ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ס.ל נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובעת
ס.ל
ע"י עו"ד יעקב פרץ

נגד

נתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד עזרא האוזנר

החלטה

לפני בקשה שניה למינוי מומחים רפואיים בתחום השיקום, הכירורגיה והראומטולוגיה.
התובעת הגיש ה תביעה לפיצויים בגין פגיעתה בתאונת דרכים שאירעה לטענת ה ביום 9.11.14.
עם הגשת התביעה התובעת ביקשה למנות מומחים רפואי ים בתחו מים הבאים: אורתופדי , נוירולוגי, כירורגי, פסיכיאטרי, ראומטולוגי ושיקומי.
בהחלטתי מיום 23.3.16, הוריתי על מינוי מומחים בתחום האורתופדי ובתחום הפסיכיאטרי. עם זאת הוריתי למומחה בתחום האורתופדי, לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי מומחים נוספים .
עם קבלת חוות דעתו של המומחה בתחום האורתופדי, הגישה התובעת כאמור בקשה נוספת הנדונה כאן, למינוי מומחים רפואיים בתחום השיקום, בתחום הכירורגיה ובתחום הראומטולוגיה.
בבקשתה, טענה התובעת , כי אחר שנתקבלה חוות דעתו של המומחה בתחום האורתופדי, בה הוא ממליץ על מינוי מומחה בתחום הכירורגיה ו בתחום הראומטולוגיה, ו לאחר שהמומחה לא נתן עמדתו לעניין מינוי מומחה בתחום השיקום - על בית המשפט למנות מומחים בתחומים האמורים.
הנתבעת, בתגובתה מיום 5.2.18, טענה כי המומחה ב תחום האורתופדי, דר' נחשון רנד, לא ראה לנכון להמליץ על מומחה בתחום השיקום , ולכן לא ציין דבר בעניין זה . באשר להמלצת המומחה למינוי מומחים בתחום הכירורגיה והראומטולוגיה - הרי שהמומחה לא נימק המלצתו. לפיכך ביקשה הנתבעת ל פרט את תגובתה בעניין זה אחר שתפנה למומחה בשאלות הבהרה ויתקבלו תשובותיו.
בתגובת הנתבעת מיום 25.2.18, לאחר קבלת תשובותיו של דר' רנד לשאלות ההבהרה, נטען כי מהתשובות עולה , שאין מקום למינוי מומחה בתחום הכירורגיה, שכן לא הוצגו סימפטומים פעילים המבססים מינוי כזה. אין מקום למינוי מומחה גם בתחום הראומטולוגיה, שכן לא הובאו תסמינים לכך.
מעיון בבקשה, בתגובות לה, בחוות הדעת ובתשובות לשאלות ההבהרה, מצאתי כי לנוכח המגמה המרחיבה במינוי מומחים, נראה כי יש להיעתר לבקשה למינוי מומחה בתחום הראומטולוגיה בלבד .
אכן, על פניו לא הובא תיעוד רפואי לתחום זה, וההמלצה היא על יסוד תלונות שהובאו בפני האורתופד. בתשובות לשאלות ההבהרה , הבהיר המומחה, ש לא היה ממליץ על מינוי מומחה בתחום הראומטולוגי, אם היה בטוח בדבר, אולם לנוכח כאבים מפושטים ללא הסבר, ישנה אפשרות כזו. הסבריו של המומחה מהווים אכן ראשית ראיה דלה, אולם די בדלות זו, כדי שלא למנוע מהתובעת להוכיח נזקיה.
כמובן שלנוכח העובדה שהחומר הרפואי דל, אם המומחה ימצא כי לא נגרמה נכות בתחום הראומטולוגי בעקבות התאונה, תחוייב התובעת בעלות המומחה.
עם זאת, אין מקום למינוי מומחים רפואי ים בתחום ה כירורגיה ובתחום השיקום.
בהחלטה מיום 23.3.18, לאחר עיון בחומר הרפואי שצורף, ציינתי כי לא הובאה ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום השיקום . אין כל שינוי בהכרעה זו. גם הפסיקה נוטה לצמצם במינוי מומחים שיקומיים רק למקרים קצוניים, בהם אין די במומחיות הקונקרטית.
לעניין מינוי מומחה בתחום הכירורגיה, אכן, דר' רנד המליץ תחילה על מינוי מומחה בתחום הכירורגיה, מבלי שנימרט את הצורך בכך. בתשובות לשאלות ההבהרה , חזר בו דר' רנד מה מלצתו למנות מומחה בתחום הכירורגיה, לאחר שלא הוצגו בפניו תסמינים פעילים. לפיכך אין מקום לשנות מהחלטתי מיום 23.3.18.
לפיכך אני מורה על מינויו של פרופ' מרדכי פרס, מרח' הפרגים 3 רמת אפעל טל' 03-XXXX281 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום הראומטולוגיה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע מיום 9.11.14 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות בתחום הראומטולוגי , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה תישא הנתבעת בשכרו של המומחה וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4500 ₪ בתוספת מע"מ.
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 14.6.18.
התיק יובא בפני ביום 17.6.18.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 20.8.18.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 16.9.18.
התיק יובא בפני ביום 17.9.18.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ח, 12 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ס.ל
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: