ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בתיה גלעד נגד שירות התעסוקה :

לפני:

כבוד השופטת שרה מאירי – אב"ד
נציג ציבור (עובדים) מר יוסף שטח

המערערת:
בתיה גלעד
ע"י ב"כ עו"ד טל נוי ( ס.מ.)
-
המשיב:
שירות התעסוקה
ע"י ב"כ עו"ד עודד סנדלר

פסק דין

1. בכתב ערעור מפורט (שלווה בהגשת תצהיר) מיום 19.3.18, טענה המערערת כך:
הערעור הוגש כנגד החלטתה של ועדת הערר שליד שירות התעסוקה מ- 17.9.17, שדחתה ערר המערערת על סירוב שנרשם לה ביחס להפניה מ- 23.7.17 ("הוועדה").
טוענת המערערת כי ב- 30.4.17 החלה להירשם כמובטלת, כשיום ההתייצבות השבועי הוא יום א', כשמתאמת ההשמה היא אביה הדר (" הדר").

ב- 23.7.17 הופנתה על ידי הדר ל"קישורית" וכשיצרה קשר טלפוני עם אשת הקשר שם (מיטל) השאירה הודעה כי הופנתה על ידי שירות התעסוקה.

ב- 24.7.17 התקשרה אליה כריסטינה מקישורית, הסבירה את מהות העבודה (מענה טלפוני של הודעות מטעם עסקים לציבור), עבודת משמרות בוקר וערב (עד 18:00), לפחות שתי משמרות.
המערערת ביקשה להתייעץ עם בעלה וכעבור דקות השאירה הודעה לכריסטינה שתחזור אליה לקביעת מועד לראיון. בהתאם, בשעת ערב (21:43) עדכנה את הדר בדוא"ל.

ב- 25.7.17 בשעת בוקר (08:28; "ב" לערעור) קיבלה הודעה מהדר כי "לי נאמרו דברים אחרים", ונתבקשה תשובתה ביחס להפנייה לעבודה ב"אוהל שרה", שהתבררה בסוף כלֹא רלוונטית.
ב- 30.7.17 עת התייצבה במשיבה, מסרה הדר כי קישורית מסרו שהמערערת לא נשמעה מעוניינת ומסרה לה סירוב.

ב- 17.9.17 בוועדה טענה המערערת כי לאחר שנועצה עם בעלה, התקשרה אחרי חצי שעה (ס' 11, 16) וביקשה שיקבע לה ראיון.
נציג המשיבה אמר כי גם אם השאירה הודעה ולא חזרו אליה היה עליה להתקשר שוב; כי עליה להיות זמינה לעבודת משמרות.

לאחר הוועדה קיבלה שוב הפנייה לקישורית, ביום 28.9.17 הגיעה לקישורית, לאחר תאום טלפוני, רואיינה, הראו לה העבודה ולמחרת הודיעה קישורית כי לא התקבלה.

טעתה הוועדה, משהחלטת הסירוב אינה מבוססת עובדתית ומשפטית ודינה להתבטל.
המערערת לא היתה מיוצגת בפני הוועדה ולא הוזהרה בדבר זכותה לייצוג - ולו מטעם זה דין ההחלטה - ביטול.

טעתה הוועדה בהסתמכה על גרסת המשיב כי המערערת ביקשה עבודה בשעות הבוקר, תוך שהתעלמה מטענת המערערת כי הוצעה לה עבודת משמרות, שכולן מתחילות בבוקר (גם אם מאוחר), כשממילא כל המשמרות מסתיימות עד 18:00.

טעתה הוועדה בכך שלא עמדה בחובת ההנמקה על פי סעיף 5(א)(3) לתקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), התשי"ט-1959, משניתנה החלטתה ללא עמדת המעסיק.
לאור צרוף תכתובות הדוא"ל - עולה ספק רב באם הסירוב נרשם כדין, ספק שראוי כי יפעל לטובת המערערת דווקא.
(ההדגשות הוספו).

2. המשיב בתגובתו (מ- 13.2.18) טען כי יש לדחות הערעור מהנימוקים המפורטים בהחלטת הוועדה.
המערערת הופנתה ב- 23.7.17 לקישורית לתפקיד נציגת שירות לקוחות, עבודה מתאימה על פי החוק.
מבירור עם המעסיקה הובהר כי המערערת טענה בטלפון כי היא מחפשת בעיקר בשעות הבוקר ותבדוק לגבי משמרות ותעדכן אם רלוונטי, כשהמערערת לא נשמעה מאד בענין. לוועדה טענה שתבדוק עם בעלה. המערערת לא חזרה ודיברה עם המעסיקה, כשלטענתה, השאירה הודעה. גם כשניתנה לה הזדמנות לחזור למעסיקה, על ידי הוועדה, לא עשתה זאת.
אין יסוד לפקפק בדברי המעסיק (ע"ע 1081/02 סואעד פתחי נימר – ש"ת ; ע"ע 166/07 קורליק – ש"ת ; ע"ע 184/07 מינקוביץ – ש"ת ). כן הפנה לעל"ח (ת"א) 41716-03-11 שמואל אלימלך כהן – ש"ת ולפיו סביר שמעסיק יעדיף לקבל מי שמעוניין לבצע העבודה בלב שלם ובנפש חפצה ולא מי שנעדר מוטיבציה.
כן הפנה לשורת פס"ד (אזוריים) לפיהם מדובר בעבודה מתאימה גם למערערת, כאישה צעירה, וכי לא ניתן לצפות כי יכתיב דו"ע את שעות העבודה לנוחותו/ לתנאיו הספציפיים.
משהמערערת לא היתה זמינה לעבודה אליה הופנתה – בדין נדחה הערעור.

3. ביום 20.3.18 טענו בפנינו הצדדים:
המערערת חזרה על טענותיה העובדתיות וטענה כי העובדה שהופנתה שוב לאותו מעסיק מלמדת שלא היה מקום לעמוד על הסירוב, מה גם שעשתה מאמץ להקלט בעבודה.
עמדת המעסיק לא נשמעה בוועדה, אלא של נציג המשיב. רואים מהמיילים את התנהלות המערערת לגבי עבודה, כל הפנייה היא הולכת ובודקת, ותמוה הסירוב שנרשם; נציג המשיב לא יודע אם חזרה למעסיק, אך המערערת עדכנה את המשיב והיתה בסופו של דבר במקום העבודה ועברה את כל התהליך. הדוא"ל מראה שהיא כן נכונה לעבודה.

המערערת טענה כי "סוכם" בסוף הדיון בוועדה שיסדרו הפנייה נוספת ואם תראה שרצינית ותקבל העבודה אז יבטלו את הסירוב וזה לא נרשם כלל. כריסטינה אמרה לה להתייעץ עם בעלה; אמרה שצריך להתחייב למשמרות, שאלה מאיזה מגזר היא והתעניינה. אחרי שהתייעצה עם בעלה, השאירה הודעה שיש לה תשובה חיובית.
עוד נתבקש למחוק הליך נוסף שנפתח בטעות (31901-02-18).

המשיב חזר על טענותיו. בסיום הריאיון הטלפוני המעסיק העביר התרשמותו, כי המערערת לא נשמעה מעוניינת ואמרה שמחפשת עבודה בבוקר.
למעסיק אין אסמכתא שחזרה אליו/הודיעה משהו.
המערערת לא עשתה כל שביכולתה להתקבל לעבודה והסירוב נרשם כדין.
הוצג דוא"ל מהמעסיק מ- 23.7.17 לפיו המערערת "לא נשמעה בענין, מחפשת בשעות בוקר, תבדוק לגבי המשמרות".

4. ולהכרעתנו –
אין חולק כי מדובר בעבודה מתאימה למערערת.
אין חולק כי בראיון הטלפוני הוברר למערערת כי מדובר בעבודה במשמרות, אחת מבוקר (מוקדם) ואחת משעות בוקר מאוחרות עד 18:00.

לא הוכח כי דווקא המשיב או המעסיק (כטענת המערערת בפנינו) הציע כי המערערת תבדוק עם בעלה... קשה גם לקבל כי בשיחת טלפון, ביקש המעסיק לבדוק "מגזר" אליו משתייכת המערערת.
המערערת היא דורשת עבודה, שהופנתה כאמור לעבודה מתאימה ; אם הראתה הסתייגות "קלה" מעבודה , וכך התרשם המעסיק, כעולה מדבריו כפי שהובאו בוועדה, בדוא"ל ובפנינו - בדין נרשם סירוב.

ברי כי המעסיק נעדר אינטרס; הרי אינו חייב לפנות לש ירות התעסוקה על מנת למצוא עובדים, ואם ידחה דו"ע אחד , אינו נפגע מכך, ואינו עובר על הוראות חוק/נוהל כלשהם.
המעסיק אף אינו מושפע מקביעת המשיב ביחס לדו"ע.
ממילא, ברי כי אינו נדרש להופיע בוועדה ודבריו מובאים בפני הוועדה על ידי הגורם במשיב, בע"פ ולעיתים, עפ"י תכתובת שהעביר למשיב, כבענייננו.
אכן, מי שמרמז כי מעדיף הוא עבודה בבוקר ועל מנת ליתן תשובתו מבקש הוא לשקול ולהתייעץ - הרי אינו מוכן ואינו עושה הנדרש על מנת להתקבל לעבודה.
ונזכיר - הרשמה במשיב מטרה אחת לה והיא מציאת עבודה. הרשמה כאמור מזכה בגמלה במל"ל, אך כ"מטרה" משנית בלבד.
בנסיבות אלה - בדין נרשם למערערת סירוב משהרשימה את המעסיק כי לא ממש היא מעוניינת בעבודה שהוצעה, שחייבה אותה לשוב לביתה מדי פעם לאחר משמרת שנייה (שמסתיימת ב- 18:00).
כך הוא עפ"י הפסיקה, משלא ניכר בהתנהלותה מאמץ לקבל העבודה.
לא נוכל שלא להזכיר - הטענות ביחס להצעה בסוף הדיון בוועדה - לא מצאנו לדון בה ן ולא רק משאין ל הן זכר בוועדה, אלא (גם), משלא בא ז כרן בערעור המפורט ובתצהירה!

לא שמענו על חיוב כי יהא אדם מיוצג - לא בבימ"ש ולא במקום אחר (אין עסקינן בהליך פלילי ) וכך אף בוועדה. בוועדה לא נדרש כי "תוזהר" כי זכותה ליטול ייצוג - בל נשכח כי עסקינן בערעור שהגישה המערערת ולא הובא בפנינו מקור חוקי לחיוב כאמור.

משבדין קבעה הוועדה "סירוב" למערערת שלא הראתה עניין לקבל העבודה אליה הופנתה - אין לנו אלא לדחות הערעור.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ח, (0318 אפריל 2018), בהעדר הצדדים.

יוסף שטח, נ.צ. עובדים

שרה מאירי, שופטת - אב"ד
נחתם ע"י נ.צ. ביום 18.4.18.


מעורבים
תובע: בתיה גלעד
נתבע: שירות התעסוקה
שופט :
עורכי דין: