ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמיר משיח נגד האקר יו בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

אמיר משיח

נגד

נתבעת

האקר יו בע"מ

פסק דין

1. הנתבעת הינה מכללה ללימודי מקצועות היי-טק המנהלת כמה סניפים בארץ.

2. התובע למד אצל הנתבעת קורס בעבר.

3. התובע ביקש ללמוד קורס נוסף אצל הנתבעת לפיתוח אפליקציות.

4. התובע למד קורס מכינה לקורס המבוקש למשך 5 שיעורים בעלות של 1,000 ₪ ולאחר סיום קורס המכינה הוא נרשם לקרוס מורחב לפיתוח אפליקציות.

5. תקופת הלימודים בקורס המורחב נקבעה החל מיום 20/11/14 ו כלה ביום 15/2/16 ועלות הקורס הנ"ל נקבעה בסך 13,900 ₪ לאחר הענקת מלגה לתובע.

6. בהתאם להוראת סעיף 3 של הסכם המלגה שנחתם בין הצדדים, הנתבעת התחייבה בנוסף למלגה לדאוג להשמת התובע והתחייבה כי במידה ולא יימצא מקום עבודה לתובע בתקופה של עד חודשיים מהיום שבו יעדכן את מחלקת ההשמה במייל או בפקס כי מילא אחר הדרישות שבסעיף 2(ב) לאותו הסכם, יוחזר לתלמיד סך של 5,000 ₪ כפיצוי מוסכם.

7. התובע הגיש תביעה קטנה כנגד הנתבעת ע"ס 13,900 ₪ בה טען, בין היתר, כדלקמן:

א. כחודש לאחר תחילת הקורס הופסקו לימודי החומר המובטח ובמקומו נלמד חומר שאינו קשור ללימודים וזאת למשך חודשיים בטענה שחסרים תלמידים.

ב. אוחדו 2 כיתות וכך נוצר מצב שהכיתה עמוסה עד אפס מקום ולפעמים לא היה מחשב פנוי לכל תלמיד, דבר שהפריע למהלך התקין של הלימודים.

ג. על אף התחייבות הנתבעת למצוא מקום עבודה לתובע, הדבר לא קרה.
התובע אישר כי אכן היו כ-5 שיחות לעבודה, אולם רובן היה לעבודות זמניות של פרי לאנסר ומציעי העבודה ביקשו ניסיון כתנאי לקבלת התובע שלא היה לו.

ד. כעבור חודשיים מתום הלימודים וכאשר התובע הבין שלא יתקבל לעבודה, הוא ביקש מהנתבעת את הפיצוי המוסכם ע"ס 5,000 ₪ והנתבעת סירבה לשלם לו את הסכום הנ"ל מכל מיני נימוקים.

ה. התובע ביקש בתביעתו השבת מלוא שכר הלימוד ששילם ע"ס 13,900 ₪ עקב תרמית והונאה מטעם הנתבעת.

ו. התובע העיד כי הלימודים נמרחו לתקופה של שנתיים במקום שנה אחת.

8. התובע אישר בעדותו כי לא ניגש לבחינה החיצונית כי לא ידע איך לגשת.

9. התובע טען שיכול היה ללמוד במכללות יותר זולות והוא בחר בנתבעת כי רצה במכללה הטובה ביותר.

10. הנתבעת טענה בכתב ההגנה, בין היתר, כדלקמן:

א. התובע למד קורס מכינה למשך 5 מפגשים ועמד בו בהצלחה ונתקבל ללמוד את הקורס המורחב.

ב. החומר שנלמד היה בדיוק החומר שצריך היה להילמד והכתה לא היתה עמוסה כפי שנטען ע"י התובע.

ג. התנאי להשמת התובע בעבודה היה מעבר בכל בחינות סוף הקורס ומעבר בבחינה החיצונית ומאחר והתובע לא קיים תנאי זה היא לא חייבת לדאוג להשמתו.

ד. לפנים משורת הדין, הנתבעת עשתה מאמצים לעזור לתובע למצוא עבודה אך הוא סירב לכל הצעה ודרש שכר מופרז בראיונות.

11. אין לתובע עילת תביעה כנגד הנתבעת.

דיון והכרעה:

12. טענות התובע ככל שהן מתייחסות לאורך תקופת הלימודים, שינוי תכנית הלימודים ועומסים בכתה דינן להידחות מחמת העדר הוכחה.
בגוף התביעה התובע טען כי תקופת הלימודים היתה מיום 20/11/14 ועד 15/2/16 (כ-15 חודשים) ולא הוכח שהלימודים נמשכו מעבר לתקופה הנ"ל.
במידה והכתה עמוסה, כטענת התובע, לא ברור מדוע התובע הסכים להמשיך בלימודים מבלי להעלות כל טענה כנגד כך.

13. עפ"י המצוין בהסכם המלגה, הנתבעת התחייבה למצוא מקום עבודה לנתבעת אחרת היא תשיב לו 5,000 ₪ משכר הלימודים.
קיימת הודאה מטעם התובע שהוא קיבל כ-5 הצעות עבודה, אולם לא היה מדובר בהצעות רציניות.
הנתבעת הפנתה את התובע למקומות עבודה שונים על אף העובדה שהוא לא קיים את התנאים המקדמיים לכך ,לטענתה, ולפיכך היא מנועה מלטעון לחוסר התחייבות .

14. חשוב לציין שהנתבעת לא התחייבה להעסיק את התובע אלא לדאוג להשמתו במקום עבודה תוך חודשיים מיום סיום לימודים ובהעדר הצלחה היא התחייבה להשיב לו 5,000 ₪ משכר הלימוד.

15. אין מחלוקת שהתובע לא נתקבל לאף מקום עבודה אליו הוא הופנה ע"י הנתבעת.

16. ההסכם בין הצדדים לא התייחס לסיבת אי השמת התובע במקום עבודה ולכן ביהמ"ש קובע שהתובע זכאי לקבלת סך של 5,000 ₪ מהנתבעת כפיצוי מוסכם.

17. יתר טענות התובע דינן להידחות בהעדר הוכחה ובהעדר עילה.

18. לסיכום, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,000 ₪ בתוספת 139 ₪ בגין אגרת משפט ששולמה, אשר ישולמו תוך 40 יום מהיום, שאם לא כן, הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמיר משיח
נתבע: האקר יו בע"מ
שופט :
עורכי דין: