ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולימאן צאלח נגד עמרן שלמה :

19 אפריל 2018
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
סולימאן צאלח
ע"י ב"כ: עו"ד עאקל ואיל

-
הנתבע:
עמרן שלמה

ע"י ב"כ: עו"ד תמר אלימלך

החלטה

  1. זוהי החלטה בבקשת הנתבע לחיוב התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו בהתאם לסעיף 117 (א)(ב) לתקנות בית הדין לעבודה סדרי דין.
  2. בבקשה נטען כי התובע הינו תושב הרשות הפלסטינית. לנתבע נגרמו הוצאות רבות בגין ניהול ההליך והתנהלותו של התובע והתובע אף לא שילם את ההוצאות שהוטלו עליו עוד ביום 6.1.2018.
  3. התובע בתגובתו לבקשה טען כי יש לדחות את הבקשה שכן סיכויי התביעה טובים וכי הבקשה הוגשה ללא תצהיר. עוד טען התובע ארוכות באשר לזכות הגישה של התובע לערכאות, אשר תיחסם ככל שיחויב התובע בהפקדת ערובה.
  4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, וכן בכל החומר הקיים בתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

על פי הפסיקה גם אי תשלום הוצאות יכול להוות הצדקה לחיובו של עובד זר בהפקדת ערובה. אמנם לא תמיד עניין זה עומד בפני עצמו (כמו למשל במקרים מובהקים בהם ברורה זכאותו של התובע לזכויות הנתבעות על ידו) יחד עם זאת בית הדין הארצי נותן משקל של ממש לעניין אי תשלום הוצאות שנפסקו לחובת התובע.. בית הדין הארצי הבהיר לא אחת, כי בצד הצורך המוסרי שלא לחסום את דרכו של העובד הזר מפני הגישה לבית הדין, יש מקום להגן גם על המעסיק, הן מתביעות סרק והן מרצון להתחמק מתשלומי הוצאות, בידיעה שיקשה ביותר לגבותם ממנו.
הנימוק העיקרי בבקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה התבסס על התנהלותו של התובע בהליך זה ואי תשלום ההוצאות שנפסקו לחובת התובע. התובע בתגובתו לבקשה לא התייחס כלל וכלל לנימוק זה ואף לא נטען כי התובע שילם את ההוצאות שהוטלו עליו. לכך יש להוסיף כי לא בכדי חויב התובע בתשלום הוצאות לטובת הנתבעים לאחר שלא התייצב לשני דיונים מוקדמים בהליך זה. בית הדין לא הזדרד להשית על התובע ערובה להוצאות, ונתן לתובע הזדמנות נוספת לתשלום ההוצאות, אולם אעפ"כ לא עשה כן. בנוסף עולה לעניין סיכויי התביעה לכאורה כי חלק ניכר מרכיבי התביעה התיישנו, והתובע לא המציא מסמכים נוספים (אף שניתנה לול הזדמנות לעשות כן) ולהמציא מסמכים טובים יותר לתקופה שלא התיישנה.
בנסיבות אלו מצאתי כי יש מקום לחייב את התובע בהפקדת ערובה.

5. סוף דבר
הבקשה מתקבלת.
עם זאת, ועל מנת שלא להכביד יתר על המידה על התובע בתביעתו, על מנת שלא לסגור בפניו את שערי בית ומאידך בהתחשב בהתנהלותו של התובע, יפקיד התובע בבית הדין סך של 2,500 ₪ תוך 30 יום כתנאי להמשך ההליך (סכום ה כולל בתוכו את ההוצאות שנפסקו כבר לחובת התובע)
ככל שלא תופקד הערובה – תימחק התביעה ללא התראה נוספת.

ניתנה היום, ד' אייר תשע"ח, (19 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סולימאן צאלח
נתבע: עמרן שלמה
שופט :
עורכי דין: