ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחר פרץ נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת אוסילה אבו-אסעד

מבקש

שחר פרץ

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

מונחת לפני בקשת המבקש להשבת תפוס שהוא משאית מסוג מאן מספר רישוי 6376100 (להלן: "המשאית"), שהוגשה לפני הוראת סעיף34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח משולב) התשכ"ט – 1969.

תפיסת המשאית בוצעה על ידי המשיבה ביום 27/3/2018 בגין חשד לביצוע עבירות על חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד – 1984, וחוק העונשין, התשל"ז – 1977, והכל כמפורט בתגובת המשיבה מיום 12/4/2018 לבקשה.

במהלך הדיון שנערך לפני היום הועמד לעיוני תיק החקירה.

לאחר עיון בחומר הראיות הגולמי המצוי בתיק, באתה בהמלצה לצדדים להסכים לשחרור המשאית לידי המבקש בתנאים שיקבעו לפי שיקול דעת בית המשפט.

ב"כ הצדדים נתנו הסכמתם להמלצתי הנ"ל ובהתאם הם העלו, כל אחד בתורו, את טענותיהם בקשר לתנאים הנ"ל.

לאחר שקילת טענות הצדדים מכאן ומכאן, ובזיקה להסכמה האמורה, ולאור התכלית שבגינה תפסה המשיבה את המשאית, הריני מורה למשיבה להחזיר את המשאית התפוסה לידי המבקש וזאת בכפוף למילוי התנאים הבאים:

נאסר על המבקש לבצע כל דיספוזיציה במשאית ובכלל זאת נאסר עליו לשעבד את זכויותיו בה לגורם שלישי כלשהו ו/או להעביר את החזקה בה, לצמיתות, לגורם כאמור.
על המבקש להעמיד את המשאית לרשות המשיבה, ככל שתינתן החלטה של גורם מוסמך המורה לו לעשות כן.
משרד הרישוי ירשום עיקול על זכויות המבקש במשאית, לטובת המשיבה.
להבטחת קיום התחייבויותיו האמורות של המבקש תיחתם על ידו התחייבות עצמית ע"ס 10,000 ₪.
בנוסף, המבקש יפקיד בקופת בית המשפט ערבון במזומן ולחילופין – ערבות בנקאית אוטונומית, ע"ס 10,000 ₪.

בכפוף למילוי התנאים הנ"ל, המשאית תוחזר לידי המבקש.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שחר פרץ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: