ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אולג גרבניוק נגד ע"י ב"כ עו"ד מרדכי לנצ'נר :

לפני:

כבוד השופטת כרמית פלד
נציג ציבור (מעסיקים) מר זאב בירנבוים

התובע
אולג גרבניוק, ת.ז. XXXXXX904
ע"י ב"כ עו"ד ולקומיר
-
הנתבעים
.1 זלאיט פנינה דגים, עוסק מורשה 00481416-6
.2 אפרים זלאיט, ת.ז XXXXX708
.3 אברהם זאליט, ת.ז XXXXX306
ע"י ב"כ עו"ד מרדכי לנצ'נר

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969, וזאת בטווח שבין 50,000 ₪ ל- 95,000 ₪ ברוטו ו כן הסמיכו את בית הדין לפסוק בנוסף השתתפות בשכ"ט בא כוח התובע.
לאחר שנתנו דעת נו לכלל החומר שהובא לפני נו ולטענות הצדדים אנ ו מחייב ים את הנתבע ים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 83,000 ₪ ברוטו בגין רכיבי התביעה ובנוסף סכום בסך 10,000 ₪ כשכ"ט בא כוח התובע.
הסכום בסך 83,000 ₪ ישולם בשלושה תשלומים שווים ועוקבים, החל מיום 15/5/18 ובכל 15 לחודש עוקב. ההמחאות תרשמנה לפקודת התובע.
הסכום בסך 10,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד ישולם עד יום 1/5/18. ההמחאה תירשם לפקודת ב"כ התובע.
כל ההמחאות תשלחנה במאוחד עד יום 30/4/18 למשרד ב"כ התובע.
היה והסכומים הנ"ל לא ישולמו במועד יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (31/10/16) ועד מועד התשלום בפועל.
התובע רשאי להמציא לנתבעים עד יום 25/4/18 החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שנפסק בסעיף 2 לעיל. לא ימציא התובע החלטה של רשות המס במועד האמור, ינוכה מס כדין.

ניתן היום, ל' ניסן תשע"ח, (15 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר זאב בירנבוים
נציג ציבור, מעסיקים

כרמית פלד, שופטת
אב"ד


מעורבים
תובע: אולג גרבניוק
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד מרדכי לנצ'נר
שופט :
עורכי דין: