ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית תל-אביב-יפו נגד עליזה הכט :

לפני כבוד השופטת איילה גזית

התובעות:

  1. עירית תל-אביב-יפו
  2. מי אביבים 2010 בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. עליזה הכט
  2. דניאל הופמן

החלטה

1. התובעות הגישו תביעה כספית כנגד הנתבעים בדרישה לתשלום ארנונה, אגרת מים, וחיובים נוספים.

על פי התביעה, התובעות ביטלו את חיובי הנתבעים, ורשמו בדיעבד את חב' קוויק כמחזיקה בנכס, לאור המלצת וועד ערר, וכאשר חב' קוויק לא התגוננה ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד החברה.

במהלך המשפט התברר לתובעות לראשונה כי הנתבעים הגישו נגד חב' קוויק ובעלי מניותיה תביעה כספית, ובין היתר, תבעו מהם את תשלומי הארנונה והמים בתקופת האחזקה.

בין הנתבעים ובעלי המניות הושג הסכם פשרה לפיו בעלי המניות שהתגוננו, ישלמו לנתבעים סך של 225,000 ₪, וזאת באמצעות פסיקת בית המשפט לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.

התובעות טוענות כי תביעת הנתבעים התבססה על הסכם שכירות בינם לבין קוויק ובעלי מניותיה, במסגרתו התחייבה קוויק ובעלי המניות לשלם את מלוא תשלומי הארנונה והמים.

לטענת התובעות, אי תשלום החובות, הקנה לנתבעים זכות, כטענת התובעות, לשיפוי בגין דרישת התובעות לשלם תשלומי ארנונה ומים, ועל כן, על הנתבעים להעביר לידי התובעות כל סכום שגבו מחב' קוויק ובעלי מניותיה בקשר לתשלומי הארנונה והמים בגין הנכס בתקופת האחזקה. לפיכך, טוענות התובעות כי משקיבלו הנתבעים סך של 225 אלף ₪, עליהם להעבירו לידי התובעות, וזהו סכום התביעה נשוא התיק דנן.

הנתבעים טענו כי הגישו תביעה כספית נגד חב' קוויק ובעלי מניותיה, על סך של 634,817 ₪, אשר כללה עילות כספיות של חוב של דמי שכירות, חוב לעיריית תל אביב בגין ארנונה ומים, תשלומי ביטוח מבנה, תשלום לעו"ד, הוצאות ושכר טרחה בתביעת הפינוי ואגרות.
הנתבעים טענו כי במסגרת התביעה הושגה הסכמה, לפיה נקבע שבית המשפט יכריע על פי סעיף 79 א' בגבולות שבין 150 אלף ₪ לבין 300 אלף ₪.

טענת הנתבעים שאין לייחס לסכום הפסוק מרכיב של ארנונה ומים, וכן לאחר שהצדדים היו מודעים לכך שהסכומים אינם מתייחסים לארנונה, ביקשו המחזיקים מהנתבעים שיוציאו חשבוניות מס, כפי שנהוג בעת תשלום דמי שכירות, ומובן מאליו שאם החוב היה מתייחס לארנונה ומים, לא היו ניתנות חשבוניות מס.

2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, ושמעתי את טענות הצדדים, עולה כי במקרה דנן, דין התביעה להימחק על הסף.

3. מתוך עיון בכתב התביעה שהגישו הנתבעים כנגד קוויק ובעלי מניותיה בתיק אזרחי 45894-02-11, בבית משפט השלום בתל אביב, עולה כי הנתבעים תבעו מקוויק ובעלי מניותיה סך של 634,817 ₪, כאשר הסכום מורכב, כפי שפורט בסעיף 16 לכתב התביעה כדלקמן:

"חישוב ההוצאות של התובעים עד להגשת כתב התביעה:

א. חוב דמי שכירות עד ליום 30/01/2011 289,398 ₪
ב. חוב לעיריית תל אביב בגין ארנונה ומים 271,739 ₪
ג. תשלומי ביטוח מבנה ששילמו התובעים במקום הנתבעים 12,105 ₪
ד. חוב לחברת מי אביבים 35,408 ₪
ה. תשלום לעו"ד אביטל חן 7,540 ₪
ו. שכר טרחה והוצאות בתביעת פינוי 18,026 ₪
ז. אגרה ששולמה בתביעת פינוי 601 ₪
סה"כ 634,817 ₪".

מעיון בכתב התביעה, ובסעיף 16 שמפרט את רכיבי התביעה, עולה כי אין אפשרות לדעת איזה חלק מסכום הפשרה שנפסק לפי סעיף 79 א' הינו בגין ארנונה ומים, אם בכלל.

התביעה עוסקת בתשלומים הן של דמי שכירות, הן של ארנונה ומים, הן של תשלומי ביטוח והוצאות שכר טרחה, פינוי ואגרות.

מתוך פסק הדין שניתן על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, בלתי אפשרי לזהות איזה חלק כספי מפורט ומוגדר שניתן בפסק הדין, נקבע עבור חלק הארנונה והמים, אם בכלל נפסק בגין רכיבים אלה סכום כלשהו.

הסכום שפסק בית המשפט על דרך הפשרה נקבע כסכום כללי עבור כל רכיבי התביעה, באופן שאין כל דרך להפריד בין הרכיבים ולייחס סכום כלשהו לתשלום ארנונה ומים.

יתר על כן, על פי החלטת וועדת הערר מיום 02/06/11, אשר קבעה שהמחזיקה בתקופת השכירות הינה חברת קוויק, ולא הנתבעים, הרי חברת קוויק חבה חיוב בתשלום ארנונה ומים.

צודקים הנתבעים בטענתם כי אין כל בסיס לייחוס הסכום הפסוק על דרך פשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, בסך 225 אלף ₪, לתשלום בגין חוב ארנונה ומים, כפי שטוענות התובעות בתיק זה.

אילו וועדת הערר הייתה קובעת שהנתבעים הם אלה המחזיקים של הנכס, וכי עליהם כבעלים לשלם את החוב לעירייה, אזי היו הנתבעים מסתמכים על הוראות חוזה השכירות כדי לתבוע החזר תשלום ארנונה מחברת קוויק, אלא שלאור החלטת וועדת הערר, בעניין היותה של חברת קוויק המחזיקה, החיוב בגין ארנונה ומים איננו מוטל על הנתבעים כבעלים.

4. לא זו אף זו, גם התובעות עצמן בתיק דנן, מודות כי בית המשפט חייב את הנתבעים לשלם "בין היתר" את הסכום של 225 אלף ₪ לסילוק התביעה והחיוב של בית המשפט נפסק בגין "כל העילות".

בסעיף 12 לכתב התביעה דנן טוענות התובעות:

... הם הגישו נגד קוויק ובעלי המניות תביעה כספית, במסגרתה תבעו את קוויק ובעלי המניות לשלם להם, בין היתר, את תשלומי הארנונה והמים בגין תקופת ההחזקה (להלן: "תביעת הנתבעים"). גם בתביעת הנתבעים, היחידים שהתגוננו, היו אותם בעלי המניות שהתגוננו בתביעה שהגישה התובעת. עוד התברר כי בין הנתבעים בתיק הנדון לבין בעלי מניות שהתגוננו, הושגה הסדר פשרה, לפיו בעלי המניות שהתגוננו ישלמו לנתבעים כאן סך של 225,000 ₪ לסילוק תביעתם, בית המשפט פסק לפי סעיף 79 א' , בית המשפט בדק את כתבי הטענות וקבע כי הוא מחייב לשלם לנתבעים עבור כל העילות 225,000 ₪". (ההדגשה איננה במקור).

לפיכך, גם על פי גרסת התובעות, הסכום הכולל שנפסק, נפסק, בין היתר, עבור ארנונה ומים, וחייב את הנתבעים בגין כל העילות, וזאת כפי שעולה מתוך סעיף 12 לכתב התביעה.

בנסיבות אלה, אין כל דרך לבית המשפט הדן בתיק להפריד ולזקק מתוך הסכום הכולל בסך 225,000 ₪, שנפסק לפי סעיף 79 א', את הסכום המפורש שנפסק עבור ארנונה ומים, אם בכלל נפסק סכום כלשהו עבור רכיב הארנונה והמים, לאור החלטת וועדת הערר.

5. אשר על כן, לאור כל הנימוקים לעיל, נותרה תביעת התובעות בתיק זה ללא בסיס עובדתי או משפטי המקים לתובעות עילת תביעה, והתביעה נמחקת בזה.

התובעות ישלמו לכל אחד מהנתבעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 2,500 ₪, בתוספת מע"מ, וזאת בתוך 30 יום מהיום.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לצדדים.
המזכירות תבצע סגירת תיק.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית תל-אביב-יפו
נתבע: עליזה הכט
שופט :
עורכי דין: