ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי בן עזרא נגד יחזקאל זוננשיין :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

המשיב -התובע

יחזקאל זוננשיין
ע"י ב"כ עו"ד סורין גנות

נגד

המבקשת -הנתבעת

עדי בן עזרא
ע"י ב"כ עו"ד ליאת ביטון ויצמן

פסק דין

רקע
1. המשיב הגיש ללשכת ההוצל"פ בראשל"צ, בקשה לביצוע שטר על סך של 12,600 ₪ (קרן) כנגד המבקשת, במסגרת תיק הוצל"פ 506678-03-17. המבקשת הגישה לכאורה, בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות וכן בקשת התנגדות לביצוע השטר. לכן, הבקשות הועברו לבימ"ש והדיון בהן נקבע לפני ליום 20/02/18 .

טענות המשיב
2. המבקשת הגישה לתיק ההוצל"פ בקשה אחת בלבד להארכת מועד שאף היא איננה מתייחסת למסירת האזהרה למבקשת , אלא לחייבת 2 בתיק ההוצל"פ, א מה גב' מל כה שיינר.

3. אין בתיק כל תצהיר של חייבת 2, אך יש אישור על מסירה שבוצעל יד ב"כ המשיב הקודם, עו"ד זהר ימין, ביום 27/06/17, במהלך דיון שהתקיים לפני מותב זה, בתיק מקביל ת"ט 22974-02-17. לא הובא שום נימוק ענייני לגבי פגם בתקינות האזהרה, אלא נימוק סתמי שאסור היה לב"כ המשיב (הקודם)להמציא את האזהרה לחייבת 2 .

4. לפיכך, יש להורות על דחיית הבקשה להארכת מועד על הסף שכן היא איננה מתייחסת למסירת האזהרה למבקשת.

5. בנוסף, המבקשת לא צירפה לבקשה להארכת מועד את בקשת ההתנגדות עצמה , בה עליה לפרט היטב את נימוקיה שכן במסגרת החלטתו על בימ"ש להעריך את סיכויי הגנתה כחלק מבחינת הטעמים המיוחדים שירשמו ,ככל שבימ"ש ייעתר לבקשה להארכת מועד.

טענות המבקשת
6. לא בוצעה לה מסירה כדין שכן לו הייתה מתבצעת מסירה היינו רואים בבימ"ש את המוסר או מסמך ממנו, המעיד על מסירה כדין. כפי הנראה, עקב טעות של לשכת ההוצל"פ, לא צורפו מלוא המסמכים בתיק שכן המבקשת הגישה בכל התיקים של השטרות התנגדויות ותצהירים מטעמה . ב"כ המבקשת נטלה את ייצוגה המשפט יומיים לפני הדיון וכשניסתה להוציא מסמכים מהתיק, לא מצאה דבר והניחה שהם מצויים בתיק. אין לה מה לומר על כך שהמסמכים אינם מצויים בתיק, אך היא בטוחה שישנה טעות אצל לשכת ההוצל"פ ו זה לא אמור לפגוע בבקשת ההתנגדות או בבקשה להארכת מועד שהגישה המבקשת.

7. ב"כ המשיב הגיש בדיון את אישור המסירה למבקשת שסומן מש/2. במענה לכך טענה ב"כ המבקשת כי אישור זה אינו מצוי בתיק ההוצל"פ וטענה כי אישור מסירה שאינו מוקלד בשום מקום זו הטעייה. לא צוינה בבקשה התייחסות לאישור המסירה שכן היא לא ידעה עליו ובמענה לבקשת ה מסרו לה העתק מאישור המסירה לאמה.

דיון והכרעה
8. ההוראות לעניין הגשת בקשת התנגדות לביצוע שטר ומועד הגשת ה מעוגנות בסעיף 81 א (א) (ג) ו-(ג1) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967, בו נקבע כדלקמן:

"(ג) החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה, שתהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות, ומשהוגשה ההתנגדות יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין.
(ג1) על אף האמור בסעיף 7(א), המועד להגשת התנגדות לביצוע הבקשה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה."

9. ההוראות להגשת בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות מעוגנות בתקנה 109 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 הקובעת :

"(א)בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות האמורה בתקנה 106 תוגש ללשכת הוצאה לפועל בכתב בצירוף תצהיר ובצירוף כתב ההתנגדות, ורשם ההוצאה לפועל ייתן הוראות ביחס לחיוב בריבית לפי סעיף 81א3 לחוק, ויעביר אותה לבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות."

10. ככל שהמבקשת הגישה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, הרי שבקשה זו איננה מתייחסת כלל לעניין המצאת אזהרה למבקשת אלא לאמה. לפיכך, המשמעות היא שהמבקשת לא הגישה כלל בקשה להארכת מועד. יתר על כן, המבקשת לא הגישה כלל בקשת התנגדות לביצוע השטר. במהלך הדיון, טענה ב"כ המבקשת כי לא מצאה בתיק ביהמ"ש את בקשת ההתנגדות שלטענת ה הוגשה כדין, אך תויקה בתיק הוצל"פ אחר.
במענה לשאלת בימ"ש, השיבה ב"כ המבקשת כי אכן ראוי היה לפנות למזכירות בימ"ש או מזכירות ההוצל"פ ב בקשה דחופה כי יבדקו היכן מתויקת ההתנגדות הנטענת על מנת שניתן יהיה למצות את ההליך המשפטי כהלכה. יחד עם זאת , הואיל ונטלה על עצמה את ייצוג המבקשת אך לפני מס' ימים, לא עמד לרשותה, פרק הזמן הנדרש לעריכת הבירורים הנדרשים.

11. יוער כי העובדה שבקשת ההתנגדות איננה מצויה בתיק בימ"ש, לא נפלה על המבקשת בהפתעה רק בסמוך לדיון. ביום 04/09/17 נפתח התיק שמספרו בכותרת בבימ"ש. בו ביום נתתי החלטה לפיה, לתיק לא נסרקה בקשת ההתנגדות אלא רק תצהיר תמיכה בבקשה להארכת מועד ואוכל לדון בבקשה רק לאחר שהמבקשת תגיש את המסמך החסר, בקשת התנגדות ותצהיר תמיכה בה.

ההחלטה הנ"ל נמסרה למבקשת טלפונית על ידי המזכירות כבר ביום 06/09/17, כך שלרשות המבקשת עמד פרק זמן של 5 חודשים וחצי !!! לערוך את כל הבירורים הנדרשים עד למועד הדיון שהתקיים לפני ביום 20/02/18 .

12. ב"כ המבקשת טענה בדיון כי המבקשת פנתה ללשכת ההוצל"פ, אולם אישור המסירה עבורה לא נסרק לתיק. טענה זו תמוהה שכן כידוע למעט מקרים חריגים, ניתן לנקוט פעולות בהוצל"פ רק לאחר שהזוכה מגיש לתיק אישור על מסירת האזהרה למבקשת. לו טענה זו הייתה נכונה, אזי היה על המבקשת להמציא אישור על כך ממזכירות ההוצל"פ, דבר שלא נעשה.

13. התוצאה המשפטית היא שאין לפנינו כלל בקשה להארכת מועד המתייחסת למסירת האזהרה למבקשת ואף אין לפנינו בקשת התנגדות. בנסיבות אלו, דינן של הבקשות(שלא הוגשו) להידחות על הסף וכך אני מורה. הליכי הוצל"פ בתיק 506678-03-17 ימשכו כסדרם.
אני מחייב את המבקשת בתשלום הוצאות משפט למשיב בגין התייצבותו לדיון בסך של 500 ₪ וכן בתשלום שכר טרחת עו"ד לב"כ המשיב בסך כולל של 1,500 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו לב"כ המשיב בתוך 30 ימים שאם לא כן יתווספו לחוב בתיק ההוצל"פ.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק בבימ"ש.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ד' אייר ד' אייר תשע"ח, 19 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי בן עזרא
נתבע: יחזקאל זוננשיין
שופט :
עורכי דין: