ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נגד בנימין ניסן הובלות ועבודות עפר בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

  1. איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
  2. אברהם פלח

ע"י ב"כ עוה"ד גולדרט

נגד

נתבעות

  1. בנימין ניסן הובלות ועבודות עפר בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ממן

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה ובגין ההפסדים שנגרמו למבוטח בעקבות הפעלת הכיסוי הביטוחי, על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים נטענת.

2. תאונת הדרכים הנטענת ארעה ביום 24.09.2015 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 58-895-32 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 ובבעלות התובע 2 (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 63-560-31 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. התובעים טוענים כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על נהג המשאית, אשר בעוד הפרטית חונה בחניה מצד שמאל של הדרך, ללא נהג בה, פגעה בה המשאית מבלי להותיר פרטים, אלא שמצלמה שהותקנה בבניין סמוך צילמה את התאונה ובו נראה כי המשאית היא שפגעה בפרטית. התובעים טוענים כי בגין התאונה נגרמו לפרטית נזקים אשר הוערכו על ידי שמאי רכב כאמור בחוות דעת שצורפה לכתב התביעה.

3. מנגד, מכחישות הנתבעות את התאונה וטוענות כי המשאית כלל לא הייתה מעורבת בתאונה הנטענת. כמו כן, מכחישות הנתבעות את היקף הנזק הנטען שנגרם לפרטית.

4. למעשה, המחלוקת היא בעניין עצם קרות התאונה, הנזק ואת היקפו.

5. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה נשמעו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה הנטענת, והוצגו ראיות מטעם הצדדים ובכלל זה: טופס ההודעה על התאונה מטעם התובעים (ת/1), תמונות מסרטון התאונה (ת/2), וטופס ההודעה על התאונה מטעם הנתבעות (נ/1).

כמו כן, העיד התובע 2. אציין כי נהג המשאית לא התייצב לדיון, אולם מאישור ההמצאה של ב"כ הנתבעות התברר כי ההמצאה של הזימון לדיון לנהג המשאית נעשתה יום אחד לפני מועד הדיון, ודעתי על כך הובהרה היטב בהחלטתי בבקשת ב"כ הנתבעות לדחות את הדיון.

6. בתום הדיון, סיכמו ב"כ הצדדים את טענותיהם בעל פה ועתה נותר לדון ולהכריע בתובענה.

7. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהתובע 2, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, באופן חלקי, כך שנהג המשאית יישא באחריות לקרות התאונה, כאשר לנהג הפרטית אשם תורם בשיעור של 20%, מהטעמים המובאים להלן:

7.1. הנטל להוכיח את התביעה, ובנסיבות העניין את עצם קרות התאונה ומעורבותה של המשאית בתאונה ואת הנזק, מוטל על שכמו של מגיש התביעה, ובמקרה זה על התובעים.

בנסיבות העניין, התובעים עמדו בנטל זה.

7.2. התובעים הציגו בפני בית המשפט, ובפני ב"כ הצדדים את סרטון התאונה, מספר פעמים, ולבסוף ראיתי בבירור כי לפני שחלפה המשאית על פני הפרטית לא היה כל נזק במוקד הנזק שהיא נפגע בעקבות התאונה, ואילו לאחר שהמשאית חלפה על פני הפרטית, אכן נוצר נזק. איני מקבל את טענת ב"כ הנתבעות כי לא ניתן לראות בסרטון את הנזק שנותר לפרטית בעקבות התאונה. הקשר הסיבתי בין המשאית לנזק הנטען הוכח מעל לכל ספק.

7.3. מדובר בראייה מובהקת, שאלמלא הייתה, סביר כי גורל התביעה היה דחייה.
אציין כי הסרטון שהוצג ואשר שיקף חד משמעית את אופן קרות התאונה ואת מעורבות המשאית בתאונה , בניגוד לטענת ההגנה , היה בו כדי ליתר את הצורך בכל עדות נוספת לשם הכרעה בתיק .

7.4. די בכך, כדי להוכיח את מעורבותה של המשאית בתאונה, ולמעשה למוטט לחלוטין את קו ההגנה של הנתבעות.

7.5. ברם, יש מקום לחייב את התובע 2 באשם תורם, לאור האופן בו הוא העמיד את הפרטית, אשר הגבילה את המעבר של המשאית ברחוב הצר ממילא.

עם זאת, אני מקבל את טענתו של התובע 2, כי מי שהגביל את המעבר של המשאית באופן משמעותי יותר היה רכב אחר הנראה בסרטון ואף בתמונות שהופקו ממנו (ת/2), ולא הפרטית.

בהקשר זה, אומר כי התובע 2 לא הציג כל אסמכתא בדבר חוקיות שבהחניית הפרטית על המדרכה באופן מסוכן. התובע 2 לא הביא תעודת נכה שבעטיה טען כי מתאפשר לו להחנות כפי שהחנה.

מכאן, אשמו התורם של התובע אשר אין בו בנסיבות אלו כדי להקים עילת תביעה נגדית.

7.6. באשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעים על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

באשר לראש הנזק העתידי של הפסד הנחת היעדר תביעות אציין כי הנתבעת 2 תשלם הפסד זה, אם ייגרם, כנגד הצגת אסמכתא בפועל, כמקובל. בכל מקרה ניתן בזאת היתר לפיצול סעדים, בעניין ראש נזק זה, בכפוף לכך שהתובעים יציגו לנתבעת 2 דרישה כספית לתשלום ראש נזק.

8. לנוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 7 לעיל.

9. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעים את הסכומים הבאים:

9.1. סך של 13,082 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

9.2. הוצאות משפט (ובכלל זה אגרת בית המשפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד) בסך 2,800 ₪.

9.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

10. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ב' אייר תשע"ח, 17 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
נתבע: בנימין ניסן הובלות ועבודות עפר בע"מ
שופט :
עורכי דין: