ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד ברוך נגד ניסים יעיש :

לפני כבוד השופטת שלומית בן יצחק

התובע:

דוד ברוך

נגד

הנתבעים:

1.ניסים יעיש
2.משה סרוסי

פסק דין

בעניינו של הנתבע 1

1. הדיון בתיק שבכותרת היה קבוע ליום 16.4.2018 בשעה 16:00. משאילתת המסירות של מערכת "נט המשפט", כמו גם מדברי הנתבע הנוסף, עולה כי הנתבע 1 זומן כדין לדיון זה, אך בחר שלא להתייצב אליו.

2. בנסיבות אלו, אני עושה שימוש בסמכותי לפי תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, וד נה בתביעה על יסוד כתב התביעה בלבד. לאחר שהתובע הצהיר כי האמור בכתב התביעה אמת, ולאחר שבחנתי את עילת התביעה וזכאותו של התובע לסעד שביקש על בסיס ההנחה שהעובדות הנטענות בה נכונות כולן, אני מקבל ת את התביעה במלואה ומחייב ת את הנתבע 1 לשלם לתובע סך של 15,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (28.8.2017) ועד מועד התשלום המלא בפועל.

3. כמו כן אני מחייבת את הנתבע 1 בתשלום הוצאות משפט לתובע בסך של 700 ש"ח.

4. הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

5. הואיל ופסק הדין ניתן במעמד צד אחד, הנתבע 1 רשאי להגיש בקשה לביטולו בתוך 7 ימים ממועד קבלתו.

בעניינו של הנתבע 2
6. בהתאם להסכמת התובע והנתבע 2 כאמור בפרוטוקול הדיון מיום 16.4.2018 אני קובעת כי לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות מושא תיק זה, לצרכי פשרה ומבלי להודות בכל טענה, מתוך הסכום בו חב הנתבע 1, יחוב הנתבע 2, ביחד ולחוד עם הנתבע 1, בסך כולל של 11,500 ₪.

7. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בנוגע לאופן התשלומים. לאחר ששקלתי בדבר, אני קובעת כי הסכום ישולם בשלושה תשלומים שווים ורצופים, על סך 3,833 ש"ח כל תשלום, החל מ-15.5.2018 ובכל 15 בחודש העוקב. אי פירעון של תשלום במועדו יעמיד את מלוא פסק הדין, בניכוי כל סכום ששולם על חשבון, לפירעון מידי, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה ולא יפעיל הסנקציה.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד ברוך
נתבע: ניסים יעיש
שופט :
עורכי דין: