ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל פנסיה וגמל בע"מ נגד "מהות" מפעלי הוראה והרבצת תורה ע.ר :

24 אפריל 2018
לפני: כבוד הרשמת אסתר שחור
התובע:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד איריס קוגן

-
הנתבע:
"מהות" מפעלי הוראה והרבצת תורה ע.ר 580364180
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס

החלטה

על אף חלוף המועד לא השיבה התובעת כנדרש לתגובת הנתבעת ולפיכך לא ניתן לקדם את התיק, חרף עמדת הנתבעת כי המחלוקת בין הצדדים ניתנת לצמצום. לפיכך ולנוכח עמדת התובעת בבקשתה , ההליכים יימשכו והתיק יועבר לשופט/ת לשם שמיעת הוכחות.

ניתנת בזאת החלטה על אודות הגשת תצהירים:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעת.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים.

אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות.

התיק יועבר לשופט/ת הוכחות כאמור לעיל.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ח, (24 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: הראל פנסיה וגמל בע"מ
נתבע: "מהות" מפעלי הוראה והרבצת תורה ע.ר
שופט :
עורכי דין: