ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרה ברין נגד שמחה פאלוך :


בפני כבוד ה שופט אמיר דהאן

המבקשים

  1. שרה ברין
  2. יואב ברין

נגד

המשיב
שמחה פאלוך

החלטה

זוהי בקשת ב"כ התובעים לעיין מחדש ברכיב הוצאות שניתנו בהחלטה לבקשתו לצו ביניים בסך של 5,850 ש"ח.
הבקשה הוגשה וזכתה לתגובה ותשובה כדין.
המסגרת הדיונית
אכן, ישנה אפשרות לבקש לעיין מחדש בהחלטה בטענה של שינוי נסיבות – ובענייני הוצאות אין מטריחים את בית-המשפט שלערעור – ולפיכך מן הבחינה הדיונית נקטו התובעים את ההליך הנכון.
שינוי נסיבות
לגופה של בקשה, בית-המשפט לא מצא כי שינוי הנסיבות במסגרתו מצאו הצדדים שלא להתדיין בפני הגוף הבורר מצדיק עיון מחדש בהחלטת ההוצאות.
ההיפך הוא הנכון; גם כאשר בית-המשפט גילה את דעתו שאין הוא רואה כל טעם לפגם בפנייה לגוף הבורר ובהעדר כל לחץ, בחן הנתבע 5 לאחר קדם-המשפט את עמדתו מחדש והחליט מטעמיו-הוא למחוק את ההליך בפני הגוף הבורר, ולמעשה ביצע את אשר ביקשו התובעים לכפות עליו בצו שיפוטי . אין מהלך זה מצביע על שינוי נסיבות במערך העובדות , אלא לכל היותר על רצון לייעל את הדיון ולהפחית בפתי חת חזיתות בסכסוך שכנים מורכב זה.
היקף הבקשה לצו ביניים וטיבה המיוחד
ההוצאות הושתו בשל היקף הבקשה ( 59 סעיפים ו -17 עמודי בקשה ונספחים, וכן תשובה לתגובה המקיפה 21 סעיפים וכוללת נספחים), החשיבות של השאלות המשפטיות המוסריות והציבוריות שעוררה, הדברים הקשים שייחס התובע לנתבע 5 עד לחשד לביצוע עבירות פליליות של ממש והאשמתו בפני בית -המשפט כמי שמשבש את הליכי המשפט.
ב"כ התובעים ערך טיעון משפטי מורכב שבו נטל במיטב כשרונו וידיעותיו מן המשפט העברי והמשפט הישראלי , וכלל בה אף פרק מיוחד העוסק בדרישתו של התובע להוצאות הולמות בשל פנייתו של הנתבע 5 לגוף הבורר. הסעד שנתבקש גם הוא סעד קיצוני של צו ביניים להגבלת חירויות יסוד של הנתבע ושל הגוף הבורר מבלי לכלול את הגוף הבורר כצד או לבקש את תגובתו – סעד האופייני למשפט מ נהלי וגם בו שמור למקרים קיצוניים.
מכאן נבע באופן טבעי גם הצורך של הנתבע 5 להתמודד עם טענות אלה ברמה מקצועית גבוהה באופן שיאפשר לבית-המשפט להידרש לבקשה ויאמר גם לזכותו כי עשה זאת בדייקנות ובקצרה .
בית-המשפט שקל היטב את נושא ההוצאות מתוך הבנה של כמות העבודה הנדרשת בכול הליך, ו של עלותה של עבודה כזו ונוכח התנהגות הצדדים בניהול ההליך . כך גם נעשה במקרה זה, והכ ול כפי שהורה המחוקק בתקנה 512 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984:
בתיתו צו להוצאות ובקביעת שיעורן יתחשב בית המשפט או הרשם, בין השאר, בשווי הסעד השנוי במחלוקת בין בעלי הדין ובשווי הסעד שנפסק בתום הדיון, ויהא רשאי להתחשב גם בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון.
אכן , בשיטתנו המשפטית זכותו המלאה של צד להגיש הליכים מרחיקי -לכת ולטעון טענות מקוריות ונועזות, אך להבדיל מזירה אקדמית עליו גם להביא בחשבון את תוצאות טענותיו מבחינת היקף העבודה והעומס שהן מטילות על הצד כנגדו, לרבות הסיבוך הסרבול והעיכוב של ההליך המתבקשים ממילא .
הבקשה לעיון חוזר נדחית, ולפנים משורת הדין – אין צו להוצאות.
ניתנה היום, י' אייר תשע"ח, 25 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרה ברין
נתבע: שמחה פאלוך
שופט :
עורכי דין: