ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בצדק, עמותה רשומה נגד יו"ר רשות השידור :

בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט י' טירקל

העותרים: 1. בצדק, עמותה רשומה
2. גבי בוטבול
3. האגודה לזכות הציבור לדעת
4. גלעד ארדן

נגד

המשיבים: 1. יו"ר רשות השידור, פרופ' רינה שפירא
2. מנכ"ל רשות השידור, מרדכי קירשנבאום
3. אהרון גולדפינגר, עובד רשות השידור
4. מנהל הטלויזיה, יאיר שטרן
5. דובר רשות השידור, צבי לידר
6. רשות השידור

בקשה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה: כבוד בסיון התשנ"ח (16.06.98)

בשם העותרים: עו"ד אלעד רוזנבלט
בשם המשיבים 5-2: עו"ד יוסי ארנון ועו"ד אורי קדר
בשם המשיבים 1 ו6-: עו"ד עוזי פוגלמן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

עתירת העותרים עניינה בהליכים אש ננקטו במסגרת המשיבה השישית, רשות השידור, ביחס למשיבים 5-2, אשר היו כולם, בתקופה הרלוונטית, עובדי רשות השידור. לעתירה שני ראשים: האחד, מתייחס לדו"ח של החוקר עו"ד יוסף ריכטר (להלן: הדו"ח) אשר התמנה לתפקידו על ידי המשיבה הראשונה. עתירת העותרים היא, שהדו"ח יפורסם ברבים; השני, עניינו עתירה לכך שנגד המשיבים 5-2 תוגש קובלנה בפני בית הדין המשמעתי.

מקובלים עלינו נימוקי המשיבים לדחיית הראש הראשון של העתירה. כמובהר בתגובה מטעם משיבים 1 ו6-, נשקל האיזון בין האינטרסים הנוגדים הרלוונטים, ובנסיבות המקרה הננו סבורים שאין להתערב בהחלטה שלא לפרסם את הדו"ח במלואו. נדגיש בהקשר זה, שעיקריו של הדו"ח הובאו לידיעת חברי מליאת רשות השידור, כולל העותר השני, במכתבה של המשיבה הראשונה אליהם, מכתב הכולל גם דיווח על המסקנות האישיות ביחס למשיבים 5-2 אליהן הגיעה.

באשר לראש השני של העתירה, נחה דעתנו שהפעולות שנעשו בהתייחס להתנהגות המשיבים 5-2 אינן מצדיקות את התערבותו של בית משפט זה. אחד המשיבים כבר אינו עובד רשות השידור, לאחר נשלחה התראה והשניים האחרים ננזפו. אכן, נראה לנו ששיקול הדעת אשר הופעל על ידי המשיבה הראשונה במקרה זה, אשר נשען על תשתית עובדתית שהונחה בפניה, ויעוץ משפטי שקיבלה - אינו מצדיק התערבות.

העתירה נדחית. בנסיבות המקרה, אין צו להואצות.

ניתן היום, כבוד בסיון התשנ"ח (16.6.98).

ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
עכב/
98016100.E05