ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק מרדן נגד אנדריי קוגן :

לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקש:
יצחק מרדן

נגד

המשיבים:

  1. אנדריי קוגן
  2. אוקסנה קוגן

החלטה

לפניי בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור שאליו הגיעו הצדדים מבלי שהוגשה תובענה בעניין זה לבית המשפט.
סמכות בית המשפט ליתן תוקף להסכם גישור במקרה דנן היא מכוח סעיף 79ג'(ח) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 , שקובע כך: "הגיעו צדדים לסכסוך להסכמה על יישוב הסכסוך שביניהם בגישור שנערך לפי חוק זה, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה נושא הסכסוך לתת להסדר הגישור שהושג ביניהם תוקף של פסק דין, אף אם לא הוגשה תובענה באותו סכסוך".
תקנה 10 לתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג – 1993 (להלן: "התקנות") מגדירה את התנאים להגשת הבקשה:

10. (א) בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור לפי סעיף 79ג(ח) לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה בידי הצדדים לסכסוך שחתמו על הסדר הגישור או מי מהם.
(ב) בבקשה יפורטו עובדות הסכסוך ופרטי הסדר הגישור, ויצורפו לה הסדר גישור, ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר ותצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה.
(ג) בקשה לפי תקנה זו תוגש לבית המשפט שהוא בעל הסמכות הענינית והמקומית לדון בתובענה נושא הסכסוך.
(ד) בתקנה זו, "סכסוך" – מצב שבו קיימת עילה לתביעת זכות.
סעיף 10.12 להסכם השכירות נשוא הליך הגישור שצורף לבקשה קובע כך: "למען הסר ספק, ביהמ"ש המוסמך לטפל בכל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים, הינו ביהמ"ש בעיר נתניה".
מאחר שבקשה לאישור הסדר גישור יש להגיש לביהמ"ש שלו הסמכות המקומית לדון בתובענה כפי שקובעת תקנה 10(ג) לתקנות ועל פי הסכם השכירות הסכימו הצדדים כי הסמכות המקומית היא לביהמ"ש השלום בנתניה, אני מורה על העברת הבקשה לאישור הסדר הגישור לביהמ"ש שלו הסמכות לדון בה.
המזכירות תעביר את התיק לביהמ"ש השלום בנתניה.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק מרדן
נתבע: אנדריי קוגן
שופט :
עורכי דין: