ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איילון חברה לביטוח בע"מ נגד דרור בקרמן :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה ליאת ירון

תובעות

1.איילון חברה לביטוח בע"מ
2.יוליה טמין

נגד

נתבע

דרור בקרמן

פסק דין

תביעה זו עניינה נזק שנגרם לרכב, מספר רישוי 12-895-71 ( להלן: "רכב התובעת"), שהיה מעורב בתאונה מיום 25.3.15 ( להלן: "התאונה"), ושבעת הרלבנטית היה בבעלות תובעת 2 ובוטח על ידי תובעת 1.
סכום התביעה הועמד על הסך של 15,086 ₪.
בכתב התביעה צוין, כי מתוך הסך האמור, נתבע סך של 12,726 ₪ על ידי תובעת 1 בגין תגמולי ביטוח ששולמו על ידה לתובעת 2 . תובעת 1 התבקשה להבהיר אופן חישוב הסכום, ובהודעה מיום 17.4.18 הובהר כי הסך ששולם על ידי התובעת 1 לתובעת 2 הינו 12,629 ₪.
הסך של 2,360 ₪ נתבע על ידי תובעת 2 בגין השתתפות עצמית לנזק בסך של 1,350 ₪, השתתפות עצמית לירידת ערך בסך של 991 ₪ והפרשי הצמדה וריבית בסך של 19 ₪.
במעמד הדיון שהתקיים בפני נעתרתי לבקשת התובעות לפיצול סעדים, באופן שיותר לתובעת 2 לתבוע הפסד הנחת היעדר תביעות כתוצאה מהתאונה , אם וכאשר יתגבש נזק כאמור.
המחלוקת בין הצדדים, היא בשאלת האחריות לקרות התאונה ובשאלת הנזק הנתבע.
בכתב התביעה נטען, כי עת החל רכב התובעת בנסיעה בנתיבו למופע אור ירוק ברמזור בכיוון נסיעתו, סטה ו/או נכנס לפתע רכב הנתבע לנתיב נסיעת רכב התובעת וגרם לתאונה.
מנגד, נטען על ידי הנתבע, כי רכב התובעת הוא שסטה לנתיב נסיעת רכב הנתבע.
הנתבע טוען, כי בעת הרלבנטית היה מחובר לרכבו נגרר ( להלן: "הנגרר"), וכי כתוצאה מסטיית רכב התובעת לנתיב נסיעתו, פגע רכב התובעת בחלקו השמאלי של הנגרר.
עוד נטען, כי " הנזק היחיד שנגרם לכלי הרכב של התובעת עקב התרשלותה הוא שריטה קלה בדלת הימנית הקדמית" (סעיף 6 ה לכתב ההגנה), בעוד שהנזקים המפורטים בחוות דעת השמאי אינם מתיישבים עם האמור.
במעמד הדיון שהתקיים בפני העידו תובעת 2 , השמאי מטעם התובעות, מר יעקב ביטון ( להלן: "השמאי") והנתבע.
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, בחנתי את גרסאותיהם, עיינתי בתמונות הנזק, ולאחר שכל אחד מהצדדים הציג בפני את אופן קרות התאונה, לגרסתו, אני מעדיפה את גרסת תובעת 2 ביחס לאופן קרות התאונה.
מעדות הצדדים עולה, כי התאונה התרחשה בכביש בו מספר נתיבי נסיעה, כאשר שני השמאליים הם לפנייה שמאלה ואילו היתר לכיוון נסיעה ישר.
תובעת 2 , שעדותה היתה בהירה ועקבית, והותירה עלי רושם מהימן, העידה כי עובר למקום התרחשות התאונה יש צומת מרומזרת, בה נתיב אחד לפנייה שמאלה ואילו לאחר הרמזור, מתפצל נתיב הפנייה שמאלה לשני נתיבי נסיעה – שניהם לפנייה שמאלה, כאשר הימני מביניהם לכיוון העיר בת ים.
תובעת 2 העידה, כי בשל העובדה שהיא נוסעת למקום עבודתה בבת ים מזה 15 שנים, היא " יודעת מראש" שצריכה לפנות שמאלה ( עמ' 7 שורה 7 לפרוטוקול), ובהתאם לאחר הרמזור, נסעה בנתיב הימני מבין שני נתיבי הנסיעה השמאליים ( עמ' 8 שורות 25-27 לפרוטוקול) אלא שרכב הנתבע, שנסע מימינה, נכנס לנתיב נסיעתה.
" אני נכנסת לכיוון של בת ים, לשמאל, והאוטו של הבן אדם הזה נכנס מכיוון ימין לנתיב שלי" ( עמ' 7 שורה 12 לפרוטוקול).
עדות זו של התובעת מתיישבת עם תמונות הנזק שהוגשו לתיק בית המשפט, וכן עם האמור ב"הודעה על מקרה ביטוח" שצורפה כנספח לכתב התביעה.
מנגד, גרסת הנתבע לפיה רכב התובעת ניסה להשתלב בנתיב הנסיעה של רכבו, ונכנס בדיוק במרווח שבין הרכב לנגרר פחות סבירה בעיני.
לא זו בלבד, אלא שבעדותו אישר הנתבע כי רכב התובעת נפגע מ"השפיץ של הכנף" של גלגל הנגרר ( עמ' 11 שורה 28 לפרוטוקול) ולא מהפינה הימנית של הנגרר ( עמ' 1 שורות 31-33 לפרוטוקול).
עוד אישר, כי גלגל הנגרר " בולט" מהנגרר עצמו ( עמ' 12 שורות 16-17 לפרוטוקול) ומשכך, סביר יותר בעיני כי עת ניסה רכב הנתבע להשתלב בנתיב נסיעת רכב התובעת, פגע עם כנף הגלגל של הנגרר, שכאמור בולט מהנגרר, ברכב התובעת.

בשים לב לאמור, שוכנעתי כי התאונה אירעה עת הנגרר סטה לנתיב נסיעת רכב התובעת.

כאמור, הנתבע חלק על הנזקים הנתבעים, תוך שטען כי הנזק שראה ברכב התובעת לאחר התאונה היה שריטה בדלת ( עמ' 13 שורות 9-10 לפרוטוקול).
מעיון בחוות דעת השמאי עולה, כי רכב התובעת נבדק על ידי השמאי ביום 31.3.15, קרי – פחות משבוע לאחר התרחשות התאונה, וכי הנזקים המפורטים בה הם נזקים בצידו הימני של הרכב, המתיישבים עם עדות התובעת 2, וכן עם האמור ב"הודעה על מקרה ביטוח", שצורפה כנספח לכתב התביעה.
אוסיף, כי בעדותו נשאל השמאי אודות הנזקים, והבהיר כי הכנף היתה מעוותת וכי הנזק ברכב לא הסתכם בשריטה בלבד ( עמ' 10 שורות 2 ו- 7-8 לפרוטוקול).
זאת ועוד, תמונות הנזק של רכב התובעת, תומכות בטענות התובעות בדבר הנזקים שנגרמו לרכב התובעת.
בהינתן האמור, ומשקבעתי כי התאונה התרחשה עת הנגרר סטה לנתיב נסיעת רכב התובעת ופגע בו, לא מצאתי ממש בטענת הנתבע לפיה תובעת 2 " החמירה" את הנזק לרכבה לאחר התאונה.
סיכומו של דבר, אני קובעת כי הנזקים שפורטו בחוות דעת השמאי נגרמו כתוצאה מהתאונה.
נוכח האמור, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת 1 סך של 12,629 ₪, בתוספת הוצאות בסך של 1,178 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך של 2,653 ₪.
כמו כן, ישלם הנתבע לתובעת 2 סך כולל של 2,360 ₪.
מתירה לתובעת 2 לתבוע הפסד הנחת היעדר תביעות כתוצאה מהתאונה, אם וככל שיתגבש נזק כאמור.
התשלומים המפורטים לעיל ישולמו תוך 30 ימים מעת המצאת פסק הדין לידי הנתבע , שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איילון חברה לביטוח בע"מ
נתבע: דרור בקרמן
שופט :
עורכי דין: