ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסא מצארוה נגד סאלח אגבאריה :

1 + 2
בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש / תובע

מוסא מצארוה

נגד

משיבים / נתבעים

  1. סאלח אגבאריה
  2. קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ – ח "פ 514466630

החלטה

ביום 26/2/2018 הגיש התובע תביעה כנגד שני הנתבעים שבכותרת.

ביום 13/3/2018 הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה, בה ביקש למחוק את הנתבעת 2 כנתבעת עפ"י כתב התביעה הנ"ל ולצרף את מר מחאמיד אחמד פאיק, כנתבע תחת הנתבעת 2 שבכותרת.

החלטתי מיום הגשת הבקשה נקבע, כי יש להמציא הבקשה לתגובת הנתבעת 2 בתוך 7 ימים.

ביום 23/4/2018 (בטרם נקבע כי הבקשה לתיקון כתב התביעה התקבלה או לא) הגישו הנתבעים עפ"י כתב התביעה המתוקן שטרם אושרה הגשתו הודעה לצד שלישי... שאינה אלא הנתבעת 2 שבכותרת.

במועד הגשת הבקשה הזו, ניתנה החלטת כבוד השופטת קרן אניספלד, כי כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לתיקון כתב התביעה, אין מקום לנתב את ההליך לשופט ויש להביא גם את הבקשה בפני.

כיון שטרם נקבע, כי כתב התביעה יתוקן, הרי שבקשה מס' 2 שעניינה במשלוח הודעת צד ג' נדחית.

ביום 24/4/2018 הגיש התובע בקשה שחלקה הארי בכתב יד בלתי קריא, לתיקון כתב התביעה, אולם היא נדחתה בשל אי יכולתי לפענח את כתב היד (לטעמי ראוי היה שהבקשה תוגש באופן שונה – ש.ר).

בו ביום, הוגשה הודעה נוספת ובקשה להחלטה ובה מודיע ב"כ התובע, כי לאחר שבירר ב משרדו מצא כי כלל לא יושמה מסירה לנתבעת 2 שבכותרת, לכן סבור הוא, כי אין צורך לפנות ולקבל את עמדתה למחיקתה לכתב התביעה.

עוד מציינת ההודעה, כי הנתבעת 2 לא הגישה כתב הגנה.

ההודעה מציינת גם, את הגשתו של כתב התביעה המתוקן שצורפה לבקשה קודמת ואף את העובדה, כי שני הנתבעים כבר הגישו כתב הגנה ובקשה למשלוח הודעת צד ג'.

מכל אלו סבור המודיע / התובע מגיש ההודעה הנוספת, שיש לקבל את הבקשה כיון שכבר הוגש כתב הגנה מפני כתב התביעה המתוקן ולדון בבקשת הנתבעים לשלוח הודעת צד ג' אל הנתבעת 2 שבכותרת.

לא ברור לי מדוע בחר התובע להתנהל בשונה מהחלטות הניתנות בבקשותיו.

לא התובע יקבע האם כתב תביעה מתוקן שביקש להגיש יתקבל, אם לאו.

עתה, מעת שמסתמן, כי הנתבעת 2 שבכותרת תהא בתיאום כזה או אחר בין הצדדים צד ג' ולא נתבעת, הרי שהתחזקה דעתי שיש לקבל את תגובתה, קל וחומר מעת שהייתה ועודה נתבעת עפ"י כתב התביעה, ממילא אם לא נמסר לה כתב התביעה, הרי שטרם חלף המועד להגשת כתב הגנה מטעמה, וזכותה לדעת מה מתרחש בתיק זה מאחורי גבה, אינה שנויה במחלוקת לטעמי.

סופו של דבר, הבקשה לתיקון כתב התביעה נדחית.

כתב ההגנה שהגישו הנתבעים 1 שבכותרת ומר אגבאריה סאלח, נמחק ויוצא מהתיק, שכן הוגש שלא כדין.

הנתבע 1 שבכותרת רשאי, אם זה רצונו, להגיש כתב הגנה אחר בתוך 45 ימים.

התובע יתכבד וימלא אחר החלטתי מיום 13/3/2018, ובנוסף לאמור שם, יצרף את כל הבקשות, ההחלטות וכתבי הטענות שהוגשו עד כה, לרבות זה שנמחק היום ויביאם לידיעת הנתבעת 2 שבכותרת.

יתר האמור בהחלטה מיום 13/3/2018, שריר וקיים.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ח, 25 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוסא מצארוה
נתבע: סאלח אגבאריה
שופט :
עורכי דין: