיים דיון בבקשת רשות להתגונן ביום 5/11/17 והצדדים סיכמו טענותיהם בבקשה בכתב, לאחר שניתנה להם שהות לבוא בדברים.

4. המבקשת אינה מכחישה את חתימתה על מסמך ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום, בעת היותה, נושאת משרה בחברה, מיום 8/4/10, בו ערבה למלוא חיובי החברה כלפי המשיב. המבקשת אף אינה מכחישה את סכום חוב התביעה.

5. לטענת המבקשת, בבקשת רשות להתגונן, היא חדלה מלכהן כנושאת משרה בחברה ביום 22/2/11, מועד בו הועברו מניותיה לנתבע.

6. לטענת המבקשת, פנתה מספר פעמים בעל פה, לנציגי המשיב, לרבות מנהל הסניף, בבקשה לבטל ו/או לגרוע את ערבותה מחשבון החברה. וביום 5/5/12, הוגשה בקשה בכתב לגריעתה כערבה בחשבון החברה בצירוף תצהיר הנתבע המאשר החזקת מלוא מניות החברה.

7. לטענת המבקשת, מאז העברת מניות המבקשת לנתבע, נתן המשיב לחברה הלוואות ללא הסכמה מצידה, וחשבון החברה נוהל, ללא שהייתה למבקשת מעורבות וידיעה בניהולו. משכך, טענה המבקשת שאין לחייב אותה בסכומים הנובעים ממתן ההלוואות.

8. מנגד, טען המשיב, כי אין בפי המבקשת כל טענת הגנה ראויה לבירור ואין כל ראיה התומכת בטענת המבקשת, בדבר הגשת בקשה בעל פה או בכתב לידי המשיב.

9. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ובהתאם להלכה הנהוגה בבקשת רשות להתגונן, לפיה, די בהגנה אפשרית, ולו בדוחק, כנגד התביעה, על מנת שתתקבל הבקשה, מצאתי לנכון לקבל את בקשת רשות להתגונן, בטענה שנמסרה למשיב הודעת ביטול ערבות, כאמור בסעיף 6 לעיל, בלבד.

10. עם זאת, אני סבורה שיש בנסיבות, להתנות את הרשות להתגונן, בהפקדת פיקדון כספי, מכוח תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, בסכום של 5,000 ₪.

11. על כן, ניתנת בזאת למבקשת רשות להתגונן כנגד התביעה, בכפוף להפקדת פיקדון כספי בסך של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט עד ליום 30/5/18. עם ביצוע ההפקדה, יעבור ההליך לסדר דין רגיל, התצהיר התומך בבקשה יהפוך לכתב הגנה והצדדים יתייצבו לקדם משפט ליום 25/6/18 שעה 9:00.

12. בהעדר הפקדה, תמחק בקשת רשות להתגונן, ויינתן כנגד המבקשת פסק דין על יסוד כתב התביעה.

13. המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ח, 25 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאי מזאריב
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: