ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ג' הראל נגד ע"י ב"כ עו"ד ק' צדיק :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ג' הראל
א.א.ד. (קטין)

נגד

הנתבעות
ע"י ב"כ עו"ד ק' צדיק

צדדי ג'
ע"י ב"כ עו"ד ע' טרוזמן

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. עיריית אשדוד
  1. החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח

החלטה

1. עיון בכתבי הטענות שהוגשו מטעם הצדדים מעלה, כי התובע לא צירף לכתב התביעה חוות דעת רפואית מטעמו, ערוכה כדין, זאת בניגוד לתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן – "התקנות") .
במסגרת כתב התביעה ביקש התובע לפטור אותו, בשלב זה, מהגשת חוות דעת רפואית ולהורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט.
לאחר עיון בכתב התביעה, ועל אף שהתובע הינו קטין, הרי שלא מצאתי נסיבות חריגות המצדיקות פטור מהגשת חוות דעת רפואית, בהתאם להוראות תקנה 127 לתקנות.
אשר על כן, ככל שחוות דעת מטעם התובע לא תוגש עד יום 24.6.2018, יהא מנוע התובע מלטעון כל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת, זאת בהתאם לתקנה 137(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.
הנתבעות וצדדי ג' רשאיות להגיש חוות דעת מטעמן, עד יום 23.8.2018 .
2. התובע יגיש תצהיר נסיבות מפורט על האירוע הנטען, זאת עד יום 24.5.2018, בו יפרט את השמות של כל העדים שבכוונתו להעיד להוכחת נסיבות האירוע, ויצרף את כל המוצגים שיש בהם כדי להוכיח את נסיבות האירוע. מובהר, שהתובע לא יהיה רשאי לזמן לעדות או להציג ראיה שלא פורטו בתצהיר הנסיבות.
3. בעלי הדין ישלימו בתוך 90 יום מהיום ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו.
4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים.
5. לאחר הגשת חוות הדעת הרפואיות, ככל שיוגשו, אקבע את המשך ניהול ההליך.

ת"פ ליום 27.5.2018.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ג' הראל
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ק' צדיק
שופט :
עורכי דין: