ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'עפרי עלא נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מבקש

ג'עפרי עלא
באמצעות עו"ד מוחמד יאסין
נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד להישפט, לפי ס' 230 לחוק סדר הדין הפלילי (להלן – החסד"פ) [נוסח משולב] תשמ"ב-1982 לעניין 5 דו"חות תעבורה שנרשמו על שם המבקש.

דוח 1 – הודעת תשלום קנס על עבירה שבוצעה ביום 7.9.17.
דוח 2 - הודעת תשלום קנס בשל עבירה שנעברה ביום 11.3.17 דוח 3 – הודעת תשלום קנס, בשל עבירה מיום 11.8.16.
דוח 4 – הודעת תשלום קנס, בשל עבירה מיום 8.6.16.
דוח 5 – הודעת תשלום קנס, בשל עבירה מיום 20.4.16.

ב"כ המבקש טוען כי הדוחות לא שולמו, המבקש הגיש בכולם בקשה להישפט ולתומו סבר כי הדוחות בוטל ו ורק לאחרונה גילה כי הדוחות עדיין רשומים על שמו.
המשיבה התנגדה לבקשה בטענה כי חמשת הדוחות שולמו. לשיטתה, נוכח התשלום, שאינו עולה בקנה אחד עם נימוקי הבקשה, יש לדחות הבקשה על הסף ולחייב המבקש בהוצאות.

דיון והכרעה:
לניתוח הסוגיה יש לפנות לס' 229(ח) לחסד"פ הקובע:
(ח) שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו. אולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם ששילם את הקנס ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס לפי סעיף קטן (ג) או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 230. (הדגשה שלי – א.ט.ג.)

מכאן שעם תשלום הקנס משתכללת ההרשעה.

ברעפ 2096/07 דר' צפורה רייני כוכבי נ' מדינת ישראל שדן בנסיבות בהן המערערת, בעלת הרכב, ביקשה להסב רישום פלילי שנרשם על שמה, על שם אחיה, מבצע עבירות התעבורה שנרשמו על שמה, קבע כבוד השופט א' א' לוי:
"על הסוגיה חולשות הוראותיו של סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי, כמו גם הכללים הנוהגים ברגיל באשר להידרשות מחודשת להרשעה חלוטה בפלילים. אלה גם אלה סוללים בפני אדם, אשר קנס הושת עליו בגין עבירת תעבורה שביצע, לרבות בפני מי ששילם את הקנס, דרכים שונות להתגונן מפני הרשעה או לשנות ממנה. בחלקן, מוגבלת הפעולה בזמן, וזאת משיקולים של סופיות הדיון ושל יעילות ההליך. ברם, מקום בו לא ידע ולא יכול היה אדם לדעת כי אישום תלוי ועומד נגדו, עשויה להימצא הצדקה לחריגה מסד זמנים זה."

מהכלל אל הפרט:
בענייננו, עם תשלום הקנס השתכללה הרשעת המבקש, אולם בנסיבות מיוחדות, בהם, לדוגמא, אדם לא יכול היה לדעת כי אישום תלוי ועומד נגדו , עשויה להמצא הצדקה המצדיקה חריגה מכך.
לא הוצגו בפני נסיבות מיוחדות מעין אלה.
הדוחות ניתנו בין חודש אפריל 2016 ועד חודש ספטמבר 2017, והבקשות להארכת המועד בהן, הוגשו רק כעת, מבלי שהונח בפני נימוק ראוי ועילה מוצדקת לשיהוי בהגשת ן. ב"כ המבקש ציין כי הוגשו בקשות להישפט, המבקש סבר כי הדוחות בוטלו ורק לאחרונה גילה כי לא כך היא. אין בידי לקבל טענה זו. ככל שלחובת המבקש ניתנו דוח ות, והוגשו לגביהן בקשות, היה על המבקש לעקוב ולבדוק מה עלה בגורלן. משלא עשה כן, אין לו להלין כעת, אלא על עצמו.
זאת ועוד, בבקשה לא צוין כי הדוח ות שולמו, ויש בכך משום העדר נ יקיון כפיים.

בנסיבות אלה אני מחליטה לדחות את הבקשה להאר כת מועד להישפט.

המזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ב' אייר תשע"ח, 17 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'עפרי עלא
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: