ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחמיה טויטו נגד א.ש.ד. עשוש בע"מ :


בפני כבוד הרשמת הבכירה מיטל חלפון - נזריאן

מבקש

נחמיה טויטו

נגד

משיבים

  1. א.ש.ד. עשוש בע"מ
  2. אבנר עשוש
  3. אליהו בוסקילה

החלטה

לאחר עיון בכתב התביעה ובבקשה להטלת צווי עיקול במעמד צד אחד, מצאתי כי יש להיעתר לבקשה.
מעיון בכתב התביעה, עולה כי בשלב זה הוכיח המבקש כי קיימת עילת תביעה לכאורית וזאת מבלי לקבוע מסמרות ובטרם נשמעה עמדת הצד שכנגד. לבקשה צור ף הסכם הלוואה בין המבקש למשיבה 1 וכתב ערבות אישית של המשיבים 2 ו - 3 וכן העתק שיק שחולל מחמת אי כיסוי מספיק. מצאתי כי יש ב מסמכים אלה כדי לתמוך בטענותיו של ה מבקש ובהתחשב בשלב המקדמי בו נמצא ההליך, יש בראיות אלה די כדי להוות ראיות מהימנות לכאורה.
כמו כן, בבחינת מאזן הנוחות, מצאתי כי ככל שלא יוטל העיקול, ייתכן קושי בביצוע פסק הדין, ככל שיינתן, שכן, כפי שציין המבקש, העדר כיסוי לשיק הינו אינדיקציה לאי יכולת פירעון ובצירוף טענות בדבר ביטול השיק ע"י המשיבים, הסתלקות המשיב 2 מן הארץ והתכחשות המשיב 3 לחוב, תוך התעלמות המשיבים מפניות המבקש - מכל אלה ניתן להסיק כי ישנו חשש ממשי להכבדה.
מן המקובץ, ניתן צו עיקול זמני כמבוקש על זכויות ו/או כספים ו/או נכסים של המשיבים אצל המחזיקים כמפורט בבקשה להטלת צו עיקול .
העיקול יוטל ברישום בלבד ויוגבל לסכום התובענה.
הצו לא יחול על חשבון עו"ש וחשבון חח"ד. הצו לא יחול על מלאי עסקי.
תחילת תוקפו של הצו תהא עם הפקדתן של הערובות שלהלן-

  1. התחייבות עצמית של המבקש ללא הגבלת סכום בנוסח המקובל.
  2. ערובה של צד שלישי שאינו תאגיד באותו נוסח לעיל. הצד השלישי יציג העתקי תעודת זהות וכן תלושי שכר לשלושת החודשים האחרונים שיעמדו על סכום של לפחות 8,000 ש"ח נטו.
  3. הפקדת עירבון, במזומן או בערבות בנקאית, בסך של 15,000 ש"ח.

העתקי הבקשה והתביעה ונספחיהם, והעתק מהערובות הנ"ל, יומצאו על ידי המבקש, במסירה אישית למשיבים, תוך שלושה ימי עסקים ממועד הפקת הצו הפורמאלי על ידי המזכירות, שאם לא כן עלול הצו לפקוע.
הצו ניתן בכפוף לכל הוראת דין החלה לגביו.
העתק אישור המסירה לגבי המצאת צו העיקול הזמני ויתר המסמכים לפי החלטה זו יוגש לתיק תוך 20 יום ממועד מתן ההחלטה.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ח, 25 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נחמיה טויטו
נתבע: א.ש.ד. עשוש בע"מ
שופט :
עורכי דין: