ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף עוזרי נגד פרגיות ירושלים בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה אלישבע חן

תובע

יוסף עוזרי

נגד

נתבעת

פרגיות ירושלים (מקבוצת תדמיר) בע"מ

פסק דין

רקע עובדתי

התובע שהוא בעליו של לול תרנגולות, רכש בחודש פברואר 2014, מהנתבעת כ- 1,200 פרגיות.

בחלוף זמן, הבחין התובע כי שיעורי התמותה של הפרגיות גבוהים מהמקובל ובבדיקה ראשונית של וטרינר מטעמו, עלה חשד לקיומה של מחלת מארק בלהקת הפרגיות.

לאחר שבוצעו כמה בדיקות מעבדה אשר איששו החשד כי מקור התמותה הוא במחלת מארק, פנה התובע אל הנתבעת וביקש פיצוי בגין הנזק שנגרם לו, לנוכח תמותה של כ- 100 פרגיות.

התובע דחה את הצעת הפיצוי שהעלתה הנתבעת.
טענות התובע

לטענת התובע, המקור לשיעורי התמותה הגבוהים בלהקת הפרגיות הוא מחלת מארק שבה חלו הפרגיות, כפי שעלה מבדיקה שערך הווטרינר דר' פימה ומתוצאות שמונה בדיקות (לרבות בדיקות מעבדה) שנערכו עד לחודש נובמבר 2014. על פי חוות דעת של דר' אלקין, הנתבעת התרשלה בכך שלא חיסנה הפרגיות כנגד מחלת המארק.

התמותה החריגה בלהקת הפרגיות שרכש התובע מהנתבעת, עמדה על כ- 100 תרנגולות בעוד שבלהקה אחרת בלול התובע, לא נצפתה תמותה בשיעורים חריגים.

לטענת התובע, הנתבעת הפגינה זלזול בטענותיו וחרף התחייבויותיה לליווי מקצועי מטעמה, קיימה רק ביקור אחד בלול התובע, בחודש יולי 2014.

התובע הגיש התביעה ע"ס 21,100 ₪ בגין רכיבי התביעה כדלקמן: סכום של 10,000 ₪ - פיצוי בגין עוגמת נפש; סכום של 6,900 ₪ - פיצוי על אובדן רווח בגין התמותה החריגה; סכום של 1,500 ₪ - פיצוי בגין טרחה שנגרמה לתובע לנוכח הצורך לערוך בדיקות המעבדה וכן מעקב יומיומי ; סכום של 2,700 ₪ - פיצוי בגובה התמורה ששולמה בעבור הפרגיות.

טענות הנתבעת

לטענת הנתבעת, בביקור שנערך מטעמה בלול התובע, נמצא כי הלול מוזנח ורמת הממשק בו ירודה ובביקור רופא המעבדה בשנת 2015 , נמצאו בלול אקריות שלא הודברו.

לכתב ההגנה, צירפה הנתבעת חוות דעת מטעמו של דר' מיכאל, ממנה עולה, כי התמותה החריגה בלול התובע עומדת על 101 מטילות וכי בלולים אחרים אשר קיבלו פרגיות מאותו מקומצאו בעיות דומות לאלה שהתגלו בלול התובע.

לטענת הנתבעת, לנוכח מצבו המוזנח של לול התובע, אין היא רואה עצמה אחראית לנזקי התובע הנטענים. עם זאת, הנתבעת ערכה חישוב של אומדן הנזק על פי אמות מידה ממוצעות , ממנו עלה, כי הפסד הרווח לתובע בגין התמותה החריגה , עומד ע"ס 2,938 ₪, סכום המגלם בתוכו את התמורה ששילם התובע בעת רכישת הפרגיות.

דיון והכרעה

העידו בפני התובע ומר יגאל גודר, מנהל הנתבעת (להלן: "מר גודר").

התובע העיד, כי גילה את התמותה החריגה עוד בחודש יוני 2014 וכי ערך טבלה שצורפה לכתב התביעה ובה נתוני אובדן הרווח שנגרם לו כתוצאה מהתמותה החריגה.

לדברי התובע, הוא הזמין את הווטרינר דר' פימה אשר ביקר בלול ומצא תרנגולות החשודות כחולות ולאחר מכן נאלץ לנסוע כמה פעמים במשך תקופה של חצי שנה , למעבדה בקרית מלאכי כדי לבצע בדיקות מתאימות בתרנגולות שנחשדו כחולות וכן ערך מעקב יומיומי אחר ההטלות בהתאם להוראות מדריך שירות ההדרכה מטעם משרד החקלאות. התובע שלל טענות הנתבעת כי התנאים התברואתיים בלול אינם טובים וטען כי בכל לול יש טפילים.

מר גודר הסביר בעדותו, כי למרות שאין קשר ישיר בין גילוי מחלת מארק בתרנגולות לתנאי הלול, על פי רוב, לולים כדוגמת לול התובע, שרמת הממשק שלהם נ מוכה, מועדים יותר למחלות ולפיכך גם ביצועיהם במצב רגיל, נמוכים יותר.

לדברי מר גודר, הערכת הפסד הרווח שערך התובע לוקה בחסר, מכיוון שחסרים בה נתונים של מועצת הלול לגבי אחוזי ההטלה, שאותם סרב התובע להעביר לנתבעת, למרות שמדובר בכלי בסיסי המשמש לבדיקה. על פי החישוב שערכה הנתבעת, מדובר בהפסד בסכום נמוך יותר מהסכום שהתובע טוען לו, הואיל ועם תמותת התרנגולות נחסכות גם הוצאות ההאכלה.

לאחר שבחנתי הראיות שהובאו בפני, לרבות כתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי העדויות ושקלתי השיקולים הצריכים לעניין, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה. להלן נימוקיי.

כפי שעלה מהראיות שהוצגו, ובכלל זה חוות הדעת של דר' מיכאל שצורפה לכתב ההגנה, אין חולק , כי בלהקת הפרגיות שרכש התובע מהנתבעת, אותרה מחלת מארק. בהקשר זה, הבהיר מר גודר בעדותו, כי אין קשר בין מחלת מ ארק למצב התברואתי של לול התובע. לפיכך, הואיל ומאה פרגיות שמכרה הנתבעת לתובע חלו ובהינתן כי הנתבעת היא האחראית לחיסון הפרגיות כנגד מחלת מארק, עוד קודם למכירתן, הרי שעל הנתבעת להשיב לתובע את סכום התמורה ששילם בעבורן, קרי, סך של 2,700 ₪.

באשר לרכיב התביעה הנוגע לאובדן רווח – לא מצאתי כי עלה בידי התובע להוכיח רכיב זה של תביעתו וזאת משלא הוצגו נתונים רשמיים רלוונטיים (כגון: נתונים לגבי שיעורי ההטלה ולגבי השיווק) שהיו מאפשרים הערכה מבוססת. עם זאת, אני מוצאת כי החישוב שערכה הנתבעת בקשר עם הערכת הפסדי התובע והסכמתה לפצות התובע בסכום של 2,938 ₪, עולים כדי הודאה מצדה בדבר זכות התובע לפיצוי בנסיבות העניין. אני מקבלת את עמדת הנתבעת, כי התמורה ששולמה בעבור הפרגיות כלולה בסכום הפיצוי בגין הפסד שנגרם לתובע ולפיכך, אני קובעת , כי על הנתבעת לשלם לתובע סכום של 2,938 ₪ (הכולל את התמורה ששולמה בגין הפרגיות) .

באשר לרכיב התביעה הנוגע לפיצוי בגין טרחה שנגרמה לתובע – הואיל וכפי שעלה מהראיות לרבות מעדות התובע, נאלץ התובע לנסוע למעבדה בקרית מלאכי , מעת לעת, לצורך עריכת בדיקות, אני קובעת, כי על הנתבעת לפצות התובע בגין הנסיעות, הטרחה והטרדה שנגרמו לו משהתברר כי חלק מהתרנגולות שסופקו לו, חלו. בנסיבות העניין, אני רואה להעמיד הפיצוי בגין רכיב זה של התביעה ע"ס 1,000 ₪.

באשר לתביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש - בנסיבות התביעה דנן, איני רואה לקבוע פיצוי בגין רכיב זה, משלא הוכחה זכאותו של התובע לפיצוי בגין נזק לא ממוני כאמור ואין די בטענות התובע בדבר תחושתו כי הנתבעת הפגינה זלזול כלפיו כדי לבסס זכותו לפיצוי בגין רכיב זה של התביעה . בהקשר זה יוער, כי ממילא אין מקום לקביעת פיצוי בגין מקרה אחר, שאינו קשור לתביעה זו ואשר נזכר בעדות התובע.

לנוכח האמור, על הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,938 ₪ - פיצוי בגין רכישת פרגיות שחלו וכן סכום של 1,000 ₪ - פיצו י בגין הטרחה והטרדה שנגרמו לו. הסכומים יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כן תשא הנתבעת בהוצאות משפט בסך 500 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום.

פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ח, 08 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף עוזרי
נתבע: פרגיות ירושלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: