ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רומן פולנסקי נגד מתן עוזיאל :

לפני כבוד ה שופט גלעד הס

המבקש

רומן פולנסקי

נגד

המשיב
מתן עוזיאל

החלטה

לפני בקשה של המבקש, מר רומן פולנסקי, לחזור בו מהבקשה לסעדים זמנים.
רקע
המבקש, מר רומן פולנסקי (להלן: "פולנסקי"), הגיש כנגד המשיב, מר מתן עוזיאל (להלן: "עוזיאל"), תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק איסור לשון הרע").
במסגרת התביעה טוען פולנסקי כי עוזיאל הוציא דיבתו רעה באמצעות אתר אינטרנט בבעלות עוזיאל אשר נקרא: IMetPolanski.com, כאשר הפרסום המרכזי אליו מפנה פולנסקי כפרסום דיבתי הינו פרסום במסגרתו נטען כי קיימות חמש נשים שונות אשר התלוננו כי פולנסקי ביצע בהן עבירות מין בשנים 1969 ועד 1976.
בד בבד עם הגשת התביעה, ביום 4.12.17, הגיש פולנסקי בקשה לסעדים זמני ים במעמד צד אחד, במסגרת ה עתר להסרת אתר האינטרנט IMetPolanski.com מהרשת, מחיקת כל הפרסומים שנכללו באתר והופצו ברשת הפייסבוק או הטוויטר וכן בקשה למנוע מעוזיאל להפיץ דברי בלע נוספים בעתיד.
בית המשפט לא נעתר לבקשה לסעד זמני במעמד צד אחד, וקבע מועדים להגשת תשובה ולדיון במעמד הצדדים.
לאחר החלטת בית המשפט בדבר הגשת התגובה ומועד הדיון הוגשה בקשה מצד פולנסקי לדון בבקשה לסעד זמני ללא חקירתו כלל, אף לא ב- 'וידאו קונפרנס' ומצד עוזיאל בקשה כי מר פולנסקי יתייצב לחקירה על תצהירו.
ביום 23.1.2018 הכריע בית המשפט בבקשות לעיל וקבע כי על פולנסקי להתייצב לדיון באופן אישי וכי על הצדדים לתאם מועדים לעדותו של פולנסקי בסעד הזמני.
בעקבות החלטה זו החליט ביום 7.2.2018 בית המשפט, לאחר תיאום מועד על ידי הצדדים, כי הדיון בסעד הזמני, במסגרתו ייחקר פולנסקי, יתקיים ביום 25.4.18.
ביום 8.4.2018 הגיש פולנסקי "הודעה" במסגרתה הוא מבקש לחזור מהבקשה לסעד זמני וזאת מהנימוקים שפורטו בהודעה.
אציין כי במסגרת ההודעה ובשולי הדברים ממש חזר וביקש פולנסקי כי עדותו תעשה בוידאו קונפרנס, אולם בהעדר בקשה ספציפית מפורטת בעניין זה, ולאור החלטת בית המשפט בנושא, לא מצאתי לנכון להתייחס ל נושא זה.
עוזיאל הגיש תגובה להודעה זו במסגרתה ביקש לדחות את הבקשה לסעד זמני וכן לחייב את פולנסקי בהוצאות. פולנסקי הגיש תגובה מפורטת במסגרתה טען כי אין מקום לחייב אותו בהוצאות הבקשה.
בית המשפט אפשר לעוזיאל להגיב על עמדה זו של פולנסקי , ואכן ביום 15.4.2018 הגיב עוזיאל ופרט מדוע לטעמו יש מקום לחייב את פולנסקי בהוצאות.
דיון והכרעה
אין חולק כי כאשר פולנסקי מודיע ב-"הודעה" מטעמו - "על חזרתו מהבקשה לסעדים זמניים" (סעיף 5 להודעת פולנסקי מיום 8.4.2018), הרי אין מקום לדון בבקשה לסעדים זמנים ומן הראוי לדחותה.
אציין כי לעניין דחיית הבקשה לא מצאתי נפקות לנימוקים בגינם חוזר בו פולנסקי מהבקשה לסעדים זמנים, ודי בכך שהוא מבקש לעשות כ ך.
אשר על כן, אני דוחה את הבקשה לסעדים זמנים.
לעניין ההוצאות, הרי נקודת המוצא הינה כי הצד שזכה בבקשה, או בתיק כולו, זכאי לשיפוי על הוצאותיו מהצד שה פסיד.

עוד נקבע כי באופן עקרוני זכאי הצד שזכה להוצאות ראליות כל עוד אלו סבירות בנסיבות העניין, ר' פסק הדין המנחה בסוגיה בעניין ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עלית (פורסם במאגר נבו, 30.6.2005), אשר התווה כללים לפסיקת הוצאות משפט.
אבחן את נושא ההוצאות על רקע הלכה זו.
במקרה שלפני הוגשה על ידי פולנסקי בקשה מפורטת לסעד זמני, בקשה אשר חייבה את עוזיאל להגשת תגובה מטעמו . כמו כן, התקיים ביום 13.12.2018 דיון בסעד הזמני . לדיון זה היה על עוזיאל ובאות כוחו להתכונן וכמובן להתייצב בבית המשפט .
אציין כי במסגרת הדיון הציע בית המשפט לפולנסקי כי לאור קשיי ההגעה של פולנסקי לדיון ימשוך זה את הבקשה לסעד זמני, אולם זה סרב להצעה זו.
אבהיר כי במסגרת התיק הוגשו בקשות נוספות- כגון בקשה להפקדת ערובה, בקשה בעניין פורום לא נאות ועוד, אולם בקשות אלו רלוונטיות גם להליך העיקרי ולכן אין מקום לפסוק הוצאות בגינן.
עוד אציין כי במסגרת הליך הסעד הזמני דחה כאמור בית המשפט בקשה של פולנסקי שלא להתייצב לדיון, או לקיים חקירה בוידאו -קונפרנס, בקשה אשר בגינה נפסקו הוצאות בנפרד.
הצדדים הרחיבו בעניין הנימוק בגינו חזר בו פולנסקי מהבקשה לסעדים זמניים, כאשר פולנסקי טען כי הדבר נובע מחשש למעצרו בישראל ועוזיאל הכחיש זאת. לשיטתי , למחלוקת זו אין נפקות של ממש לנושא פסיקת ההוצאות, כאשר העובדות ביחס החשש למעצר היו ידועות לפולנסקי לכל המאוחר במהלך הדיון הראשון בנושא, כאשר כבר אז נטען על ידו כי עוזיאל הגיש תלונה כנגדו.
בנסיבות אלו, כאשר שקלתי מצד אחד את המשאבים הסבירים שנדרש עוזיאל להשקיע בנושא הסעד הזמני ומצד שני הבאתי בחשבון את העובדה כי פולנסקי חזר בו מהבקשה טרם הדיון המהותי ובכך חסך משאבים לעוזיאל ואף סיכון מסוים, הגעתי למסקנה כי סכום ההוצאות ראוי הינו בסך של 5,000 ₪.
סיכום
לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לסעדים זמניים.
פולנסקי יישא בהוצאות עוזיאל בסך של 5,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום.
הדיון שהיה קבוע ליום 25.4.2018 מבוטל.
הצדדים יתייצבו לקדם המשפט הקבוע ליום 14.6.2018 בשעה 8:30, כאשר עד למועד זה יושלמו כלל ההליכים המקדמיים כנדרש בהחלטת בית המשפט מיום 7.2.2018.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רומן פולנסקי
נתבע: מתן עוזיאל
שופט :
עורכי דין: