ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב שוקרון נגד אברהם לוי :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

תובע

יעקב שוקרון

נגד

נתבע
אברהם לוי

החלטה

  1. לא הוגשה חוות דעת מטעם הנתבע, ובכך ויתר הנתבע על הגשת חוות הדעת מטעמו.
  2. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:

עדויות התובע יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 31.05.18.
עדויות הנתבע יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 08.07.18.
לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות.
כל המסמכים יועבר לצדדים שכנגד, במקביל להגשתם לבית המשפט.
3. עד 30 יום לפני מועד הדיון, יגיש כל אחד מהצדדים עותק נוסף לבית המשפט של התצהירים ותיק המוצגים מטעמם, כרוך ומדוגל, לצורך הבאתו ללשכתי. כל מסמך שיצורף לעותק הראיות ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד), לצורך הפניה לאלה - אם במהלך דיון ההוכחות ואם בסיכומים.
4. היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות.
5. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).
6. כל בקשה באשר לטענה מקדמית תוגש תוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין לצד שכנגד, לשם קבלת תגובתו בכתב תוך 14 יום נוספים.
7. נקבע לישיבת קדם משפט נוספת ליום 12.11.18, בשעה 08:30.
8. דיון הוכחות נקבע ליום 21.03.19 בשעה 11:30.
ב"כ הצדדים ידאגו להתייצבות המצהירים מטעמם לתאריך שנקבע. מצהיר שלא התייצב, והצד שכנגד לא ויתר על חקירתו, יוצא תצהירו מתיק בית המשפט ויוחזר לצד שהגישו.
הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה בסיום שמיעת העדים, ויביאו איתם אסמכתאות משפטיות ככל שיבקשו להסתמך על אלה בסיכומיהם.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב שוקרון
נתבע: אברהם לוי
שופט :
עורכי דין: