ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן ברדיצ`ב, רו"ח נגד י.ב אביב הנדסה והשקעות בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת חנה פלינר

מבקש

חן ברדיצ`ב, רו"ח- נאמן להסדר הנושים של החברה
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל בך

נגד

משיבים
1. י.ב אביב הנדסה והשקעות בע"מ (המערערת)
ע"י ב"כ עו"ד עמיעד גולדנברג

2. מילומור בע"מ (בהסדר נושים)
ע"י ב"כ עו"ד שלום גולדבלט

3. רסידו סי בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד באמצעות כונס הכנסים- עו"ד שי גרנות

4. כונס הנכסים הרשמי

החלטה

1. מונחת בפני בקשת הנאמן למחיקת הערעור דנן על הסף מחמת היותו מביש, פוגעני, מתלהם ומשתלח בבעל התפקיד שמונה ע"י ביהמ"ש בהתאם לתקנות 91 ו-101 (א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") ובקשה להארכת המועד להגשת תשובת הנאמן לגוף הערעור, עד אשר יוגש כתב טענות חדש או כתב טענות מתוקן ממנו יושמטו הסעיפים המכפישים. במסגרת החלטתי מיום 19.3.2018 הארכתי המועד להגשת התשובה עד למתן החלטה אחרת והוריתי כי המערערת תתייחס גם לבקשת הארכה בתגובתה.

2. לטענת הנאמן, הודעת הערעור שהוגשה "רוויה שורה של הכפשות והשמצות פוגעניות בנאמן, במטרה להטיל דופי בו ובמידת האובייקטיביות שלו". הנאמן מפנה בסעיף 2 לבקשה לאמירות כדלקמן: "הנאמן היה נתון במצוקה קשה"; "עת התברר לו (הכוונה לנאמן, ח.פ) כי אם ינהג במקצועיות וביושר"; "יסב מורת רוח רבה למעסיקו בפועל"; "לא נותרה בידי הנאמן ברירה מעשית... לתת החלטה מופרכת, חסרת בסיס עובדתי או משפטי, עם סתירות פנימיות"; "דרך פעולה בלתי נאותה"; ""עולם הפוך" בחר הנאמן, שלא במפתיע"; "לנאמן ברור לחלוטין כי העובדות והעדויות שהוכחו בפניו תומכות כולן בטענותיה של המערערת, ולכן הוא בחר לפנות לכיוון שהוא סבור שבית המשפט לא יטה להתערב בו"; "ברור כי הדבר הומצא ע"י הנאמן בדיעבד על מנת להקים לו עילה, מופרכת וחסרת תום לב"; "מופרכות וחד צדדיות של החלטת הנאמן ועל ניסיונו הנואל להצדיק.."; "נשגב מבינתו של הנאמן". ראו סעיפים 4; 8; 9; 16;31; 32; 33; 51; 77; 97; 107; 144 לכתב הערעור אליהם מפנה הנאמן בבקשתו (להלן: " הסעיפים המכפישים").

3. לטענת הנאמן על ביהמ"ש למנוע השתחלות שכזו בבעל תפקיד שמונה ע"י ביהמ"ש ( Officer Of Court). הנאמן מפנה להחלטת סגן הנשיאה (בתוארו דאז), כבוד השופט איתן אורנשטיין במסגרת עש"א 55918-02-16 א.ר.א.ב בונוס בע"מ נ' עו"ד אלונה בומגרטן (פורסם במאגרים המשפטיים, ביום 28.2.2016) (להלן: "עניין בונוס") שם מחק ביהמ"ש את הערעור מחמת היותו מביש ופוגעני. עוד טוען הנאמן כי בענייננו המדובר במקרה חמור היות והנוסח של הודעת הערעור מנוגדת להחלטת כבוד השופט חגי ברנר מיום 26.2.2017 (ראה: נספח 1 לבקשה) (להלן: "ההחלטה מיום 26.2.2017"). בהחלטה זו ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים ולפיה: "הנושה (המערערת) מצהירה כי היא מקבלת על עצמה את סמכות הנאמן ואינה רואה כל מניעה שהנאמן ישלים את הדיון ויתן את הכרעתו בתביעת החוב, וכי היא מחוייבת בזאת כי לא תעלה כל טענה כנגד כשירות ההליך ו/או לפסילת החלטת הנאמן".

4. המערערת הגישה תגובתה ביום 22.4.2018, במסגרתה התנגדה למבוקש וטענה כי ככל שביהמ"ש סבור כי ישנו ביטוי שאינו עומד בתנאי השפה הנדרשת יורה ביהמ"ש על מחיקת הסעיף בלבד בניגוד למחיקת הערעור כולו באופן שיעכב את בירור הערעור לגופו. עוד טענה המערערת כי טענותיה ראויות בירור ואינן חורגות מהמקובל בכתבי הטענות; כי הנאמן אינו חסין לביקורת . עוד סבורה המערערת כי אין מקום להשוות בין המקרה דנן לעניין בונוס וכי הביטויים בהם השתמשה המערערת אינם מופיעים בערעור נשוא עניין בונוס ומשכך סבורה כי יש לדחות את הבקשה ולקצוב פרק זמן קצר להגשת תגובת הנאמן לערעור גופו. בנוסף, סבורה המערערת כי יש לדחות את הבקשה על הסף מאחר והנאמן לא הסתמך על תקנה 417 לתקנות המתייחסת לערעור.

5. בתשובתו חוזר הנאמן על בקשתו ומוסיף ומציין כי גם בתגובה מוסיפה המערערת ובא כוחה ולהשתמש בביטויים כמו "מדובר בטענה מצוצה מן האצבע, המסלפת ומעוותת את העובדות".

6. לאחר שעיינתי בכתב הערעור; בקשת הנאמן על נספחיה; בתגובת המערערת ובתשובה לה סבורה אני כי דין הבקשה להתקבל והנני מורה על מחיקת הסעיפים המכפישים, להלן נימוקיי:

6.1. סבורה אני כי הביטויים אליהם מפנה הנאמן הנם אכן "סעיפים מכפישים" ויש בהם משום הטלת דופי ביושרו של הנאמן, בתום ליבו ובדרך תפקודו, כל זאת בשלב ניסוח כתבי הטענות. אזכיר כי הנאמן הינו "זרועו הארוכה" של בית המשפט ויש להקפיד בכבודו. ואכן אין לי אלא לדברי כבוד השופט אורנשטיין בעניין בונוס, היפים גם לענייננו.

6.2. אמנם, הנאמן אינו חסין מביקורת וכמובן שניתן להשיג על הכרעותיו. עם זאת, יש לעשות כן באופן ענייני; בהתבסס על נימוקי ההכרעה ואין כל מקום לייחס לנאמן "חוסר תום לב", "חוסר יושר" ולמעשה לטעון כי הינו מוטה ולא אובייקטיבי מלכתחילה. לא ניתן לפרש אחרת ביטויים כגון: " אם ינהג במקצועיות וביושר" ; "הדבר הומצא בדיעבד ע"י הנאמן"; "להקים לו עילה, מופרכת וחסרת תום לב" הכלולים בסעיפים המכפישים.

6.3 דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור ההחלטה מיום 26.2.17 – המערערת כבר העלתה בעבר טענות מסוג זה כלפי הנאמן, כל זאת עוד בטרם ניתנה הכרעתו, אך החליטה לחזור בה מטענות אלו. המערערת אמנם שמרה על זכותה לטעון לגופה של הכרעה, אך לא לגופו של נאמן – וזאת בדיוק דרך פעולתה באותם סעיפים מכפישים.

6.4. איני מקבלת את טענות המערערת לפיהן כל ניסיונו של הנאמן הוא "לדחות את הקץ" בבירור הערעור – כבר בבקשתו ציין ב"כ הנאמן כי ניתן להורות על מחיקת הסעיפים המכפישים ועל הגשה מחדש של כתב הערעור. אין צורך בניסוחו מחדש.

7. מכל האמור לעיל, הבקשה מתקבלת במובן זה שהסעיפים המכפישים ימחקו במלואם; כתב הערעור יוגש מחדש, תוך 7 ימים, ללא סעיפים אלו; הנאמן יגיש תגובתו העניינית לערעור תוך 20 יום מיום קבלת כתב הערעור המתוקן.

8. המערערת תישא בהוצאות הבקשה בסך של 2,500 ₪ וזאת תוך 30 יום, ללא קשר לתוצאות הערעור.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.