ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים חטיב נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר אדהם פאלח
נציג ציבור (מעסיקים): מר אליאס ג'טאס

התובע:
נסים חטיב
ע"י ב"כ עו"ד ניקולא פיירו

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

1. תביעתו של התובע להכיר במחלת האסטמה, ממנה הוא סובל, כתאונת עבודה על פי תורת המיקרו טראומה (או כמחלת מקצוע) נדחתה על ידי הנתבע, כמפורט במכתב הדחיה מיום 2/1/17.
כנגד דחיה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

2. בתאריך 10/4/18, לאחר שהתובע נחקר על תצהיר עדותו הראשית, הודיע הנתבע על הסכמתו למינוי מומחה רפואי, מתחום הרפואה התעסוקתית ו בהתאם להודעה זו, ניסחו הצדדים את העובדות המוסכמות.
כן הבהיר הנתבע כי מלוא החומר הרפואי של התובע, התקבל, בבית הדין ובמקביל ציין התובע כי הוא ממבקש שכל החומר הרפואי שצירף לתביעתו, יועבר, אף הוא למומחה.
ביה"ד קבע כי בהתאם להסמכת הצדדים ימונה מומחה מטעמו, בהחלטה שתינתן בנפרד.

3. לפיכך, הרינו ממנים בזאת את ד"ר ייבגני לייקין - מומחה ברפואה תעסוקתית, כמומחה רפואי מטעם ביה"ד (להלן:"המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי שבין מחלת האסטמה ממנה סובל התובע לבין תנאי עבודתו וזאת על סמך המסכת העובדתית המוסכמת, כפי שתפורט, בסעיף 4 להלן ובשים לב לחומר הרפואי והאחר שיצורף להחלטה זו.

שכר טרחתו של המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

4. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובע יליד 1979.
ב. התובע עבד כ- 15 שנה במאפיה שבבעלות המשפחה כאשר במסגרת עבודתו עבד במחלקת ייצור הבצק.
ג. התובע עבד במאפיה 7 ימים בשבוע בין השעות 4:00 עד 14:00.
ד. לצורך הכנת הבצק התובע נדרש לפתוח שק קמח ולשפוך אותו לתוך מערבל (את שקי הקמח ואת המערבל ניתן לראות בתמונות - נ/2 ונ/1 , אשר יצורפו להחלטה שתועבר לכבוד המומחה ).
ה. לאחר מכן התובע נדרש להוסיף לקמח חומרים נוספים כמו סוכר, מלח, מים ושמרים ולהפעיל את המערבל, כאשר בנקודה זו היה מתרחק התובע מהמערבל אך עדיין נשאר באותו חדר בו עבד המערבל (מדובר בחדר בגודל של כ - 5 מ' על 8 מ' שהינו נטול חלונות ונטול מזגן או מאוורר).
ו. לאחר מכן התובע היה מעבד את הבצק עם כל מיני מכונות.
ז. התובע חזר על פעולת הכנת הבצק 5 עד 6 פעמים ביום והשתמש בממוצע בכ - 6 שקי קמח במשקל של 30 ק"ג כל שק.
ח. במהלך ביצוע הכנת הבצק יש "אבק" של הקמח שנשאר באוויר, וגם כאשר התובע מתרחק מהמערבל זה נשאר גם על הבגדים שלו.

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. כרטיסים כללים ומקצועיים (ידני וממוחשב) מקופת חולים מאוחדת.
ב. מסמכים רפואיים צורפו לכתב התביעה.
בנקודה זו מופנית תשומת ליבם של הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.
6. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בשים לב לעובדות המפורטות בסעיף 4 דלעיל, בהתייחס למסמכים הרפואיים המצ"ב וכן בשים לב לשתי התמונות שיצורפו להחלטה זו א. מהי המחלה ממנה סובל התובע בריאותיו ו/או בדרכי נשימתו ?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע למחלה ממנה הוא סובל? גם החמרת מצב המחלה עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה, קשר סיבתי בין העבודה למחלה, הוא מתבקש להשיב על השאלה הבאה בדבר אופן קרות המחלה, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי מחלתו, של התובע, עקב עבודתו נגרמו על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן ל מחלתו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב על השאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב על השאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על מחלה ביחס לגורמים האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקוייו?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

7. המומחה מתבקש, במידת האפשר, להעביר את חוות דעתו, בתוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

8. המותב מסמיך את אב בית הדין לנסח שאלות נוספות למומחה וכן להתייחס לשאלות הבהרה, ככל שיידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.

במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה וככל שלא תוגש בקשה אחרת בתוך המועד הנקוב לעיל יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה שתעלה מחוות דעתו של המומחה.

10. המזכירות תטפל בתיק עד אשר הוא יהיה בשל למתן פסק דין או החלטה כלשהי.

ניתנה היום, כ"ז בניסן תשע"ח, (12 ב אפריל 2018), בהעדר הצדדים.

נציג ציבור (עובדים)

יעקבס אורית, שופטת

נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: נסים חטיב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: