ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טלאל לעמור נגד ש. ברזני תשתיות בע"מ חברות :

לפני:

כבוד הרשמת אסתר שחור

התובע
1. טלאל לעמור ת.ז. XXXXXX112
ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד שקיר
-
הנתבעת
1. ש. ברזני תשתיות בע"מ חברות 512281676
ע"י ב"כ: עו"ד מיכאל שטרית

פסק דין

הצדדים הסכימו להצעת בית הדין, לפיה יפסוק בית הדין לפשרה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. כן הסכימו הצדדים כי בית הדין יפסוק ללא נימוקים. הפסיקה תהיה לסילוק סופי הדדי ומוחלט של כל תביעות הצדדים בקשר לתקופת העבודה שבמחלוקת בהליך זה.

בשים לב למכלול נסיבות המקרה ולטיעוני הצדדים, הנתבעת תשלם לתובע סך של 10,500 ₪ (סך הכל) שישולמו בתשלומים בהמחאות שתישלחנה לבא כוח התובע באופן הבא:
3,500 ₪ לפקודת התובע לתאריך 8.5.18.
3,500 ₪ לפקודת התובע לתאריך 8.6.18.
3,500 ₪ כולל מע"מ כולל מע"מ לפקודת בא כוח התובע לתאריך 8.6.18, כנגד חשבונית מס כדין.

סכום זה ישולם לתובע/ת תוך 30 יום מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין. אם לא ישולם במועד כאמור, יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שמיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

אין צו להוצאות.

האגרה תוחזר בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ח, (08 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: טלאל לעמור
נתבע: ש. ברזני תשתיות בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: