ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורי יהושוע טחלוב נגד אדרת אליהו :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש

יורי יהושוע טחלוב
ע"י ב"כ עו"ד משה קייקוב

נגד

המשיבים

1. אדרת אליהו
ע"י ב"כ עו"ד דוד שוב
2. אפרים טחלוב
ע"י ב"כ עו"ד אלון עדני ועו"ד משה לין

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד הרשם הבכיר אריה דורני – דורון) מיום 21/3/18 בת.א. 27349-01-18 ולפיה נדחתה בקשת המבקש – הנתבע 2 להגיש כתב הגנה רק לאחר שתינתן החלטה בבקשתו לדחיית התביעה נגדו בשל היעדר יריבות ו /או היעדר עילה.

2. המשיב 1 הגיש תביעה בסך 1,023,080 ₪ וכן תביעה לסילוק יד מנכס מקרקעין ברחוב נורדאו 22 בהרצליה (להלן: "הנכס"). התביעה הוגשה גם נגד המבקש – הנתבע 2.
נטען בכתב התביעה כי המבקש 1 והמשיב 2 פולשים ומחזיקים בחלקים בנכס ומפעילים בהם מרכול. התביעה הכספית היא לדמי שימוש בנכס ותשלומים נוספים.

3. המבקש הגיש בקשה לדחיית התביעה נגדו על הסף.
בבקשתו הוא מגולל למעשה את טענות הגנתו ביחס לתביעה. טוען כי מסוף שנת 2004 הוא אינו בנכס. לכן כל רכיבי התביעה לא מתייחסים אליו.

בהחלטה מיום 21/3/18 נקבע:
"הכלל בהליכים אזרחיים הוא שבקשה דיונית מקדמית אינה מצדיקה בדרך של דחייה של מועד להגשת כתבי בי דין, זאת אלא אם מתקיימים שני תנאים מצטברים, שהיחס ביניהם הוא כ"מקבילית כוחות": (א) קיים סיכוי סביר שהבקשה הדיונית תתקבל; (ב) מהמבקש נדרשת השקעה משמעותית, שתימצא מיותרת אם הבקשה הדיונית תתקבל (רע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג (5.2.2007)).
במקרה הנדון לא הונחה תשתית עובדתית ומשפטית המעידה על קיומם של שני התנאים המצטברים.
לפיכך, אני מורה כדלקמן: טיעוני ההגנה יוגשו במועד או בתום 14 ימים מהיום. במסגרתם תועלנה בקשות מיקדמיות, לפי המאוחר (פגרה לא במניין). לאחר הגשת טיעוני ההגנה ניתן יהיה לשוב ולעתור בבקשה למתן החלטה בבקשה המקדמית".

4. בבקשת רשות הערעור נטען כי בית משפט קמא לא נימק, מדוע אינו רואה סיכויי סביר לדחיית התביעה עוד בטרם הגשת כתב הגנה וגם לא נימק מדוע לא נראה לו כי לא תידרש מהמבקש השקעה משמעותית אם יצטרך להכין כתב הגנה. לא התבקשה תגובת המשיב לפי תקנה 241 לתקסד"א ויתכן והמשיב היה מסכים לבקשה.

5. לאחר שבהחלטתי מיום 16/4/18 ציינתי, כי נראה שלאור סעיפים 1 (1) ו- (4) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) תשס"ט – 2009 (להלן: " הצו"), לא ניתן להגיש בר"ע על ההחלטה,טען ב"כ המבקש, כי כן ניתן להגיש בר"ע על ההחלטה מאחר ואינה מנומקת (רע"א 1982/05 מקומון כל הצפון נ' פלוני) ובהעדר הנמקה ניתן להגיש בר"ע. (רע"א 290/15 ברנד פור יו בע"מ נ' רמי לוי). מה גם שהמשיב 2 – נתבע נוסף בכתב הגנתו מודה כי המבקש לא שייך לתביעה.

6. דין בקשת רשות הערעור להידחות ללא צורך בתגובה, הן על הסף והן לגופו של עניין:

א) כאשר החלטה שיפוטית נעדרת נימוק, ניתן בנסיבות מסוימות לאפשר הגשת בר"ע למרות הצו. ראה למשל: רע "א 6801/15 ברנשטיין נ' נכסים ח. ומ.ג בע"מ(24/7/16) ורע"א 290/15 ברנד פור יו בע"מ נ' רמי לוי שיווק השקמה בע"מ (8/12/15), אך כפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון, היקפה של הנמקה כדבעי משתנה ממקרה למקרה וייתכנו מקרים בהם "ההנמקה הנדרשת יכולה להיות לפי נסיבות המקרה, קצרה ותמציתית". ראה לעניין זה: רע"א 9118/16 קוריאה מוטורס ישראל נ' אברהם אונגר פסקה 10 (14/12/16).
ההחלטה נשוא הבר"ע מנומקת אמנם באופן תמציתי אך ערכאת ערעור יכולה לבחנה ולפיכך אין עסקינן בהחלטה בלתי מנומקת המאפשרת הגשת בר"ע על עניינים המנויים בצו.

ב) לגופו של עניין, לא מצאתי כי יש מקום ליתן רשות לערער, גם בהינתן שקיימת אפשרות לבקש רשות ערעור.
השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו, ככלל , במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.
וראה לעניין זה:
רע"א 7960/14 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עידית גולד – פיסקה 6 (ניתן ביום 15/12/14) ורע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב – פסקאות 6 ו-7 (ניתן ביום 8/12/15) .

ג) החלטות ביניים, שבמהותן הן החלטות דיוניות – ניהוליות, מסורות לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, וערכאת ערעור ממעטת להתערב בהחלטות מסוג זה, ובלבד שאין מדובר בהחלטה החורגת ממתחם הסבירות או מעוררת חשש לעיוות דין.
ראה לעניין זה: רע"א 7598/14 תיאופילוס ג'אנופולוס ("תיאופולוס השלישי) נ' הימנותא בע"מ – סעיף 13 (ניתן ביום 6/1/15).

ד) בית משפטקמא לא חרץ גורלה של הבקשה לסילוק התביעה נגד המבקש על הסף, אלא קבע כי לא הונחה תשתית עובדתית ומשפטית המעידה על קיומ ם של שני התנאים המצטברים הדרושים לפי הלכת רע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג (5/2/07).

ה) עיון בבקשה מעלה כי טענותיו של המבקש רצופות טיעונים עובדתיים, ולא בכדי צורף תצהיר לבקשתו.
בירור עובדתי שכזה ברוב רובם של המקרים אינו נעשה בשלב מקדמי ובוודאי שלא בטרם משלימים בעלי הדין את הגשת כתבי הטענות מטעמם.
הסכמת המשיב 2 – נתבע נוסף לכך שהמבקש אינו בנכס משנת 2004, אין פירושה הסכמה של התובע – המשיב 2 לטענת המבקש.
מהבקשה אף לא עולה, כי זהו המקרה החריג שבו הכנת כתב הגנה דורשת משאבים כה רבים המצדיקים דחיית הגשת כתב הגנה עד להכרעה בבקשה לסילוק על הסף.
לאור האמור לעיל, החלטת בית משפט קמא אף נכונה לגופה.

7. לסיכום:
א) לאור האור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורי יהושוע טחלוב
נתבע: אדרת אליהו
שופט :
עורכי דין: