ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחאמיד פיראס נגד ג'מאל האדי בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אדהם ספדי

תובע

מחאמיד פיראס

נגד

נתבעות

1.ג'מאל האדי בע"מ
2.כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

צדדי ג' 1. מ.מ. בוני המרכז, חברה לבנין והשקעות בע"מ
2. אורי כוכב

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו אותי ליתן פסק־דין על דרך הפשרה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בסיכומי הצדדים ויתר החומר המונח בתיק בית־המשפט, וכן לאחר ששקלתי את טענות באי־כוח הצדדים, ובשים לב לעולה מהתיעוד הרפואי, ובהביאי בחשבון את סוגיית האחריות בתיק וטענות הנתבעות והצדדים השלישיים להיעדר פירוט מספיק אודות נסיבות התרחשות התאונות , ולרבות שאלת האשם התורם בנסיבות כגון אלו, ובהינתן מעמדו של כל צד בפרויקטים שבמסגרתם אירעו התאונות, אני פוסק כדלקמן:

בגין התאונה הראשונה מיום 26/02/2012):

א. לתובע ישולם פיצוי בסך של – 20,000 ₪ מעבר לתקבולי המל"ל שישולם לו כדקלמן: הנתבעות, ביחד ולחוד, תשלמנה לתובע סך של – 17,000 ₪, ואילו הצד השלישי מספר 1 תשלם לתובע סך של – 3,000 ₪.

ב. בנוסף לאמור לעיל, ישולם לתובע שכר טרחת עורך־דין בסך של – 3,510 ₪ (כולל מע"מ) , וכן החזר הוצאות משפט בסכום כולל של – 2,500 ₪ . סכומים אלו ישולמו כדלקמן: הנתבעות, ביחד ולחוד, תשלמנה לתובע סך של – 5,110 ₪, ואילו הצד השלישי מספר 1 תשלם לתובע סך של – 900 ₪.

ג. הסכומים האמורים ישולמו לידי התובע, באמצעות בא כוחו, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק־דין זה במשרד ב"כ הנתבעות והצד השלישי, שאם לא כן – יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ד. בנסיבות העניין ונוכח הזמן השיפוטי שנחסך, ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.

ה. חיובי הנתבעות והצד השלישי מס' 1 הינם חיובים נפרדים, עצמאיים ובלתי תלויים וכל צד אחראי לתשלום הסכום שהוטל עליו.

בגין התאונה השנייה מיום 24/10/2012:

א. לתובע ישולם פיצוי בסך של – 7,000 ₪ מעבר לתקבולי המל"ל שישולם לו כדקלמן: הנתבעות, ביחד ולחוד, תשלמנה לתובע סך של – 5,950 ₪, ואילו הצד השלישי מספר 2 ישלם לתובע סך של – 1,050 ₪.

ב. בנוסף לאמור לעיל, ישולם לתובע שכר טרחת עורך־דין בסך של – 1,250 ₪ (כולל מע"מ). סכום זה ישולם כדלקמן: הנתבעות, ביחד ולחוד, תשלמנה לתובע סך של – 1, 000 ₪, ואילו הצד השלישי מספר 2 ישלם לתובע סך של – 250 ₪.

ג. הסכומים האמורים ישולמו לידי התובע, באמצעות בא כוחו, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק־דין זה במשרד ב"כ הנתבעות והצד השלישי, שאם לא כן – יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ד. בנסיבות העניין ונוכח הזמן השיפוטי שנחסך, ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.

ה. חיובי הנתבעות והצד השלישי מס' 2 הינם חיובים נפרדים, עצמאיים ובלתי תלויים וכל צד אחראי לתשלום הסכום שהוטל עליו.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מחאמיד פיראס
נתבע: ג'מאל האדי בע"מ
שופט :
עורכי דין: