ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כל בו בראנדס בע"מ נגד א.א. אשר יוסף בע"מ :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיבה / זוכה / תובעת

א.א. אשר יוסף בע"מ – ח"פ 511321101

נגד

מבקשת / חייבת / נתבעת

כל בו בראנדס בע"מ - ח"פ 514930551

החלטה

הזוכה הגישה לביצוע כנגד החייבת, תביעה על סכום קצוב ע"ס 38,068 ₪.

כתב התביעה מציין, כי הזוכה, יבואנית ומשווקת נעליים מכרה לחייבת נעליים למכירת בחנות החייבת.

במהלך 2015 הזמינה החייבת וגם קיבלה מוצרי הנהלה בסכום כולל בין 37,475 ₪ ונותרה חייבת לה כסכום הנ"ל.

העתקי חשבוניות ותעודות משלוח חתומות, כמו גם כרטסת הנהלת חשבונות צורפו כנספחים 4-2 לכתב התביעה.
החוב לא שולם ומכאן התביעה.

המבקשת הגישה התנגדות במועד הנסמכת בתצהיר מנהלה מר מוסטפא אגבאריה, ובו עובדות מוצהרות אלו:

המצהיר הוא מנכ"ל בנתבעת.

בשנת 2014 התקשרו הצדדים וסוכם, כי הנתבעת תהא רשאית להחזיר בכל עת כל סחורה אותה רכשה מהתובעת ותזוכה בהתאם.

החנות נקלעה לקשיים.

הנתבעת פנתה אל התובעת על מנת שתסור לחנות ותאסוף את הסחורה ובהתאם תזכה אותה.
התובעת הסכימה, הבטיחה לשלוח נציג אך זה לא הגיע.
כשנמסרה התראה טרם הגשת התביעה בשלהי פברואר 2017, התבקש מנהל התובעת ע"י המצהיר בפעם נוספת לשלוח את נציגו לשלוח סחורה ולערוך התחשבנות סופית.
ההסכם בין הצדדים הופר ע"י התובעת, עפ"י המסכת העובדתית שבתצהיר.

ביום 22/3/2018 עמד המצהיר לחקירה נגדית וציין, כי חנות הנעלי ים היא חלק מכלבו והוא לא ניהל את חנות הנעליים, אלא מנכ"ל הכלבו, מר מוניר מחאג'נה, "במשך שנתיים" ניהל מוניר את החנות. ולאחר מכן הוסיף: "ניהל את הכלבו לא את החנות".
גם הבן חמודי לא ניהל את החנות. המצהיר אישר, כי גם הוא לא ניהל את החנות. עם זאת אישר, כי סוכנת התובעת שוחחה עמו והוא ביקש ממנה לקחת את הסחורה לפחות שלוש או ארבע פעמים, אך לא הגיע לקחת הסחורה.
כשנשאל, מתי קרה שהוחזרה סחורה בלי לשלם ענה, כי אינו מבין את השאלה. אח"כ העיד, כי מעולם לא קרה שקיבל סחורה ולא שילם כפי שאירע בפעם הנזכרת בכתב התביעה. המצהיר גם לא זכר ממתי החשבוניות נשוא התביעה ואז נאמר לו כי המדובר בנובמבר 2015.

המבקשת סיכמה ע"פ ושבה על הטענה כי בין הצדדים הוסכם, כי המבקשת תהא רשאית להחזיר סחורה ולקבל זיכוי בכל עת.
שאלות שנשאל העד בחקירתו הנגדית בקשר עם ביקור סוכנת התובעת לא בא זכרן בכתב התביעה ולראשונה עלתה הסוגיה בחקירה הנגדית.
שאלות אלו מאששות את טענת המבקשת, לפיה הייתה הסכמה לסור אל החנות ולמשוך את הסחורה אך הדבר לא יצא אל הפועל.

המשיבה סיכמה וציינה בראשית סיכומיה כי הייתה מצפה, אם יש טענה כנגד קיומו של החוב, שהנתבעת תשיב לאמור במכתב ההתראה שקדם להגשת התובענה לביצוע.
משלא נעשה כך נראה, כי המדובר בהגנת בדים: מדובר בחשבונית מנובמבר 2015 ובעת החקירה הנגדית חלפו כבר כשנתיים מאז סופקה הסחורה לכלבו שעודו פעיל, היא לא הוחזרה והחוב נותר כפי שהיה. מכרטסת הנהלת החשבונות שצורפה לכתב התביעה עולה, כי כל אימת שסופקה סחורה הנתבעת הייתה משלמת ואם הייתה החזרה, הייתה מקבלת זיכויים. לא מדובר כלל בהסכם בין הצדדים אלא בהתנהלות עסקית משותפת בת שנה אחת בלבד, הכל עפ"י כרטסת התובעת שצורפה לכתב התביעה. מן הכרטסת עולה, כי היה בנמצא זיכוי אחד בלבד כתוצאה מהחזרת סחורה ואף זאת לאחר שכבר שולמה התמורה קודם לכן.

תשובת המבקשת מציינת, כי עיון בכרטסת הנ"ל מלמדת, כי ראשיתה בחודש 4/2015, היא חלקית ולא ניתן ללמוד אם היו קודם לכן זיכויים בגין סחורה שהוחזרה.

בחינת מכלול הכתבים מלמדת, כי טענות המבקשת קלושות ביותר, גם אם בהינתן שהן נכונות, מהוות הן הגנה לכאורה מפני התביעה.

הדעת אינה נותנת, כי נעליים הנמכרות לחנות הן בנות החזרה למוכר (המשיבה) בכל עת ובכל כמות וגם על חשבון המוכר שאמור לעסוק גם באיסופן מן החנות.

מעדותו של מנהל החנות עולה, כי לכאורה אף אחד לא ניהל את חנות הנעליים:

מר מוסטפא אגבאריה העיד, כי הוא לא ניהל את חנות הנעליים, כי בנו לא ניהל את חנות הנעליים וכי מוניר שניהל את הכלבו גם הוא לא ניהל את חנות הנעליים.
מסקנת פשוטה מלמדת, כי איש לא ניהל את חנות הנעליים ואין זה מפתיע כלל שהדברים התגלגלו לאן שהתגלגלו.

יתרה מזו, המבקשת נמנעה מפירוט כלשהו של הסחורה שרכשה והסחורה שברצונה להחזיר.

לא סביר, כי במשך שנתיים לא מכרה ולו זוג נעליים אחד והמתינה עד אשר יגיע מי מטעם המשיבה לאסוף את כל המשלוח שסופק כשנתיים קודם לכן.

בנסיבות אלו, אתנה את מתן הרשות להתגונן בהפקדת עירבון בשיעור מלוא יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל שבכותרת, בתוך 30 ימים.

במקביל להפקדת העירבון בהוצל"פ, תוגש הודעה ע"י המבקשת יחד עם העתק הקבלה ו/או אז (או בחלוף המועד לעשות זאת) תינתן החלטה נוספת בדבר מתן הרשות להתגונן או דחיית הבקשה.

כך או אחרת, סוגיית ההוצאות תבוא לידי ביטוי באותה החלטה הנ"ל.

לתזכורת פנימית ליום 13/5/2018.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ח, 09 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כל בו בראנדס בע"מ
נתבע: א.א. אשר יוסף בע"מ
שופט :
עורכי דין: