ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר נכט נגד סופר אלקטריק ס.פ בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה אביגיל פריי

תובעת

אסתר נכט

נגד

נתבעת

סופר אלקטריק ס.פ בע"מ

פסק דין

בפני תביעה שעניינה שירות לקוי אותה קיבלה לטענתה התובעת מאת הנתבעת.
התובעת טענה כי ביצעה אצל הנתבעת ביטוח תיקונים ביחס למכשירי החשמל המצויים בביתה. כאשר ביקשה להחליף את גוף החימום שבדוד החשמל שבבעלותה סירבה בתחילה הנתבעת להזמין טכנאי לבצע את ההחלפה. רק לאחר הפצרות ניאות טכנאי להגיע וגם אז, לא הצליחו לתאם מועד לביקורו. מאז משחרת התובעת על פתח הנתבעת בדרישה להחזרת הכספים אשר שילמה לה עבור שירות התיקונים אותו הזמינה אצלה- ולשווא.

הנתבעת מאידך טוענת כי לא מיני ולא מקצתיה. התובעת רכשה שירות תיקונים וביקשה לבצע "תיקון" אשר אינו תיקון כלל ועיקר. הנתבעת הטרידה את נציגת השירות שביצעה מולה את עסקת השירות תוך טענה שקרית כי היא מתבקשת לעמוד איתה בקשר דחוף שכן מים נוזלים מדירתה של נציגת השירות. גם ניסיונות הנתבעת להשיב לתובעת את סכום העסקה ביחס לדוד השמש (ע"ס 625 ₪) נדחו על ידי התובעת שאף השיבה את ההמחאה שנשלחה אליה לטובת ביטול העיסקה.

בדיון טענה לפני התובעת באריכות טענותיה באשר להזמנת השירות. הנתבעים טענו כי התובעת ביטלה את החיובים בגין עסקת השירות אותה רכשה אצלם ולפיכך לא ידעו לקבוע האם אכן בסופו של יום זכאית התובעת להשקפתם להחזר כלשהו, לאור תנאי העיסקה.

עיון בתנאי העיסקה שבוצעה ביום 30.6.16 מעלים בס' 1 לתנאים כי השירות המדובר הינו-
"החברה אחראית לתקן, בהתאם לתנאי כתב זה, קלקולים במכשירים המכוסים על מנת לאפשר את פעילותם התקינה בהתאם לייעודם המקורי."

אף התובעת עצמה הודתה, הן בשיחה המוקלטת שהושמעה בפני והן בדבריה בפני ביהמ"ש, כי הדוד נשוא פנייתה לא היה מקולקל וכי פעל באופן תקין (עמ' 1 שורה 22 ;עמ' 2 שורה 8). התובעת טענה לאחר מכן כי בזמן שפנתה לשירות התיקונים היה קצר בכל הבית (עמ' 1 שורה 26) אולם כאמור- בהחלטת השיחה עולה תמונה שונה.
משכך, השירות אותו רכשה התובעת אינו מכסה החלפת גוף חימום שאינו מקולקל כלל.

התובעת גם לא הביאה כל ראיה לטענתה כי יש להחליף גוף חימום בכל שנה מהחברה בה רכשה את דוד החשמל. התובעת גם לא ידעה לתת הסבר מניח את הדעת לעובדה כי למרות שבסופו של יום תואם לה ביקור טכנאי, מדוע לא נערכה אליו מראש, דחתה הביקור פעם אחת וביקשה כי הביקור יערך בשעות אחה"צ בפעם אחרת.
כן לא נתנה התובעת הסבר מניח את הדעת לסיבה לפיה פנתה למוקד השירות בטענה כי קיימת נזילת מים מביתה של נציגת השירות- טענה שהתבררה כשקרית וגרמה לנציגת הנתבעת, ע"פ כתב ההגנה, לטרחה מרובה ולעוגמת נפש.

עדותה של התובעת הייתה מתחמקת לפרקים, והיא לא השיבה לשאלות שנשאלה ובמקומן בחרה לשוב ולשטוח טענות שונות חרף השאלות הברורות שנשאלה.
הגם שביהמ"ש התחשב בעובדה כי התובעת ביקשה להביא חלק מדבריה באנגלית, ואף נעשו ניסיונות להסביר לתובעת עמדת הנתבעת באנגלית, עמדה התובעת על כך שהיה על הנתבעת לספק לה שירות החלפת גוף החימום וכי היא זכאית לקבל החזר מלא על השירותים שרכשה בתוספת הצמדות וקנסות.

כאמור לעיל- מנוסח כתב השירות עולה כי התובעת לא הייתה זכאית לשירות אותו דרשה מאת התובעת ומשכך, אין לטענתה על מה לסמוך לאור הסכם ההתקשרות בין הצדדים.

בנוסף, המועדים הקבועים בחוק לביטול העסקה חלפו זה מכבר והתובעת לא עמדה במועדים אלה לעניין בקשתה לביטול עסקה. התובעת עצמה אף השיבה לנתבעת את ההמחאה שנשלחה לה ע"מ לבטל העיסקה ומכך אני למדה כי לא הייתה מעוניינת בביטול העסקה בין הצדדים.

התובעת בחרה להתקשר בעסקה לקבלת שירות תיקונים, בעוד שבפועל פניותיה לא עסקו בתיקון מוצרים תקולים אלא בשרותי אחזקה של מוצרים תקינים. התובעת לא צירפה כל ראיה לסתור מסמכים בכתב אלה, למעט טענתה כי נאמר לה כי אלו השירותים שינתנו לה. המדובר לכל היותר בטענה בע"פ כנגד מסמכים בכתב- וככאלה לא הוצגה בפני כל ראיה לסתור טענת הנתבעת כי שרותי אחזקה לא הוצעו וממילא לא ניתנה כל התחייבות לגביהם. למעלה מכך, מנוסח השיחה שהושמעה באזני ביהמ"ש עולה מפורשות כי נציג הנתבעת מבהיר לתובעת כי ככל והמכשיר אינו תקול- אין מקום להחלפת גוף החימום.

אף פנייתה לעניין מכונת הכביסה אינה ברורה- נציגת הנתבעת ביקשה לחסוך מזמנה ומכספה של התובעת וביקשה לאפשר לה לבצע הפעולה באופן עצמאי, ואילו התובעת ראתה בדבר בהתחמקות הנתבעת מביצוע הטיפול (אשר גם הוא לכאורה אינו עולה כדי קלקול במכשיר!).

יוער כי במהלך הדיון ביקשו נציגי הנתבעת להציע לתובעת כי חרף חלוף הזמן ממועד עריכת העסקה יהיו מוכנים כמחווה שירותית לבטל החוזה- אולם התובעת עמדה על תביעתה ככתבה וכלשונה. משכך, אין לי אלא לפעול בהתאם לשורת הדין. המועד לביטול העסקה חלף זה מכבר (וראה ס' 14 14א ו 14ג1 לחוק הגנת הצרכן); התובעת לא טענה כי לא הייתה מודעת לפרטי העסקה. בכתב התביעה טענה כי הנתבעת סירבה לתאם לה מועד לביקור טכנאי ורק בכתב ההגנה התגלה כי בהתאם לתנאי ההתקשרות כלל לא היה מקום לביקורו של הטכנאי ובכל זאת תואם טכנאי, שנדחה על ידי התובעת עצמה.
די בעיון בכרטסת שצורפה ע"י הנתבעת ע"מ להבין כי אכן היה קשר רציף בין התובעת לנתבעת, כי לנתבעת הוסברו זכויותיה ע"פ החוק וכי היא סירבה לקבל ההחזרים כפי שהוצעו לה ע"פ הדין.

סיכומם של דברים- התביעה שבפני הינה בגין הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן – ללא הוכחת נזק. התובעת לא צירפה לתביעה קבלה או ראיה על תשלום לנתבעת, למעט תרשומת שלה ביחס לתשלומים שלטענתה ביצעה. כאמור לעיל, התובעת לא הצליחה להוכיח כי הנתבעת הפרה הוראות חוק הגנת הצרכן או כי פעלה בניגוד לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים ומשכך אין לי אלא לדחות את התביעה.

התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך 300 ₪ שישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה כדין עד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 15 יום לבית המשפט המחוזי מרכז שבלוד.

המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסתר נכט
נתבע: סופר אלקטריק ס.פ בע"מ
שופט :
עורכי דין: