ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ נגד ראובן הירש :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעות

  1. איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  2. רתם חיימסון

ע"י ב"כ עוה"ד קופלר

נגד

נתבעים

  1. ראובן הירש
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אליהו

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחת, ולהפסדים שנגרמו לאחרונה בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי, על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים נטענת.

תאונת הדרכים הנטענת ארעה ביום 23.03.2016 בין כלי רכב, מ"ר 89-800-53 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש העלולים לקרות בתקופת הביטוח ובבעלות התובעת 2 (להלן: "רכב התובעות") לבין כלי רכב, מ"ר 47-349-60, שבעת התאונה הנטענת היה בבעלות הנתבע 1 ונהוג בידו ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא לעניין עצם מעורבותו של רכב הנתבעים בתאונה הנטענת, ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, ונשמעה עדותם של עד ראייה מטעם התובעות אשר נטען כי הבחין בתאונה, התובעת 2 והנתבע 1.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של ב"כ הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של עד הראייה מטעם התובעות, שעדותו הייתה קוהרנטית, סדורה, התיישבה עם מוקדי הנזק ברכבים, ומהימנה עליי מאוד, על פני גרסתו של הנתבע 1, אשר עדותו הייתה מתחמקת, מאולצת, מהוססת, מתפתחת ולא משכנעת כהוא זה.

אני מאמין לעד הראייה מטעם התובעות אשר הבחין ברגע המגע של רכב הנתבעים ברכב התובעות, בעת ניסיונו של הראשון להיכנס לחנייה. אמנם, העד מטעם התובעות לא הבחין בנקודת המגע ברכבים אך העיד כי ברגע שרכב הנתבעים פגע ברכב התובעות, הבחין בתזוזת רכב התובעות, שלאחריה רכב הנתבעים נסע וכעבור מספר רגעים חזר שוב כדי להחנות מאחוריה רכב התובעות.

לא השתכנעתי כי קיימת בין העד הניטרלי מטעם התובעות ובין התובעת 2 היכרות מוקדמת. בהזדמנות זו אומר כי איחולי הצלחה מצדו של העד הניטרלי כלפי התובעת 2, אם בכלל, לא מעידים כי יש לו אינטרס או עניין בהצלחתה של התובעת 2.

די בכך כדי להרים את נטל הבאת הראיות המוטל על שכמן של התובעות. במצב דברים זה, נטל הבאת הראיות לסתירת ראיות התובעות, עובר לשכמם של הנתבעים. אלא שהנתבעים לא עמדו בנטל זה.

בהקשר זה, אומר כי לא השתכנעתי כי מוקד הנזק בפינה הימינית הקדמית ברכב הנתבעים מקורו בתאונה קודמת. הנתבע 1 העיד כי יש בידיו מסמכים המאמתים זאת, אך לא טרח להציגם. זאת ועוד, הנתבעים לא הציגו תמונות או אסמכתאות אחרות שיש בהן כדי לתמוך בטענתם לפיה המרחק בין בית הקפה, בו ישב העד הניטרלי מטעם התובעות, לבין מיקום התאונה, הוא רחוק באופן שאינו מאפשר לו להבחין בתאונה.

באשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעות על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, התביעה מתקבלת במלואה.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעות את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 7,422 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪.

6.3. שכר העדים כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה עובר לשמיעת הראיות, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ב' אייר תשע"ח, 17 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
נתבע: ראובן הירש
שופט :
עורכי דין: