ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד י' אהרון נגד ע"י ב"כ עו"ד מ' בירנבוים :


לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

המבקשים
ע"י ב"כ עו"ד י' אהרון

  1. עזרא בן שלום
  2. פרחים במשתלה בע"מ

נגד

המשיבה
ע"י ב"כ עו"ד מ' בירנבוים

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - אשדוד

החלטה

לפני בקשת המבקשים (הנאשמים) ליתן בידם ארכה נוספת - שלישית במספר - לביצוע צו ההריסה, שניתן במסגרת גזר הדין מיום 14.2.2017, וזאת בגין חריגת בניה הקיימת במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 111 (מגרש 125) בגוש 2453, שבמרחב התכנון אשדוד, ברחוב ההדרים, א.ת. בינונית, אשדוד (להלן – " המקרקעין") שבבעלות המבקשים.

החריגה בגינה מבוקשת הארכה היא חריגת הבנייה שבסעיף 3.3 לכתב האישום, מקלט טרומי בשטח של כ – 16 מ"ר שנבנה במקרקעין.

המבקשים מנמקים את הבקשה לדחיית מועד ביצוע צו ההריסה ב-6 חודשים נוספים, בהתחשב בכך שהמבקשים פועלים באמצעות הנדסאי האדריכלות מר מיכאל רייטבלט ותוכניות לקבלת היתר מוגשות בזמן זה למחלקת הרישוי בעיריית אשדוד.

המשיבה מתנגדת לבקשה, בנימוק שלא ברור לאילו תוכניות מכוונים המבקשים בבקשתם, שכן בקשה לקבלת היתר שעניינה הממ"ד נסגרה על ידי מחלקת הרישוי ביום 11.2.2018 בנימוק שהיא איננה עומדת בתנאים המוקדמים לאישורה.

לאחר עיון בבקשה ובתגובת המאשימה, ואף שהבקשה איננה עומדת בתנאים הקבועים בהחלטות של בית משפט זה ובהחלטות של ערכאת הערעור למתן ארכה, אזי בשים לב לכך שמדובר בממ"ד ובשים לב למצב הביטחוני, אזי יש מקום למתן ארכה קצרה ולאחר מכן קביעת אבני דרך שרק ככל שהמבקשים יעמדו בהם יהיה מקום למתן ארכות נוספות.

ניתנת בזאת ארכה למבקשים לביצוע צו ההריסה של רכיב 3.3. לכתב האישום וזאת עד ליום 31.5.2018.

ככל שעובר למועד זה לא תוגש על ידי המבקשים בקשה מתוקנת למתן היתר בנייה, אשר תעמוד בתנאים המוקדמים לאישור הבקשה, אזי לא תינתן ארכה נוספת לביצוע צו ההריסה.

ככל שעובר למועד האמור יינתן אישור, כי הוגשה בקשה להיתר אשר עומדת בתנאים המוקדמים, תינתן למבקשים ארכה נוספת לצורך עמידה בתנאים המוקדמים, וככל שהבקשה תאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אזי תינתן ארכה נוספת לצורך קבלת ההיתר. באשר לאורך תקופת הארכות שיינתנו יש לומר כי אורך התקופה יהיה בשים לב לנסיבות שיפורטו בבקשה ככל שתוגש כזו.

יובהר, כי הארכה ניתנת רק בשים לב לנסיבות החריגות ביותר כמפורט לעיל, ולפיהן מדובר בממ"ד שיש צורך חיוני בקיומו בשים לב למצב הביטחוני השורר באיזור, ובשים לב לכך שהמבקשים תיקנו את האמור ברכיבים 3.1 ו – 3.2 לכתב האישום ונקבע על ידי בית המשפט המחוזי כי רכיב 3.4 לכתב האישום איננו מהווה חריגת בנייה.

המזכירות תודיע בדחיפות לצדדים.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד י' אהרון
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד מ' בירנבוים
שופט :
עורכי דין: