ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ח' שטנגר נגד ע"י ב"כ עו"ד א' עוז :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ח' שטנגר

ערן דגן

נגד

הנתבעים
ע"י ב"כ עו"ד א' עוז

  1. א.י אוסוולדו בע"מ
  2. אליהו אביטבול

החלטה

  1. נוכח הודעת המגשרת מיום 17.4.2018, אני קובע לקדם משפט מסכם, ליום 6.12.2018 בשעה 12:00. לדיון יתייצבו התובע והנתבעים.
  2. בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:

התובע - עד ליום 18.6.2018;
הנתבעים - עד ליום 11.10.2018.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים ( במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
4. צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 יום וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד תוך 14 יום נוספים את התנגדותו בפני בית משפט.
5. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.
6. ככל שלאחר קדם המשפט המסכם, יקבע ההליך לשמיעת ראיות, יגישו הצדדים בקשות לזימון עדים, לא יאוחר מ- 30 יום לאחר קדם המשפט המסכם. יובהר, כי לא תתקבל בקשה לזימון עדים במועד מאוחר יותר, אלא בנסיבות חריגות.
7. כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט במישרין לצד שכנגד, והיא תידון בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, אלא אם ניתנה הוראה אחרת. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.

המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת"פ ליום 20.6.2018.

ניתנה היום, ד' אייר תשע"ח, 19 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ח' שטנגר
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד א' עוז
שופט :
עורכי דין: