ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי ביטון נגד יצחק חג'ג' :

בפני כבוד הנשיא שמואל טננבוים

התובע:

מרדכי ביטון, (ת.ז. - XXXXXX413)
ע"י ב"כ עו"ד איתן נאור

-

הנתבעים:

1.יצחק חג'ג', (ת.ז. - XXXXXX779)
2.משה מלוקה, (ת.ז. - XXXXXX488)
3.מלוקה את חג'ג' מלוקה את חג'ג', (ע.ר. - 557948643)

פסק דין

מתוקן

1. בדיון ביום 13.03.2018 ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובע נגד הנתבעים בגין עבודתו של התובע אצל הנתבעים וסיום עבודתו.
הצדדים הסכימו כי הסכום שייפסק, ייפסק כנגד כל הנתבעים ביחד ולחוד.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין ובמסמכים שצורפו להם וכן בסיכומי הצדדים שהוגשו על פי החלטת בית הדין ובמסמכים שצורפו להם, הנני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד כדלקמן:

א. הנתבעים ישחררו לזכות התובע את כל הכספים המופקדים לחשבונו של התובע ב"מגדל חברה לביטוח בע"מ". מכתב שחרור בצירוף המסמכים הנוספים לצורך שחרור כל הכספים כאמור יישלחו לחברת "מגדל" תוך 15 יום מקבלת פסק דין זה עם העתק לב"כ התובע.

ב. בנוסף, ישלמו הנתבעים יחד ולחוד לתובע השלמת פיצויי פיטורים בסך 62,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה.

ג. הנתבעים יחד ולחוד יישאו בהוצאות התובע ובשכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 6,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין וזאת תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה.

ד. הסכומים האמורים בסעיפים קטנים ב' ו-ג' לעיל יועברו למשרד ב"כ התובע.

3. למניעת ספק, מובהר בזאת כי הסכומים המפורטים בסעיף 2 לעיל הינם לסיום סופי ומוחלט של כל עילות התביעה מכל סוג ומין.

4. לא ישולמו הסכומים במועדם, יישאו סכומים אלו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

5. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ח,(18 אפריל 2018), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי ביטון
נתבע: יצחק חג'ג'
שופט :
עורכי דין: