ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק יוסף הלל נגד ישראל בלומברג :

בפני כבוד השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

מערער

יצחק יוסף הלל

נ ג ד

משיב

ישראל בלומברג

פסק דין

ערעור על החלטת כבוד רשם ההוצל"פ ערן אביטל אשר דחה בקשה בטענת פרעתי שהגיש המערער.

נגד המערער הוגש לביצוע שיק בחתימתו, שהגיע לידיו של המשיב.

התנגדות שהגיש המערער נדחתה והשיק הפך לפס"ד חלוט שמבוצע בתיק ההוצל"פ.

הצדדים הגיעו להסכמה על אופן תשלום החוב. מדובר היה ב- 26 תשלומים הראשון במזומן והיתרה בשיקים על סך של 3,550 ₪ כ"א לבד מהשיק האחרון בסך 3,429 ₪ .

המערער טוען שלאחר שהגיעו להסכמה זו ולפיה הוא נתן למשיב את השיקים ולאחר שמספר שיקים נפרעו, חלקם במועד וחלקם מאוחר יותר ובצירוף הפרשים, הוא נפגש עם המשיב ושילם לו במזומן סך של 65,000 ₪, אותם קיבל בהלוואה מידידו ושותפו לעסקים מר ינון גרלה, במעמד ביצוע התשלום הוא קיבל מהמשיב את השיקים שנתן לצורך פרעון החוב לפי ההסכם שבין הצדדים ואת השיק שבגינו נפתח תיק ההוצל"פ .

למרות שעשה כך ולמרות שהמשיב התחייב שבכך יסגור את תיק ההוצל"פ, המשיב לא סגר את תיק ההוצל"פ ומכאן הבקשה שהוגשה בטענת פרעתי.

מדובר בגלגול שני של ערעור שכן לאחר שמיעת הבקשה בטענת פרעתי, בסיבוב ראשון, ומתן החלטה אשר דחתה את הבקשה, הגיש המערער ערעור שנדון בפני והחזרתי את הדיון לכבוד הרשם על מנת שישמע את עדותו של מר ג רלה הנ"ל שלפי טענת המערער היה נוכח בעת שהוא שים למשיב את הסכום של 65,000 ₪.

כבוד הרשם שמע את עדותו של גרלה ובסיומה קבע כי אין מקום לשנות את ההחלטה ויש לדחות את הבקשה בטענת פרעתי. כבוד הרשם לא האמין לעדותו של גרלה מהנימוקים שהוסברו בסעיפים 11 – 21 להחלטתו. כבוד הרשם קבע כי אין לתת משקל יתר לעובדה שהשיקים הוחזרו מידיו של המשיב לידי המערער. המשיב נתן הסבר להחזרתם שהתקבל על דעתו של כבוד הרשם כפי שפורט בסעיף 26 להחלטה הראשונה בבקשה בטענת פרעתי. כבוד הרשם ציין גם שהמועדים שבהם נטען שבוצע התשלום לא תואמים בעדותו של המשיב ובעדותו של גרלה וכן נמצאו עוד אי דיוקים ו/או התחמקויות ממתן תשובות בעדותו של גרלה.

המערער טוען כי כבוד הרשם שגה בהחלטתו.

ראשית, טוען המערער כי החזרת השיקים לכשעצמה די בה כדי לקבוע שסכום השיקים שולם. אילו לא היה משולם סכום השיקים המשיב לא היה מחזירם למערער.

שנית, ולגבי אי הדיוקים שפורטו בהחלטת כבוד הרשם, המערער טוען עוד כי כאדם חרדי, לוח השנה הלועזי אינו שגור בפיו ויתכן שזו הסיבה לאי הדיוקים בתאריכים. המערער טוען עוד כי כבוד הרשם התערב יתר על המידה בחקירתו של מר גרלה כולל בשאלות על מועד חתימת התצהיר על ידו. כמו כן טוען המערער כי כבוד הרשם מחק חלקים מהפרוטוקול מבלי להודיע לצדדים מה נמחק (סעיף 83 להודעת הערעור) כן טוען המערער כי כבוד הרשם מחד, פסל שאלות שעניינם השותפות שבין המערער לבין ג רלה ומאידך, ביסס את חוסר אמונו בעדותו של ג רלה בכך שהלה סרב לענות על שאלות בקשר לקשר העסקי שבינו לבין המערער. המערער מלין עוד על כך שלא ניתן לו לחקור את המשיב וכן על כך שכבוד הרשם התעלם מסתירות בגירסת המשיב.

המשיב טוען כי אין להתערב בהחלטת כבוד הרשם שהתבססה בעיקרה על חוסר האמון שנתן בעדותו של ג רלה. יש לדחות לטענתו, את טענות המע רער שעניינן עצם קיומו של החוב שכן זה כבר נקבע משנדחתה ההתנגדות. כבוד הרשם לא מחק דבר מהפרוטוקול בניגוד לנטען על ידי המערער. התעלמותו של גרלה וסירובו לענות על שאלות הקשורות לקשר העסקי שבינו לבין המערער משמעותיים שכן המערער מבסס את טענתו על כך שקיבל הלוואה של 65,000 ₪ מגרלה (ללא מסמך ביניהם) משום שגרלה יכול היה להוות בטוח בהחזר ההלוואה עקב הקשר העסקי ביניהם. המשיב טוען עוד כי גם הסכום שטוען המערער ששילם אינו מתאים לגובה החוב לטענתו ועולה עליו בסכום של למעלה מ- 8,000 ₪ לגירסת המערער, דבר שיש בו כדי להביא לחוסר אמון נוסף בטענתו. עוד טוען המשיב כי המערער העיד שהוא עוסק בהוראה דבר שאינו מתיישב עם טענתו לפיה יש לו קשר עסקי עם גרלה בעבודות עפר. המשיב טוען עוד על אי דיוקים נוספים וגרסאות המערער בין היתר בענין מקום מגוריו כאשר לדיון הראשון טען שעזב את דירתו ברח' מחל ואילו בשלב מאוחר יותר הגיעו מעקלים לכתובת זו ומצאו בה את משפחת המערער.

לבקשת המערער קוים דיון בו למעשה הצדדים חזרו על טענותיהם כאשר ב"כ המערער מסבירה את אי הדיוק במקום המגורים של המערער בטעות שלה. לגבי הדירה שנמכרה שהיתה בכתובת אחרת . וכן מסבירה שלא היתה כוונה לטעון שכבוד הרשם מחק דברים מהפרוטוקול אלא שלא רשם את כל מה שנאמר.

לאחר עיון בטענות הצדדים מסקנתי היא כי אין להתערב בהחלטת כבוד הרשם. החלטת הרשם התבססה בעיקרה ולמעשה ניתן לאמר כמעט כולה על חוסר האמון שנתן בעדותו של גרלה, ושל המשיב (עוד בסיבוב הראשון של הדיון בבקשה בטענת פרעתי). יש לציין שהדיון הוחזר לכבוד הרשם רק כדי לשמוע את עדותו של גרלה שלא נשמעה בסיבוב הראשון למרות שזה נכח באולם. כידוע, ערכאת הערעור נוטה שלא להתערב בשאלות מהימנות שכן הערכאה המערערת היא זו שצפתה בעד ובהתנהלותו בעת מתן העדות. בנדון דנן כבוד הרשם הסביר היטב בהחלטתו את הנימוקים של חוסר האמון שנתן בעדותו של מר גרלה ואין צורך לחזור עליהם בהחלטה זו.

העובדה שהשיקים הוחזרו למערער לכשעצמה אין בה די כדי לקבוע שהחוב נפרע.

המשיב נתן הסביר מניח את הדעת להחזרת השיקים כאשר ההסבר משתלב גם עם העדות לפיה לאחר שהמערער קיבל את השיקים כדי להביא במקומם את סכום החוב במזומן, נשאר ג רלה עם המשיב במקום המפגש למרות שלגרלה אין שום הכרות מוקדמת עם המשיב. איזו סיבה היתה להם להישאר ביחד אם לא כדי לחכות למערער שיחזור עם הכסף כפי שהבטיח לעשות.

כידוע הנטל להוכיח טענת פרעון מוטל על החייב מתחילת הדיון ועד סופו משנקבע בסיבוב הראשון שהחייב – המערער – לא עמד בנטל זהוכבוד הרשם קבע שגירסתו אינה אמינה, ומשקבע כבוד הרשם כי אין לתת אימון בעדותו המתחמקת של מר גרלה יש לקבוע שהמערער לא עמד בנטל המוטל עליו ולא הצליח להוכיח שהוא פרע את החוב כפי שהוא טוען. יש לציין גם כי בתצהירו של ג רלה אין הסבר מהיכן הגיעו לידיו אותם 65,000 ₪ שהוא התבקש להביא באופן בהול ובאישון לילה בין השעה 23:30 ל- 24:00 . מדובר בסכום מכובד שבדרך כלל אדם אינו מחזיק בכיסיו.

כאמור, החלטת כבוד הרשם מבוססת על חוסר האמון שנתן בעדותו של המערער (בסיבוב הראשון) ובעדותו של ג רלה (בסיבוב השני) ערכאה זו אינה נוהגת להתערב בעניין זה ולפיכך הערעור נדחה ואני מחייב את המערער בהוצאות המשיב ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ שיגבו מתוך סכום הערובה שהפקיד המערער.

ניתן היום, כ"ז ניסן תשע"ח, 12 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.

קלדנית: כרמלה עובדיה


מעורבים
תובע: יצחק יוסף הלל
נתבע: ישראל בלומברג
שופט :
עורכי דין: