ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ט.ו. נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

התובעות:
ט.ו.
ש.ג.

נגד

הנתבעת:
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה מטעם התובעות למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי, נוירולוגי ואא"ג לכל אחת מהן.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורתופדי לתובעת 1, ובתחום האא"ג לתובעת 2, עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר ששון עמיהוד, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי – לבדיקת התובעת 1, ואת ד"ר יעל גרטי גרוס, כמומחית רפואית מטעם בית המשפט בתחום האא"ג – לבדיקת התובעת 2, בגין תאונת הדרכים מיום 2.3.16.

המומחה האורתופדי שמונה לתובעת 1, יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי לתובעת זו.

ככל שעומדת התובעת 2 על בקשתה למינוי אורתופד ו/או נוירולוג – תגיש את תוצאות בדיקת ה- EMG אותה הופנתה לבצע, ואת פיענוחה על ידי הרופא המטפל.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 29.5.18.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת כל מומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגישו לבית המשפט את חוות הדעת תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ט.ו.
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: