ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מישל דהן נגד קבוצת רויאל ישראל ניקיון :

בפני כבוד ה רשם בכיר אדי לכנר

המבקש

מישל דהן

נגד

המשיבות

  1. קבוצת רויאל ישראל ניקיון, אבטחה וכח-אדם בע"מ
  2. תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מ

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין בטרם חלפו 30 יום ממתן פסק הדין שניתן בתאריך 14/03/2018 בשל העדרו של המבקש מדיון, על תביעה שהגיש בתאריך 12/07/2017 על סך 48,212 ₪.

רקע עובדתי וטענות הצדדים:
המבקש הינו בעל דוכן בקניון גליל עליון בחצור הגלילית, דוכנו של המבקש הוא דוכן תכשיטים אשר בשל פריצה בדוכן בתאריך 6-7/1/2017 הגיש המבקש כתב התביעה נגד המשיבות מאחר שלטענתו עליהן רובצת האחריות לשמור ולפקח ואף שילם המבקש בעבור שמירה על רכושו באמצעות שומר.
המבקש הגיש תביעה להראל שהיא המבטחת שלו, ופוצה בסך 92,000 ₪ מתוך 140,212 ₪ וזאת על פי הערכת חוות דעת של שמאי שהוכנה עבור חברת הביטוח הראל.
מעין בתיק עולה כי ההזמנה נשלחה למייל של ב"כ התובע.
המבקש הגיש בקשה לביטול פסק דין בטענה שלא קיבל זימון לדיון והוא טוען שמדובר במייל ישן בו נמסרה ההזמנה ולא היה מודע למועד הדיון.

המשיב טוען כי זה המייל שהוא מסר , שהוא היה צריך לעקוב אחרי התיק ולבדוק מועד דיון . עוד טוען כי הגיש בקשה למתן פסק דין ולכן היה אמור לראות את מועד הדיון.

המסגרת המשפטית :
על פי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי:
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם".
הדיון בבקשה לביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד על בית המשפט לבחון האם מדובר ב"ביטול מחובת הצדק" או שמא מדובר ב"ביטול על פי שיקול דעת".

ביטול מחובת הצדק – הלכה היא כי כאשר פסק הדין ניתן בהיעדר המצאה כדין לצד כנגדו ניתן פסק הדין, אזי פסק הדין פגום, ויש לבטלו, אף מבלי לבדוק את סיכויי הצלחתו של הצד כנגדו ניתן פסק הדין.
"פסק דין אשר ניתן שלא כהלכה...רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק ex debito justitiae. פסק דין כזה פגום הנהו, ומשום כך אין לקיימו, תהא אשר תהא הגנת הנתבע לגופו של עניין, שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה" לעניין זה ראו את ספרו של הנשיא אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, בעמ' 282.

בנסיבות ומאחר שמדובר בכתובת אותה מסר המבקש אין מדובר בביטול פסק דין מחובת הצדק .

ביטול על פי שיקול דעת של בית המשפט – לבית המשפט סמכות לבטל פסק דין על פי שיקול דעתו מכוח תקנה זו בדרך של בחינה של שני מבחנים, האחד סיבת מחדלו של המבקש והשני סיכויי הצלחתו, כאשר התשובה לשאלה השנייה היא החשובה ובעלת המשקל הרב ביותר.

סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן – המבקש טוען כי לא קיבל זימון לדיון במשרד ב"כ המבקש, ובהיעדר דיון לא התייצב המבקש לדיון.
הלכה פסוקה היא, כי כאשר שורת הצדק מחייבת זאת, יש ליישם את הוראות הפרוצדורה בצורה גמישה ורחבה תוך העדפת המהות על הפרוצדורה, ובלבד שלא ייגרם עוול לצד שכנגד.
סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל – המבקש מנמק את טענותיו, לטענתו שילם למשיבות בעבור שמירה והיא התחייבה לספק לו את אותה שמירה.

את הזימון לדיון המבקש קיבל באמצעות הדוא"ל שברשות בית המשפט השייך לב"כ של המבקש, לטענת המבקש דוא"ל זה אינו בשימוש מעל חצי שנה והוגש תצהיר לאמיתות הטענה.
לאחר ששקלתי את הנסיבות אני קובע כי יש לבטל את פסק הדין משיקול דעת בית המשפט לאור סיכויי התביעה ולא התרשמתי כי המבקש זילזל בהליך המשפטי.

פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות הנתבעת 2 בסך 1,200 ₪.

לא ישולמו ההוצאות בתוך 30 יום תידחה הבקשה לביטול פסק הדין.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מישל דהן
נתבע: קבוצת רויאל ישראל ניקיון
שופט :
עורכי דין: