ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי לוי נגד מרגריטה מאי :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעים

  1. שי לוי
  2. נויה אליעז לוי

נגד

הנתבעים

  1. מרגריטה מאי
  2. אנטולי מאי

פסק דין

רקע:
1. לפני תביעה במסגרתה מבקשים התובעים-השוכרים, לחייב את הנתבעים -המשכירים לשלם להם פיצויים בסך כולל של 14,060 ₪, בגין נזקים שנגרמו ל הם לטענתם, כתוצאה ממחדלי הנתבעים, בכך שלא גילו להם עובדות חיוניות טרם חתימת הסכם השכירות, ביום 13/1/16, לפיו שכרו את דירת התובעים ברח' פנחס 9, פתח תקווה (להלן : "המושכר").

תמצית טענות התובעים:
2. ביום 11/2/16 נכנסו התובעים לגור במושכר, אולם ביום 17/5/16, כ- 3 חודשים בלבד לאחר מכן, התברר להם להפתעתם, כי החלו עבודות בניה ושיפוץ בבניין בו מצוי המושכר, במסגרת מיזם תמ"א 38 (להלן:" המיזם"). טרם חתימת הסכם השכירות, ראו התובעים שלט שציין מיזם בבית המשותף הסמוך לבית המשותף בו מצוי המושכר . בעת חתימת ההסכם, במענה לשאלת התובעים, הצהירה התובעת לפניהם : " שנים השלט עומד שם", "6 שנים דיברו על זה" וכן "אין עדיין הסכמה של הדיירים ולכן אין ממה לחשוש".

3. כתוצאה מהתחלת עבודות הבניה במסגרת המיזם, נגר ם לתובעים קושי רב במציאת מקום חניה, שכן מגרש החניה היה עמוס עקב העבודות שהחלו בבניין, התובעת היתה בהיריון מתקדם באותה עת והדבר הקשה עליה מאוד. לכן, נאלצו התובעים, בפרק זמן קצר, לעזוב את המושכר ולאתר דירה חלופית. משלא מצאו התובעים דירה חלופית, אחסנו את תכולת דירתם במחסן ונאלצו להתגורר אצל משפחת התובעת, במשך כ- 13.5 שבועות.

רכיבי התביעה הם כדלקמן :
אחסנה: 1,675 ₪ ,הובלה 1,300 ₪ ,צביעה: 1,000 ₪, 23 ימי שכירות : 2,820 ₪ ,ימי חופשה : 1,095 ₪ ,שכ"ט עו"ד: 1,170 ₪ ו- עוגמת נפש: 5,000 ₪ .

תמצית טענות הנתבעים
4. יש לדחות את התביעה בהיותה קנטרנית וטרדנית. הנתבעים לא הציגו מצג שווא לפני התובעים ומסרו להם את המידע שהיה ידוע להם לעניין המיזם. הטענה כי לא היה לתובעים מקום חניה אינה נכונה שכן לנתבעים חנייה בטאבו והתובעים לא הוכיחו כי החנייה נחסמה. מעבר לכך, עבודות המיזם החלו רק ביום 17/05/16 כאשר כבר קודם לכן, ביום 10/5/16 הודיעו התובעים על כוונתם לעזוב את המושכר עד ליום 10/6/16. כך שהטענה כי מצוקת החנייה גרמה לתובעים לעזוב את הדירה, אינה נכונה ומטרתה הוצאת כספים שלא כדין מהנתבעים . הנתבעים לא ידעו שהתובעת בהריון ונראה כי עזיבת המושכר ומגורים אצל הורי התובעת, היו משיקולי נוחות קבלת סיוע בטיפול בתינוק שעתיד להוולד.

דיון והכרעה
5. כידוע על התובעים החובה להוכיח את תביעתם בהתאם לעיקרון "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל ההוכחה הוא נטל הבאת הראיות נקבע במשפט האזרחי על פי "הטיית מאזן ההסתברות" לאחר שבית המשפט בוחן את מהימנותן של הראיות שבפניו, את דיותן ואת משקלן (רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ פ"ד נז (4)981(2003).

6. לאחר עיון בכתבי הטענות על נספחיהם והתרשמותי באופן ישיר מעדויות הצדדים לפני בדיון שהתקיים בתביעה, שוכנעתי כי יש לקבל את התביעה באופן חלקי כפי שיובהר להלן:

7. אין חולק כי טרם חתימת הסכם השכירות, ביקשו התובעים לברר עם הנתבעת ועם חבר ועד הבית המשותף , מה ה מועד המשוער לתחילת ביצוע עבודות בנייה במסגרת המיזם, בבית המשותף בו מצוי המושכר.
לטענת התובעים, הנתבעת הציגה לפניהם מצג שווא , לפיו הליך קבלת האישור לביצוע העבודות י ארך זמן רב מעבר לתקופת השכירות.
הנתבעים, לעומת זאת , טוענים שהם לא גרו במושכר ולא עודכנו בנוגע לקצב קבלת האישורים למיזם. ל כן, במענה לשאלת התובעים, בעת חתימת הסכם השכירות, האם המיזם אמור לצאת לפועל בקרוב, השיבה שב - 5 ה שנים האחרונות, לא חלה התקדמות בעניין המיזם ואין לה מידע מעבר לכך.

8. המדובר ב"גרסה מול גרסה" והתובעים לא הוכיחו כי הוצג לפניהם מצג שווא בעניין זה.
לדעתי מן הראוי היה שהצדדים יכללו בהסכם השכירות הוראות הנוגעות למקרה בו מועד ביצוע העבודות יהא בתוך תקופת השכירות. לו כך היו הצדדים נוהגים, הרי שלא הייתה נוצרת אי בהירות ומחלוקת מיותרת.

9. במהלך הדיון הביעו הנתבעים הסכמתם לשלם עבור רכיב י התביעה כדלקמן :
דמי א חסנה, דמי הובלה וכן השבת התשלום עבור 23 ימי שכירות .
הנתבעים סירבו לשלם פיצוי בגין רכיבי תביעה נוספים ולגבי הרכיב של פיצוי בגין עוגמת נפש, טענו שאין כל הצדקה לפסוק פיצוי בגין רכיב זה, שכן אף להם נגרמה עוגמת נפש.

10. בנסיבות אלו נותר לדון ברכיבי התביעה הנוספים:
החזר תשלום בגין ייעוץ משפטי - המדובר בתביעה קטנה בה אין ייצוג משפטי ומצופה היה כי התובעים יכינו את כתב התביעה בעצמם ואף לא היה כל הכרח לשלוח מכתב התרעה באמצעות עורך דין דווקא. לכן, אני דוחה רכיב תביעה זה.

החזר בגין צביעת המושכר - התובעים לא הגישו קבלה כלשהי על תשלום בגין צביעת הדירה. לפיכך, , אני דוחה רכיב תביעה זה .

פיצוי בגין עגמת נפש - כידוע פיצוי בגין עגמת נפש מסור לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות. גם כאשר בית המשפט מוצא לנכון לפסוק פיצויי לגבי רכיב זה , הרי שהפיצוי נפסק במשורה ובהתחשב באופן התנהלות שני הצדדים. לא שוכנעתי שהנתבעים הציגו מצג שווא לפני התובעים. יתר על כן, לו סברו התובעים שעניין העבודות בבניין הינו חיוני מבחינתם, יכולים היו לברר זאת בנקל, על ידי פנייה למחלקה המתאימה בעיריה, בבקשה לקבלת מידע האם ניתנו היתרי בנייה למיזם. לחלופין, לעמוד על כך שבהסכם השכירות תהא הוראה ברורה המתייחסת למקרה בו עבודות המיזם יחלו במהלך תקופת השכירות. לפיכך, אני דוחה רכיב תביעה זה.

תשלום בגין אובדן ימי עבודה בשל הצורך לחפש דירה חלופית - אין ספק בעיני שלצורך איתור דירה חלופית יש להשקיע משאבים רבים ולבקר בפועל בדירות פוטנציאליות.
לפיכך אני פוסק בגין רכיב תביעה זה סך של 1,095 ₪

אני קובע ( גם לאור הסכמת הנתבעים) ,כי התובעים זכאים לפיצוי כספי בגין רכיבי התביעה כדלקמן: אחסנה: 1,675 ₪ ,הובלה 1,300 ₪ וכן החזר בגין 23 ימי שכירות : 2,820 ₪ .

סוף דבר
11. לסיכום, לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים סך כולל של 6,890 ₪ בתוספת החזר אגרה בסך של 141 ₪. סכומים אלו ישולמו ל תובעים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום הגשת התביעה - 16/8/17 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
לאור התרשמותי כי הנתבעים אכן הביעו רצון כן ואמתי להסדיר את המחלוקת, אף ללא הגשת תביעה , אינני מחייבם בתשלום הוצאות משפט לתובעים.

כל הסכומים שפסקתי לעיל ישולמו בתוך 30 ימים ממועד קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבעים.

בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 15 ימים ממועד קבלתו, לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי לוי
נתבע: מרגריטה מאי
שופט :
עורכי דין: