ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדואן ענבתאוי נגד נזרין טורס בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת עינב גולומב

תובע

עדואן ענבתאוי

נגד

נתבעת

נזרין טורס בע"מ

פסק דין

תביעה קטנה לפיצוי בגין ליקויים נטענים בחבילת נופש ללונדון שהזמין התובע מהנתבעת.
יצויין כי במקור הוגשה התביעה גם נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ, אשר ביטחה את נסיעת התובע לחו"ל. לאחר ששירביט טענה להתיישנות התביעה , היא נדחה כנגדה בהסכמת התובע.
רקע ותמצית טענות הצדדים

  1. התובע, יחד עם חבר, הזמין מהנתבעת חבילת נופש הכוללת טיסות ושהייה במלון (כולל ארוחת בוקר) למשך 8 לילות החל מיום 17.08.2014. השניים הזמינו חדר אחד בו שתי מיטות נפרדות.
  2. לטענת התובע, כאשר הגיעו למלון בלונדון הסתבר כי בחדר שהוקצה להם יש מיטה אחת (זוגית). נאמר להם שאין חדר אחר עבורם בו שתי מיטות נפרדות . הם סירבו לקבל את החדר ועזבו את המלון. במהלך הלילה המתינו בבתי קפה באזור. לאחר שיחה עם נציגת הנתבעת סודר להם חדר בבית מלון אחר שהשהות בו איננה כוללת ארוחת בוקר.
  3. התובע טוען כי במהלך שהותם מחוץ למלון הם נשדדו וכספם נלקח מהם (1,000 יורו ו- 600 דולר). אז הסתבר להם כי ביטוח הנסיעות שנערך להם לא כולל ביטוח של כסף מזומן, וזאת על-אף שביקשו שתערך עבורם פוליסה מקיפה וכוללת.
  4. הנתבעת בכתב הגנתה טוענת כי לאחר שהסתבר לתובע ולחברו כי בחדר במלון יש מיטה זוגית, הם יצרו קשר עם נציגת הנתבעת וזאת מבלי שביררו בקבלה האם יש חדר פנוי עם שתי מיטות נפרדות. גם לאחר שהנציגה הציעה לו לפנות לקבלה הוא סרב לעשות כן. התובע סרב לחזור לאותו בית מלון והביע רצונו לעבור למלון אחר. בזמן שיצא מחוץ למלון על מנת לשוחח עם נציגת הנתבעת – הוא נשדד.
  5. לטענת הנתבעת, היא פעלה לאיתור מלון חלופי לתובע ולאחר שנמצא בית מלון היא ציינה בפניו כי מכיוון שהמדובר בעונת שיא ביטול בית המלון המקורי כרוכה בתשלום דמי ביטול מלאים. כמו כן הוסיפה הנציגה כי בית המלון החלופי יהיה על בסיס לינה בלבד לא כולל ארוחת בוקר והתובע הסכים לכך.
  6. הנתבעת מציינת כי עלות המעבר למלון חלופי הסתכמה בסך , $1,728, וכי התובע לא הסדיר התשלום הנ"ל אלא היא שנשאה בו. לפנים משורת הדין היא היתה מוכנה להפחית את השתתפותו של התובע בתשלום עודף זה ולהעמידו על סך 890$ אולם גם סכום זה לא שולם על-ידי התובע. לטענת הנתבעת היא פעלה בהתאם למצופה מסוכן סביר וכי התובע הוא שחב לה בגין ההפרש בתשלום.

דיון והכרעה:
7. כאמור לעיל, התביעה נסבה הן על אי-אספקת חדר מלון עם שתי מיטות נפרדות כפי שהוזמן ע"י התובע והן על אובדן הכסף שנגנב. לעניין האחרון לא שוכנעתי כי נפל פגם כלשהו בהתנהלות הנתבעת. הטענה כי נערך לתובע כיסוי ביטוחי שונה מזה שביקש בפועל, לא הוכחה כדבעי ולא הוצגו בעניין זה כל ראיות של ממש ואף לא הוברר כי קיים היה כיסוי ביטוחי אחר שניתן היה לספק.
8. אשר לחדר המלון; אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע הזמין חדר מלון עבור שני אנשים ובו שתי מיטות נפרדות. כפי שעלה מעדות התובע, מדובר בנסיעה שנעשתה יחד עם חבר, ומכאן מאפייני החדר שהתבקש. מעדות התובע עולה כי מדובר היה בנתון מהותי ובעל חשיבות מבחינתו וכי לא היה מעוניין בחדר עם מיטה זוגית. הדבר מתיישב עם התנהלותו "בזמן אמת", עת "העדיף" ל בלות את הלילה הראשון בחופשתו מחוץ למלון עד להסדרת מלון חלופי ובו חדר המתאים לדרישתו, על-פני לינה בחדר עם מיטה זוגית. התובע, שאיננו אדם צעיר, תיאר את חוסר הנוחות הרבה שחש כאשר הסתבר לו כי סופק לו ולשותפו לנסיעה חדר עם מיטה זוגית, ואני מוצאת את עדותו בעניין זה משכנעת.
9. אין גם מחלוקת כי חדר כאמור לא סופק לתובע בהגיעו למלון, אלא חדר עם מיטה זוגית. לאחר שפנה לנתבעת, סודר לו למחרת היום חדר חלופי במלון אחר, בו שתי מיטות. את טענת הנתבעת בכתב הגנתה, לפיה התובע דרש מלון חלופי במקום לנסות ולפתור את הבעיה בפניה פשוטה לקבלה במלון מושא ההזמנה, אינני רואה לקבל. כאמור לעיל, התובע תיאר בעדותו כי פנה לקבלה וכי נאמר לו שאין בנמצא חדר חלופי מתאים. לא ברור הבסיס העובדתי של טענת הנתבעת בעניין זה ועל מה היא מסתמכת. זאת ועוד, מדובר בטענה אשר עלתה רק בכתב ההגנה, בעוד שבהתכתבות בין הצדדים לאחר חזרתו של התובע ארצה – אין היא נזכרת. באותה התכתבות ציינה הנתבעת כי במלון נאמר לתובע כי אין חדרים עם שתי מיטות נפרדות (ת/1).
10. השאלה הינה האם הנתבעת נושאת באחריות לאי-אספקת החדר כפי שהוזמן. בהתאם לגישה הרווחת בפסיקה, מעמדו של סוכן נסיעות איננו של מתווך גרידא או בגדר שלוח של הספק בלבד , אלא הוא נושא בחובות עצמאיות בהתקשרות עם הלקוח. מנגד, אין לראות בו כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין וא ין הוא נושא באחריות לכל כשל באספקת השירות שהוזמן מהספק, אלא ככל שתרם לו ( ראו: ת"א 804/07 ( מחוזי – י-ם) דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ( פורסם במאגרים) (2009)). עוד נפסק, כי לסוכן הביטוח מעמד ואחריות מיוחדת בשלב המו"מ, שכן בשלב זה הוא מהווה את הגורם המקצועי בעל המיומנות והידע העדיף מול הלקוח ומשמש כגורם מייעץ עבורו וכספק מידע (ראו עניין דיזנהויז לעיל, שם בעמ' 18) . בכלל זה, עליו למסור ללקוח מידע מהותי שיש בו להשפיע על בחירתו בחבילת התיור (ראו: תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ג – 2003). כן נושא הסוכן באחריות לפעול במקצועיות בכל הנוגע להעברת פרטי ההזמנה ודרישותיה לספק השירותים ולטיפול בתלונות שיש ללקוח מול הספק.
11. בענייננו, הנתבעת טוענת כי פעלה ללא דופי בכל הנוגע להזמנה, שכן היא העבירה את הדרישה בדבר חדר עם שתי מיטות לספק השירותים ומקור התקלה, ככל שהיתה, אצל האחרון. אציין לעניין זה כי טענה זו איננה חפה מקשיים נוכח דף ההזמנה שהוצג (נ/1) בו אין אזכור מפורש של הדרישה לשתי מיטות נפרדות בחדר אלא צוין "Standart Double Room" וציון ייעוד לשני אנשים. נציג הנתבעת טען בדיון כי בפרקטיקה המקצועית ציון מעין זה מעיד כי נדרש חדר עם שתי מיטות. אולם אף אם אניח שכך הדבר, עולה מעדות נציג הנתבעת כי למעשה אין ביטחון/צפי מבוסס כי אכן יסופקו שתי מיטות להבדיל ממיטה זוגית וכי הדבר תלוי בשיקולי הספק. משנשאל נציג הנתבעת אם נמסר על כך לתובע, קרי – שאין אפשרות להבטיח שתי מיטות בחדר אחד, הוא השיב כי הנתבעת מיידעת את הלקוחות ו ציין כי סביר להניח שהדבר נעשה גם במקרה דנן ע"י פקידת הנתבעת שביצעה את העסקה. טענה זו אין בידי לקבל. על ההזמנה עצמה שהנפיקה הנתבעת אין כל אזכור של עניין זה. אותה נציגה שביצעה את ההתקשרות עם התובע לא הובאה לעדות. דבריו של נציג הנתבעת בעניין המידע שנמסר לתובע בהקשר זה הינם לפיכך בגדר השערה בלבד. כפי שצויין לעיל, הדרישה לשתי מיטות נפרדות היתה מבחינת ו של התובע דרישה מהותית. בנסיבות אלה ובמאפייני הנוסעים, שני פנסיונרים, אנשים לא צעירים וללא קשרי משפחה ביניהם , על הנתבעת היה להיות רגישה לנקודה זו ולהבהיר לתובע מבעוד מועד כי אין כל ערובה כי אכן יסופק להם חדר עם שתי מיטות כבקשתו. ככל שכך היה נעשה, סביר כי הדבר היה משפיע על התנהלות התובע מלכתחילה תוך שינוי פרטי ההזמנה בהתאם .
12. אשר לנזק; התובע העמיד את כתב התביעה על סך 21,374 ₪, מבלי שהבהיר את הבסיס לסכום האמור. ככל שניתן להבין, הוא כולל את סכום הכסף שנגנב ואולי אף עלות הנסיעה כולה. אין כל הצדקה לפסוק פיצוי בהקשר לאלה, שכן לא הוכחה חבות של הנתבעת בכל הנוגע לפוליסה שסופקה לתובע והחופשה עצמה נוצלה על-ידי התובע לאחר שסופק לו מלון חלופי.
13. נותר לבחון את הנזק בגין המעבר למלון חלופי (לרבות רכיב ארוחות הבוקר שלא סופק בו) ונזק לא ממוני. התובע לא הציג ראיות כלשהן עבור העלו יות בהן נשא בגין ארוחות בוקר או עלויות אחרות הקשורות למעבר למלון חלופי . עם זאת, סביר כי אכן הוא נדרש לעלויות עודפות בעניין ארוחות בוקר והדבר אף מתיישב עם המפורט ב- ת/1, מכתב הנתבעת לתובע, בו היתה נכונה לפיצויו בגין רכיב ארוחות הבוקר כמו-גם עדות נציג הנתבעת בעניין זה. אציין כי בעדותו ציין התובע כי המלון החלופי היה מרוחק וברמה נחותה, אולם בעניין זה לא הובאו כל ראיות ולא צוינו פרטים של ממש, כך שהוא לא הוכח. אשר לנזק לא ממוני, האירוע שתואר אכן כרוך מעצם טיבו באי-נעימות ועוגמת נפש, אם-כי אלה מתרכזים בעיקר בלילה הראשון, כאשר לאחר מכן הוסדר מלון חלופי והתובע המשיך בחופשה. במכלול הנסיבות שפורטו לעיל , אני רואה להעריך על דרך האומדנא את הפיצוי הכולל לתובע על סך 2,000 ₪.
14. יצויין כי הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי התובע הוא שחב כלפיה, בגין כך שנשאה בעלות המלון החלופי. הנתבעת לא תבעה את התובע בגין סכום זה ואף טענת קיזוז לא הועלתה על-ידה באופן מפורש בהליך זה. אולם לגופם של דברים אציין, כי נוכח כל שפורט אין התובע נושא בחבות בעניין זה, לאחר שעמד על קיום נתוני ההזמנה כפי שנעשתה מלכתחילה. גם טענת הנתבעת כי התובע הסכים לעבור למלון החלופי, דבר שברי כי הוא נכון שהרי הוא עבר בפועל לאותו מלון, אין בה כדי לשנות את מערך החבויות, שכן בנסיבות שנוצרו, ונוכח החשיבות שהיתה מבחינת התובע לסוגיית המיטות, לא ניתן להסיק מהסכמה זו כשלעצמה וויתור מצד התובע על זכותו לתבוע נזקיו, ואחרת לא הוכח. עוד אוסיף, באשר לטענת הנתבעת לזמן הרב שחלף מאז הנסיעה ועד להגשת התביעה, שהתובע העיד כי הדבר נבע מקשייו הבריאותיים, ומכל מקום נוכח הפניות המקדימות מצד התובע (באמצעות עו"ד) אל הנתבעת עוד בטרם הוגשה התביעה, אין בחלוף הזמן בפני עצמו כי ללמד על כך שהתובע זנח את טענותיו.
15. אשר על כך אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 2,000 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך 300 ₪. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מאותו מועד עד התשלום בפועל.
הגשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תמציא לצדדים
ניתן היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדואן ענבתאוי
נתבע: נזרין טורס בע"מ
שופט :
עורכי דין: