ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר ריטבין נגד מנפרוטו :

08 אפריל 2018
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
אלכסנדר ריטבין
ע"י ב"כ: עו"ד שירלי שטרית

-
הנתבע:
מנפרוטו - תיקים בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד רועי נפתלי

החלטה

  1. זוהי החלטה בבקשת הנתבעת לחיוב התובע בתשלום הוצאות כתנאי לבירור התביעה, לאחר שההליך הקודם נמחק באמצע ההליך בשל מחדלי התובע, מבלי שנפסקו לו אז הוצאות.
  2. הרקע לבקשה:

ביום 14.9.2014 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת לתשלום זכויות שונות המגיעות לו לשיטתו בגין עבודתו אצל הנתבעת וסיומה (להלן: התביעה הראשונה). הנתבעת הגישה כתב הגנה מטעמה ואף התקיים דיון מוקדם בתיק. במסגרת הדיון המוקדם בתביעה הראשונה ניסחו הצדדים מוסכמות ופלותגאות וניתנה החלטת בית הדין על הגשת תצהירים.
אלא שהתובע לא הגיש את תצהיריו במועד, ואף לא הגישם לאחר שתי התראות שניתנו על ידי בית הדין ביום 12.8.2015 וביום 18.10.2015. כפועל יוצא מאי הגשת תצהירי התובעת נמחקה תביעת התובע ביום 8.12.2015 , ללא צו להוצאות.
ב-24/1/18 , מעל שנתיים לאחר מחיקת התביעה הראשונה, הגיש התובע תביעה זו בשנית ( להלן: התביעה השנייה או התביעה הנוכחית). לטענת ב"כ הנתבע לא ייתכן שהנתבע יחוייב פעם נוספת להגיש כתב הגנה ולנהל דיון (כאשר, כאמור, התביעה הראשונה נמחקה אך בשל מחדלי התובע), ולפיכך יש מקום לחייבו בהוצאות בגין הגשת התביעה הנוכחית. מאידך טוען התובע כי מאחר שלא נפסקו הוצאות עם מחיקת ההליך הקודם ממילא אין מקום לחייבו כעת בהוצאות, מה גם שהתביעה אינה זהה לקודמתה וכאשר התובע לא קיבל את ההתראות שנשלחו אליו בתביעה הראשונה ולכן לא אחראי לכך שהתביעה הקודמת נמחקה.

3. דיון והכרעה:
א. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.
אכן תביעתו הראשונה של התובע נמחקה מבלי שחוייב אז בהוצאות, ואין במחיקה זו כדי מנת לשלול את זכותו של התובע לערכאות לרבות הגשת תביעתו בשנית.
אולם, מאחר ומדובר בתביעה בגלגול חוזר של תביעה קודמת בגין אותה תקופה (גם אם סכומי התביעה עתה שונו במעט מהתביעה הראשונה) , במסגרתה הוגש כת ב הגנה והתקיים דיון מוקדם וניתנה החלטה על תצהירים, והמחיקה נעשתה אך ורק בשל מחדלי התובע - ישנה הצדקה לחיוב התובע בהוצאות בגין הגשת התביעה הנוכחית .
ב. ודוק: כל זמן שלא הגיש תביעה חדשה, נשארת ההחלטה על כך שאינו מחוייב בהוצאות בגין התביעה הקודמת. אולם, כאשר התובע גורם ללא הצדקה לטרדה נוספת לצד השני ולהוצאות נוספות בגין הגשת התביעה הנוכחית – יש מקום לחייבו בהוצאות בגין התנהלותו זו בהגשת התביעה השניה בגין אותם רכיבים (גם אם כאמור אין זהות מוחלטת בין התביעות).
ג. אינני מקבלת את טענות ב"כ התובע לפיה לא התובע קיבל את התראות בית הדין. טענות אלו נטענו ללא תצהיר, מבלי שאף ניתן לבדוק את אמיתותם כיום, ובכל מקרה אין בהם די . ההחלטה על הגשת תצהירים ניתנה במעמד הדיון המוקדם ועל ב"כ התובע היה לפעול למען הגשתם במועד ולכל הפחות להגיש בקשה לארכה, גם ללא התראות בית הדין. יתרה מכך, לו סבר אז שאין מקום למחוק את התביעה, מן הסתם היה פונה באותו מועד ומבקש את פתיחת התיק עקב אי קבלת ההתראה.
ד. בנסיבות אלו יישא התובע בהוצאות הנתבעת בסך של 1,200 ₪, סכום אשר ישולם תוך 30 יום, ללא קשר לתוצאות ההליך. הודעה על ביצוע התשלום תוגש לבית הדין בסמוך לאחר התשלום. כתב הגנה יוגש תוך 30 יום מיום התשלום.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ח, (08 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אלכסנדר ריטבין
נתבע: מנפרוטו
שופט :
עורכי דין: