ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליס פדידה נגד דני רוזן זרחיה :

3
לפני כבוד הרשם דורון יעקבי

המבקשת:
אליס פדידה

נגד

המשיב:
דני רוזן זרחיה

החלטה

מונחת בפני בקשה לביטול פס"ד אשר ניתן ביום ה- 11.9.17.
ביום 29.3.17 הגיש המשיב לתיק ביהמ"ש תביעה כספית לחיוב הנתבעים בתשלום שכ"ט ואגרות בסך 5,138.5 ₪ לתיקון רישום מקרקעין בלשכת רישום מקרקעין חולון מכוח פסיקתא חתומה שניתנה ע"י בית המשפט המחוזי בתיק ת.א 26194-09-15 ביום 1.2.17 .
פס"ד בתיק דנן נסמך על אישור מסירה מיום 19.5.17 ותצהיר שליח שביצע את מסירת כתב התביעה והזימון לדין בכתובת המבקשת.
ביטול מחובת הצדק:
לאחר עיון בטיעוני הצדדים נראה לכאורה כי בוצעה מסירה כדין.
כפי שעולה מטענות הצדדים, אין מחלוקת לגבי כתובת המסירה שהיא אכן כתובת מגוריה של המבקשת - רח' הגפן 10, בת-ים.
פסה"ד נסמך על אישור מסירה ותצהיר השליח שביקר בכתובת המבקשת, אשר לטענתו מסר לה את כתב התביעה והיא סירבה לקבלו. אין הכחשה מצד המבקשת לעצם קבלת כתב התביעה.
המבקשת טוענת בבקשתה כי סברה שאין עליה להגיש כתב הגנה לאחר שהמשיב קיבל ממנה תשלום בסך 7,817 ₪ בגין פס"ד שניתן כנגדה בבית המשפט המחוזי.
יצויין כי טענות המבקשת לא נתמכו בתצהיר ערוך כדין כי אם בתצהיר בגצ"י על דרך ההפנייה.
לפיכך לא שוכנעתי כי פסה"ד פגום ואין לבטלו " מחובת הצדק".

ביטול משיקול דעת ביהמ"ש:
באשר לשיקול דעת בימ"ש יש לחלק לשניים : " סיבת המחדל" וסיכויי ההצלחה".
באשר לסיבת המחדל באי הגשת כתב ההגנה במועד, אני סבור כי אין מדובר בזלזול בוטה של המבקשת בהליכי בית המשפט כי אם במחדל או אף רשלנות שניתן לרפאה בתשלום הוצאות המשיב וזאת בהתייחס ובהתחשב בסיכויי ההגנה ובזכות ביהמ"ש לבטל משיקול דעת.

"סיכויי הצלחה" –
זו השאלה החשובה יותר. המבחן הוא מבחן של " הגנה אפשרית" ולאו דווקא בטוחה. הנטל המוטל על המבקשת הוא לשכנע שלכאורה יש לה הגנה אם תוכיח אותה. בימ"ש מפעיל את סמכותו תוך מתן משקל רב לזכות הגישה לערכאות ותוך חתירה לתוצאה מידתית.
המבקשת טוענת כי המשיב ביקש לשנות את מספרי הדירות בלשכת רישום המקרקעין, שעל פניה נראית להיות פעולה פשוטה יחסית. המשיב הגיש שתי תביעות במקביל בגין אותם סעדים, לבימ"ש המחוזי ולבימ"ש השלום. במחוזי, ניתן פס"ד בהעדר הגנה ונפסק למשיב שכ"ט עו"ד. המשיב פתח תיק הוצל"פ בגין פס"ד המחוזי שמספרו 518655-04-17 וקיבל בסופו של דבר 7,817 ₪ מכספי המבקשת, ועתה מגיש המשיב תביעה נוספת בבימ"ש זה ומבקש שוב שכ"ט עו"ד. מדובר בכפל פיצוי ובמעשה בי דין.
המבקשת לא תמכה טענותיה העובדתיות בבקשה בתצהיר ערוך כדין כי אם בתצהיר בגצ"י. אי הגשת תצהיר עפ"י התקנות עומד לחובתה של המבקשת ואולם בית המשפט מתחשב בעניין זה בנסיבות גילה של המבקשת (79) ואי ייצוגה ע"י עו"ד.
נראה כי המבקשת עמדה בנטל המוטל עליה עפ"י הפסיקה ופרטה טענות הגנה הראויות לברור וליבון עובדתי וראייתי, שאין מקומן במסגרת בקשה לביטול פס"ד, כי אם בהליך העיקרי לאחר עיון בראיות/שמיעת עדים. בימ"ש מפעיל את סמכותו תוך מתן משקל רב לזכות הגישה לערכאות ותוך חתירה לתוצאה מידתית. לא מצאתי בשלב זה ראיות כגון קבלות המעידות על תשלומים בפועל בגובה סכום התביעה, וככל וחלק גדול מסכום התביעה הינו בהתייחס לפעולות משפטיות שבשלב זה לא גובו במסמכים, הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט הן בהתייחס לתביעה דנן והן למכלול נסיבות התיק.
לפיכך, הגעתי למסקנה כי יש לבטל את פסה"ד משיקול דעת.
סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני מורה כי פס"ד יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך 750 ₪.
הסך הנ"ל ישולם לידי המשיב במשרדו בתוך 30 יום ויהווה תנאי לביטול פסה"ד שאם לא כן יוותר פסה"ד על כנו.
הצדדים ימסרו הודעה מתאימה לתיק בדבר תשלום/אי תשלום ההוצאות לצורך מתן הוראות ניהול הליכים בתיק.

התיק ייקבע לתז"פ.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליס פדידה
נתבע: דני רוזן זרחיה
שופט :
עורכי דין: