ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורית כהן נגד חנן שוקר :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעים (נתבעים שכנגד)

1.אורית כהן
2.שרון כהן

נגד

נתבעים (תובע שכנגד)

1.חנן שוקר
2.אביגיל שוקר
3.א.א.א. - אפיקי בניה רעננה בע"מ

פסק דין

מונחת לפני תביעה עיקרית לשכר עבודה של בעל מוסך כנגד בעל רכב.

התובעים מנהלים עסק של מוסך לתיקוני רדיאטורים לרכב.

לדברי התובעים, הובא למוסך שלהם ע"י גרר, רכב הרשום על שמה של הנתבעת 2 כאשר הרדיאטור הישן מפורק ומקולקל, לצורך התקנת רדיאטור תקין ברכב. הרכב הופנה אליהם בידי נציג חברה בשם סנטרל פלוס העוסקת בתיווך ומכירת רכב, ואשר עמה התובעים עומדים בקשרי מסחר קבועים.

עוד לדבריהם, המוסך התבקש למצוא רדיאטור חליפי תקין מפירוק על מנת להוזיל את עלות הפרוק, אולם הוברר כי הרדיאטור החילופי איננו מתאים, ויש צורך בהתקנת רדיאטור מקורי. לדבריהם הנתבע 1 נתן את אישורו להתקנת הרדיאטור המקורי והרכב תוקן בהתאם.

לטענת התובעים, לאחר שהושלם התיקון הגיע הנתבע 1 למוסך לקחת את הרכב, וכאשר נדרש לשלם עבור תיקון רכבו , הוא סרב, טען כי חברת סנטרל פלוס צריכה לשאת בתשלום, נכנס לרכב, הניע אותו ב אמצעות מפתח חילופי שהיה בידיו ונמלט מהמקום מבלי לשלם ומבלי להשאיר פרטים או כתובת.

לדברי הנתבע 1 הוא רכש את הרכב מסנטרל פלוס וכשהתגלתה התקלה ברכב, סנטרל פלוס היתה אמורה לשלם את התיקון במסגרת האחריות שהיא נתנה לו על הרכב. לדבריו, עם התגלה התקלה ברכב הוא לקח את הרכב למוסך שהוא מכיר בכפר סבא, שם פורק הרדיאטור, אולם קצין הרכב של סנטרל פלוס יעץ לו להוציא משם את רכבו ולהעבירו למוסך של התובעים ששם התיקון יהיה זול יותר. לדבריו כך עשה, אולם את חובת התשלום הוא מטיל על אותה סנטרל פלוס.

הנתבע 1 טוען לקנוניה בין סנטרל פלוס לבין התובעים בנסיון להונות אותו. את גרסתו זו הוא תומך בתמליל שיחה שבצע עם התובע 2. הוא מודה כי לקח את הרכב על דעת עצמו "על מנת להקטין את הנזק".

הנתבע הגדיל לעשות והגיש תביעה שכנגד נגד המוסך בטענה כי החזיקה ברכבו 5 ימים, על סרובה לתת לו את המפתח ועל עוגמת נפש והכל בסכומים שהוא נוקב בהם.

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועדיהם, וקראתי את כתבי טענותיהם, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל ודין התביעה שכנגד להדחות.

ואלה נימוקי:
1. אין מחלוקת בין הצדדים באשר לעובדות ביצוע העבודה בידי התובעים, והמחלוקת היא, מי הוא זה שצריך לשאת בתשלום עבו ר עבודה זו. הנתבעים, התובע או חברת סנטרל פלוס.

2. התובע אשר טוען כי מי שאמורה לשאת בעלות התיקון היא חברת סנטרל פלוס אלא שמסיבותיו שלו לא טרח לשלוח הודעת צד ג' כנגד סנטרל פלוס ואף לא הביא אותה כעדה מטעמו .

3. שמעתי הן את דברי התובעת 1 והן את עדות נציג סנטרל פלוס אשר זומן לדיון מטעם התובעים ומדבריהם עולה כי אומנם הקשר הראשוני בין התובעים לנתבע נוצר בתיווכה של חברת סנטרל פלוס אלא, שהיה מדובר בתיווך בלבד לאחר שהנתבע פנה אל חברת סנטרל פל וס שתעזור לו לאתר מוסך זול אשר יתקן את בעיית הרדיאטור ברכבו לאחר שהסכום שדרשו ממנו במוסך בכפר סבא היה מופרז לטעמו. מרגע שהופנה הנתבע לקבלת שירות אצל התובעים הרי שהוא זה שהיה פעיל בהמשך הטיפול מולם ואף אישר לתובעים להתקין רדיאטור מקורי ברכב, שכן חלק חילופי לא צלח. [ע' 9 שורה 25 לפרוטוקול].

4. יתרה מכך, הנתבע 1 אף ביקש – לפני התיקון – מהתובעים לתת לו הצעת מחיר לתיקון כאשר הוא עושה זאת באמצעות חברה בשם אפיקי בניה בע"מ, שהיא הנתבעת מס' 3.

5. שמעתי באריכות את עדות הנתבע 1. התרשמתי כי הנתבע 1 התחמק ממתן תשובות ענייניות וממילא גרסתו אינה מתקבלת על הדעת בנסיבות העניין ואינה מתיישבת עם העובדות בשטח והשתלשלות האירועים. הנתבע 1 אישר כי התקלה ברכב אירעה כמה חודשים לאחר שרכש את הרכב מחברת סנטרל פלוס ולאחר שהיה בשימושו. לא היתה מחלוקת כי עם קרות התקלה פנה הנתבע מיוזמתו אל מוסך מטעמו בכפר סבא על מנת לתקן את הרכב. הדעת נותנת כי ככל שסבר הנתבע שיש בידו אחריות לתיקון התקלה מטעם סנטרל פלוס הרי שהיה שמלכתחילה פונה אליה ישירות לתקן את הרכב ולא לוקח אותו לתיקון במוסך באופן עצמי. התרשמתי לחיוב מעדותו של נציג חברת סנטל שהעיד כי לאחר שהנתבע הכניס את הרכב למוסך בכפר סבא שם פורק ולאחר שהתברר לו כי עלות התיקון היא גבוהה פנה אליו הנתבע בבקשה כי יעזור לו לאתר מוסך זול יותר. מתוך תודעה שירותית ונסיון לעזור ללקוח הפנה הנציג את הנתבע למוסך התובעים שם, אין מחלוקת , קיבל הצעה נמוכה יותר וממילא בסופו של יום תוק ן הרכב בהתאם להסכמה מפורשת של הנתבע וידועו בדבר עלות התיקון.

6. הנתבע סתר את עצמו מניה וביה מספר רב של פעמים ושינה את גרסתו:
[א] באם נכונה טענתו כי סנטרל פלוס היתה אחראי ת, היה עליו לשלוח לה הודעה לצד שלישי והוא לא עשה זאת. הוא נשאל ע"י בית המשפט מספר פעמים מדוע לא עשה זאת? אולם הוא התחמק ולא ענה לשאלה. [ע' 7 שורה 35 לפרוטוקול].
[ב] הנתבע לא הראה –אפילו לכאורה – כי היה בידיו כתב אחריות תקף מטעם סנטרל פלוס לתיקון הרדיאטור, ומכוח מה לשיטתו על חברת סנטרל פלוס לשאת בעלות תיקון הרכב שברשותו. הנתבע לא סתר את דברי קצין הרכב של סנטרל פלוס שאמר כי רק רצה לעזור לו.
[ג] הנתבע שטוען כי סנטרל פ לוס אחראים לתיקון, מתנהל באופן הפוך כאשר הוא מתערב ומתענין בעלויות התיקון של הרכב. באם אומנם הוא איננו אחראי לתיקון מה ענינו בעלות שאינה חלה עליו !? מדוע הוא מאשר הוצאת רכבו כאשר הרדיאטור מפורק מהמוסך בכפר סבא ומעבירו למוסך התובעים? מדוע הוא מבקש הצעת מחיר? השאלות רטוריות והתשובות ברורות.
[ד] מתמליל השיחה שהנתבע עצמו, הציג בבית המשפט, עולה מפורשות כי הנתבע כלל לא טען שסנטרל פ לוס תשלם את התיקון, אלא להיפך הוא מכנה אות ה בשמות גנאי ואומר לתובע "עזוב אותי מהנוכלים האלה". מהשיחות עולה כי לנתבע ברור כי עליו יהיה לשאת בעלות התיקון כל שיהיה.
[ה] לא אתייחס ללשון הביבים בה נוקט הנתבע בשיחה שאת תימלולה הוא הציג בעצמו. סגנונו של אדם הוא כבודו.
[ו] העובדה כי הנתבע בא למוסך התובעים עם המפתח הרזרבי שהיה לו, מצביעה על העובדה כי הוא תכנן מראש להוציא את ה רכב מהמוסך ולברוח עמו מבלי לשלם לתובעים את שכר התיקון, שכן ידע כי אחרת לא יקבל את רכבו מבלי שישלם עבור התיקון.

7. שמעתי גם את עדות קצין הרכב של סנטרל פלוס

וגרסתו כי החברה לא נטלה אחריות למקרה ולא התחייבה בתשלום והתחייבותה הוגבלה רק למנוע בלבד מקובלת עלי ואשר אף אושרה בידי הנתבע 1 עצמו. [ע' 4 שורה 10 לפרוטוקול].

8. קיצורו של דבר, רכב הנתבעים תוקן בידי התובעים, ה רכב הובא אליהם בידיעת הנתבע ובהסכמתו, תוך שהוא מאשר את התיקון ועלותו ותוך ידיעה כי אין בידו כל כתב אחריות מטעם סנטרל פלוס וממילא אין התיקון באחריותה וכי אין בכוונתה לשאת בו. על הנתבע לשלם על תיקון זה.
הנתבע הראה ולא הוכיח כי חברת סנטרל פלוס היא החייבת בתיקון.

9. בתביעה שכנגד, אין ולא כלום. מלבד נקיבות סכומים בעלמא עבור "נזקים" שלא הוכחו כלל ושהתובעים מעולם לא גרמו, ודינה להדחות.

10. התובעים הוכיחו את תביעתם בכל הנוגע לעלות התיקון ועלות מכתב ההתראה בידי עו"ד סברו. מאידך גיסא, הם לא הוכיחו כי שילמו לרז חקירות סך של 4,680 ₪ באיתור של הנתבע וה"חשבונית" שהציגו, היא חשבונית עסקה ולא חשבונית תשלום.

11. מכיון שכך אני מאשרת את עלות התיקון בסך של 4,271 ₪ ואת עלות שכרו של עו"ד סברו בסך 350 ₪ ובסה"כ 4621 ₪.

12. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובעים הדדית סך ש ל 4,621 ₪ בצירוף רבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל . כמו כן ישאן הנתבעים, ההדית, הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ בצירוף רבית והפרשי הצמדה מיום מתן פס ק הדין ועד ל מועד התשלום בפועל. סך של 4,680 ישולם בנוסף לתובעים, בכפוף להצגת קבלה בגין התשלום למשרד החקירות .

התביעה שכנגד- נדחית.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים, לבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.

ניתן היום, ט' אייר תשע"ח, 24 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורית כהן
נתבע: חנן שוקר
שופט :
עורכי דין: