ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תוריא גאנם נגד המנוח כאמל גאנם :

בפני כבוד ה שופטת אילונה אריאלי

תובעים
תוריא גאנם
נגד
הנתבעים

1. המנוח כאמל גאנם
2. המנוחה סמייה גאנם
2.1. אשרף אמין קזל
2.2. וליד אמין הזימה
2.3. עיסאם הזימה
2.4. לביב קיזל
2.5. שכיב קיזל
3. המנוחה נהיה כאמל גאנם
3.1. האיל חמזה דגש
4. המנוחה פי זה כאמל גאנם
4.1 המנוח כאמל אסעד עזאם
4.1.1. עזאם לובנא
4.1.2. אתאר עזאם
4.1.3. רביע עזאם
4.1.4. סמירה עזאם
4.2. סליבי אסעד עזאם
4.3. מעין אסעד עזאם

החלטה

לפניי בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
המדובר בתביעה למתן פסק דין הצהרתי ולפיו זכאית התובעת להירשם כבעלת זכויות במקרקעין המצויים בכפר מג'אר והידועים כחלקה 43 בגוש 15619 (להלן: חלקה 43) וכחלקה 52 בגוש 15627 (להלן: חלקה 52).
על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע מס' 1 המנוח חתם ביום 17.12.1950 על יפוי כוח בלתי חוזר, לפיו הוא העביר את כלל זכויותיו בחלקות 43 ו- 52 לבעלה המנוח של התובעת, גמאל שאקר גאנם, שהתובעת הינה היורשת היחידה שלו. על כן, זכאית התובעת להירשם כבעלת אותן זכויות.
הנתבעים מס' 2-4 הינם יורשיו של הנתבע מס' 1, ויורשיהם.
להליך זה קדמה תביעה במסגרתה ניתן ביום 1.5.2014 תוקף של פסק דין להסכם שנחתם בין התובעת לבין הנתבעת מס' 4 ( באמצעות יורשיה - הנתבעים מס' 4.1-4.3), ולפיו הסכימו נתבעים אלה כי זכויותיהם בחלקה 43 יועברו לבעלות התובעת (ת.א. 35963-11-13).
לאחר עיון במסמכים אשר הוגשו על ידי התובעת, נוכחתי כי לא ניתן בשלב זה להיעתר לסעד המבוקש וזאת מן הטעמים הבאים:
1. מעיון בנסחי הרישום של חלקות 43 ו- 52 עולה, כי הנתבע מס' 1, לפי פרטיו המצוינים בכתב התביעה, איננו רשום כיום כבעל זכויות בחלקות אלה. בנסיבות אלה, על התובעת להבהיר במדויק מיהם בעלי הזכויות הרשומים כיום בחלקות, שאת זכויותיהם היא מבקשת להעביר לבעלותה.
בפרט על התובעת להתייחס לאמור להלן:
בכל הנוגע לחלקה 43 - מעיון בנסח הרישום עולה כי לנתבעים מס' 2, 3, 4.2, 4.3 ו ליורשי הנתבע 4.1, קיימות זכויות בחלקה. כפי שצוין לעיל, לגבי זכויות אלה כבר ניתן פסק דין מוסכם בהליך הקודם. על כן, תבהיר התובעת מדוע ה יא נדרשת לפסק דין נוסף ביחס לזכויות יהם של נתבעים אלה בחלקה 43 . פרט לנתבעים אלה לא רשומות זכויות בחלקה זו למי מן הנתבעים.
בכל הנוגע לחלקה 52 - מעיון בנסח הרישום עולה כי לא רשומות זכויות בחלקה זו לאף לא אחד מן הנתבעים (לפי פרטיהם בכתב התביעה). פסק הדין בהליך הקודם איננו מתייחס לחלקה זו.
2. בכל הנוגע לנתבעים מס' 2.1-2.5 – קיימת אי התאמה בין שמותיהם ומס' תעודות הזהות שלהם בכתב התביעה, לבין פרטיהם האמורים בצו הירושה, שתרגומו הוגש ביום 17.1.18. על התובעת להבהיר זאת, בצירוף מסמכים המאמתים את הפרטים הנכונים. במידת הצורך, יתוקן כתב התביעה בהתאם.
3. בכל הנוגע לנתבעת מס' 3 - קיימת אי התאמה בין מס' תעודת הזהות שלה בכתב התביעה, לבין מס' תעודת הזהות בצוואה שתרגומה הוגש לבית המשפט (הספרה 2 הוחלפה בספרה 3, או להיפך).
כמו כן, על פי צוואתה "הבית בבעלותה וכל האדמות והכסף יהיו לבנה האיל, בנוסף לכל בת שמתגרשת מבעלה לאחר מות המצווה". על כן, על התובעת להבהיר כדלקמן:

ראשית, האם "בנה האיל" של הנתבעת מס' 3 הינו הנתבע מס' 3.1 (וככל שיש מסמכים המאמתים זאת, על התובעת להגישם).
שנית: האם לנתבעת מס' 3 ישנן בנות שהתגרשו לאחר מותה (שאז יש לצרפן לכתב התביעה).

על ב"כ התובעת להשלים את הפעולות כאמור עד ליום 23.5.18, אחרת – תימחק התביעה הואיל וכאמור, באופן בו היא הוגשה היא איננה מצדיקה את מתן הסעד המבוקש .

לעיוני בהתאם.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ח, 23 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.

אילונה אריאלי, שופטת
רשמת בית המשפט המחוזי-נצרת


מעורבים
תובע: תוריא גאנם
נתבע: המנוח כאמל גאנם
שופט :
עורכי דין: