ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין PUMA SE נגד מדיח מונדר :

בפני כבוד ה שופט ערפאת טאהא

התובעת

PUMA SE
OF Herzogenaurach, Germany
ע"י עו"ד דוד גילת ואח'

נגד

הנתבע 2

מדיח מונדר ת.ז. XXXXXX694

פסק דין

נגד הנתבע 2

כתב התביעה נמסר לידי הנתבע 2 כדין ביום 03.03.18, כעולה מאישור המסירה ותצהיר המוסר פאדי רבח שצורף לבקשה למתן פסק דין. הנתבע 2 לא הגיש כתב הגנה מטעמו, על אף שחלף המועד שנקבע לכך.
אשר על כן, ועל יסוד כתב התביעה על נספחיו, הנני מורה כדלקמן:
הנתבע 2 יחדל וימנע, בעצמו או באמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין, עתה ובעתיד, מכל עיסוק מסחרי בזיופים, כהגדרתם בכתב התביעה, ובכל מוצר אחר הנושא את סימני PUMA כהגדרתם בכתב התביעה או סימנים הדומים להם עד לכדי הטעיה, ובכלל זה יימנע מלייצר, לייבא, לאחסן, לשווק, להציע למכירה, להפיץ, למכור, לייצא ולפרסם מוצרים כאמור.

הנתבע 2 יאסוף את כל הזיופים או כל מוצר אחר הנושא את סימני PUMA שברשותו או בחזקתו או בשליטתו, בין במישרין ובין בעקיפין וכן את כל הזיופים שנמכרו על ידו לגורמים סיטונאים או קמעונאים ואשר לא נמכרו עדיין לצרכן הסופי, לרבות בדרך של רכישה מחדש, וימסרם לידי התובעת או נציגיה לצורך השמדתם, תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

בכלל זה ימסור הנתבע 2 לידי התובעת או נציגיה את כל הזיופים שנתפסו או ייתפסו על ידי משטרת ישראל, אשר יוחזרו לו עתה או בעתיד מכל סיבה שהיא.

הנתבע 2 ימסור לתובעת פרטים מלאים לגבי ספק ( מקור) הזיופים שנתפסו ברשותו תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

הנתבע 2 ישלם לתובעת סך של 50,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: PUMA SE
נתבע: מדיח מונדר
שופט :
עורכי דין: