ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד זוהור אלג'רידי :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת -המשיבה

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אסף ורשה

נגד

הנתבע-המבקש

זוהור אלג'רידי
ע"י ב"כ עו"ד מיטל רצון אגסי

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין

רקע:
1. ביום 20.04.2017 הגישה המשיבה כנגד המבקש תביעה כספית- שיבוב בסך 26,690 ₪. המבקש לא הגיש כתב הגנה במועד. לכן, נעתר בית המשפט לבקשת המשיבה ונתן ביום 30.11.2017 את פסק הדין מושא הבקשה.

הבקשה דנן
2. המבקש מנמק את בקשתו לביטול פסק הדין על סמך 2 נימוקים: האחד, אי הגשת כתב הגנה לא נבעה מזלזול בבימ"ש אלא מתוך הסכמה דיונית בין הצדדים למתן ארכה . השני, למבקש סיכויי ההגנה מוצדקים ומצריכים בירור מעמיק באשר לתובענה דנן.

תגובת המשיבים
3. המשיבה מתנ גדת בתוקף לבקשה. לטענת ה, אין חולק כי כתב התביעה התקבל אצל המבקש כדין והמבקש לא הגיש כתב הגנה ב מועד. עו"ד לימור אורן ממחלקת תביעות אצל שומרה חברה לביטוח בע"מ, פנתה אל ב"כ המשיבה ביום 20.10.17 , בבקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה וזאת עד ליום 22.11.17 . ב"כ המשיבה נתן את הסכמתו לארכה.
המבקש לא הגיש כתב ההגנה במסגרת המועד עליו הוסכם. לכן, הוגשה ב קשה למתן פסק הדין בהיעדר הגנה, בה צוין כי מסירת כתב התביעה למבקש בוצעה כבר ביום 15.8.17 . עו"ד אורן פנת"כ המשיבה ביום 30/11/17 בבקשה נוספת למתן ארכה, זאת לאחר שפסק הדין שניתן כבר היה בידה.

דיון והכרעה
4. בהתאם לתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 ,(להלן: "התקנות") בעל דין שקיבל פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה.

לענייננו יפים דבריו של כב ' השופט בדימוס צ . זילברטל:

" קיימים שני שיקולים מנחים בבחינת בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות: הראשון, עניינו בסיבת אי ההתייצבות, האם מדובר במי "שהתעלם מדעת מההליך השיפוטי?", או שמא עסקינן במי שלא התייצב מפאת צירוף נסיבות אומלל, בהיסח הדעת או מרשלנות במקרים אלה, בניגוד למקרה הראשון, תגבר נטיית ביהמ"ש לבטל את פסק הדין. השיקול השני, שעל-פי רוב נודעת לו חשיבות גדולה יותר, עוסק בסיכויי ההגנה (או התביעה, אם מדובר בתובע) של מבקש הביטול. על מבקש ביטול פסק הדין להראות, ברמה הלכאורית, שיש לו אינטרס בביטולו ושטיעוניו אינם עולים בגדר הגנת בדים, שכן אין תועלת בביטול פסק-דין אם אין כל סיכוי שתוצאתו תשתנה לאחר בירור ההליך. לצד שיקולים מנחים אלה, קיים שיקול נוסף, מעין שיקול על, והוא זכות הגישה לערכאות. זכות זו אינה מוחלטת ויש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי-מערכתי בניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט."( רע"א 1957/12 ‏ זהרה חלה נ' יוסף כהן (22/5/12). ( ההדגשות שלי א.ד)

האם יש לבטל את פסק הדין משיקולי צדק
5. במקרה שלפנינו, ולאחר עיון בבקשות השונות, בתגובה והבהרה מטעם הצדדים, אני קובע כי אין מקום לביטול פסק הדין משיקולי צדק.
אין חולק כי בקשה למתן פסק דין הוגשה מאחר והמבקש לא הגיש כתב הגנה, במסגרת המועד עליו סוכם עם ב"כ המשיבה.
לטענת המב קש ביום 30.11.17 פנתה שוב עו"ד אורן בבקשה למתן ארכה נוספת של 10 ימים וביום 3/12/18 השיב לה ב"כ המשיבה כי ניתנה ארכה עד ליום 12/12/18 . או אז התברר לה למרבה ההפתעה כי כבר ביום 30.11.17 ניתן פסק הדין כנגד המבקש בהעדר הגנה.

6. ראשית, לא מצאתי בבקשה זו הסבר כלשהו מדוע היה צורך בכלל במתן ארכה. כתב התביעה התקבל אצל המבקש כבר ביום 15.8.17, במהלך פגרת בתי המשפט. לכן, מניין 45 הימים להגשת כתב הגנה מתחיל ביום 06.09.17. ומסתיים ביום 05.11.17 או בסמוך למועד זה.

7. שנית, לא מובן לי כיצד נשמטה מזיכרונה של עו"ד אורן , העובדה כי הגורם המוסמך להחליט האם להאריך את המועד להגשת כתב הגנה אם לאו, הוא בית המשפט בלבד. כלל ידוע הוא שככל שהצדדים הגיעו להסכמה דיונית זו או אחרת, עליהם להציגה לפני בית המשפט כדי שיינתן לה תוקף של החלטה.

8. תקנה 97(א) לתקנות קובעת :
"נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד.."

לפיכך, לא ניתן היה להסתפק בקבלת הסכמתו של ב"כ המשיבה בלבד. לאחר מכן, היה על עו"ד אורן לפנות אל בית המשפט בבקשה להארכת המועד להגשת כתב הגנה , בצירוף הסכמתו של ב"כ המשיבה . יש לזכור כי בעת מתן החלטתו על בית המשפט לבחון בין היתר את העובדה שמדובר בתביעה בהליך של סדר דין מהיר שיש לזרז את ההליכים בה.

מאחר והמועד האחרון להגשת כתב הגנה, בהתאם להסכמתו של ב"כ המשיבה, היה 22.11.17 לא היה ראוי כי ב"כ המשיבה ייתן הסכמתו לארכה נוספת, מבלי שטרח לוודא קודם לכן, שבפרק הזמן שחלף מתום האר כה, לא ניתן פסק דין בתביעה.

האם יש לבטל את פסק הדין משיקולי בית משפט
9 הכלל הנקוט בפסיקתנו הוא כי כאשר מבסס המבקש סיכויים להגנתו יש להיעתר לבקשתו לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, תוך חיובו לשאת בהוצאות המיותרות שגרם לבעל הדין שכנגד. (רע"א 7612/16 עבאס נ' עבאס (החלטה מיום 21.12.16).
כידוע, זכות הגישה לערכאות היא זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים. בנסיבות העניין, סבורני כי למבקש טענות הגנה שיש לבררן וניתן לכפר על מחדלי המבקש על ידי חיובו בהוצאות.

הכרעה

10. לסיכום, אני קובע כי באיזון שבין סיבת המחדל לסיכויי הגנת המבקש יש מקום להורות על ביטול פסק הדין בכפוף לחיו ב המבקש בתשלום הוצאות בסך של 750 ₪ לאוצר המדינה.
לאור האמור בסעיף 8 סיפא לעיל, לא מצאתי לנכון לפסוק לב"כ המשיבה הוצאות כלשהן בגין ביטול פסק הדין.

11. אם עד ליום 22.05.15 יגיש המבקש לתיק הודעה על הפקדת הסך הנ"ל בקופת בית המשפט בצירוף קבלה, אורה על ביטול פסק הדין. אם לא תוגש ההודעה הנ"ל במועד, אורה על דחיית הבקשה לביטול פסק דין ופסק הדין יישאר על כנו על כל המשתמע מכך .

בשולי הדברים אעיר כי יש למנוע תקלות עתידיות הגורמות עגמת נפש לשני הצדדים וכן בזבוז זמן שיפוטי יקר. לפיכך, מוצע לציבור עורכי הדין להקפיד ולהבהיר בעת מתן הסכמתם החברית למתן ארכה, כי יש לצרף את הסכמתם לבקשה שתוגש לבית המשפט .

התיק יובא לעיוני למתן החלטה ביום 23.05.18 .

המזכירות תמציא את החלטתי לב"כ הצדדים.

ניתנה ביום ח' אייר תשנ"ח 23 אפריל 2018 בלשכתי.


מעורבים
תובע: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
נתבע: זוהור אלג'רידי
שופט :
עורכי דין: