ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה אטיאס נגד "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ :

בפני: כבוד השופט י' זמיר

המבקש: יהודה אטיאס

נגד

המשיבה: "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

בקשה לצו מניעה זמני

בבית המשפט העליון

החלטה

המשיבה היא אגודה שיתופית. המבקש חבר במשיבה. הוא נחשד במעילה בכספי הלקוחות של המשיבה, והועמד בשל כך לדין משמעתי, לפי תקנון המשיבה, בפני "מינהל משפט חברים דרג א'". המבקש הורשע במרבית סעיפי האישום ונענש. בנוסף המליץ משפט החברים להוציא את המבקש מן המשיבה. המבקש ערער על כך, לפי התקנון של המשיבה, בפני "מינהל משפט חברים דרג ב'". ערעורו נדחה. הוא פנה אל מזכירות המשיבה וביקש לערוך לו משפט חוזר. בקשתו נדחתה. אי לכך פנה המבקש אל בית המשפט המחוזי בירושלים בתביעה נגד המשיבה (ת.א. 1090/96). המבקש תבע שבית המשפט יצווה על המשיבה לערוך לו משפט חוזר ולהימנע מלהוציאו מבין שורותיה. לחלופין תבע המבקש שבית המשפט יבטל את ההחלטות שמינהל משפט החברים נתן בעניינו.

הסעדים העיקריים הכלולים בתביעה, קרי, עריכת משפט חוזר וביטול הליכי הפסקת החברות, נידחו בהחלטה של בית המשפט המחוזי (השופט ד"ר א"צ בן-זמרה) מיום 27.4.97. המבקש פנה אל בית המשפט העליון בבקשת רשות לערער על החלטה זו (רע"א 3323/97). בית המשפט העליון (השופט י' טירקל) דחה (ביום 10.11.97) את הבקשה לגופה, תוך שקבע כי לא מצא "מקום להתערב בהחלטתו המנומקת היטב של בית המשפט המחוזי". ביום 20.3.98 דחה בית המשפט המחוזי גם את הסעדים החלופיים שנתבקשו בתביעה. המבקש הגיש לבית משפט זה ערעור על פסק-הדין של בית המשפט המחוזי (ע"א 2822/98). בין היתר הוא מעלה בערעור זה, בשנית, את הטענות שהעלה ברע"א 3323/98 בענין המשפט החוזר. בבקשה המונחת לפני הוא מבקש כי בית המשפט יאסור על המשיבה, עד להכרעה בערעור, לנקוט בהליכים הנדרשים לשם הפסקת חברותו במשיבה. הבקשה מתייחסת במיוחד לדיון שאסיפת המורשים של המשיבה עומדת לקיים ביום 25.6.98 בענין הוצאת המבקש מן המשיבה.

דינה של הבקשה להידחות. גם אם אניח, לצורך הדיון, כי החלטתו של השופט טירקל ברע"א 3323/98 אינה קושרת את בית המשפט הזה בדונו בערעור בהרכב של שלושה (ראו דברי המשנה לנשיא לוין ברע"א 7152/94 שידלוב נ' קיהן, פ"ד מט(5) 309, 313), עדיין צריך המבקש להרים נטל כבד כדי להביא את בית המשפט לתת צו זמני המונע בעד המשיבה לפעול בהתאם לפסיקתו של בית המשפט המחוזי. כך הוא הדבר, ראשית כל, משום הכלל הרגיל לגבי מתן צווים זמניים בערכאת הערעור המשהים את הפעולה של פסק-הדין נושא הערעור. לפי ההלכה נדרש מבקש הצו להוכיח, נוסף על סיכוי לערעור, כי אי מתן הצו המבוקש יביא עליו נזק שאינו ניתן לתיקון, או, לפחות, כי מאזן הנזקים שייגרמו לצדדים נוטה בבירור לטובתו. ראו, למשל, בש"א 2966/96 עטיה נ' עירית תל-אביב-יפו, פ"ד נ(1) 668. הלכה זו מקבלת משנה תוקף במקרה שלפנינו, משום שאין מדובר בהתערבות בהחלטה רגילה של הערכאה הדיונית, אלא בהחלטה שעברה כבר את הביקורת של שופט בית המשפט שלערעור.

המבקש לא הצביע על כל נזק בלתי הפיך שעלולה להביא עליו הוצאתו מן המשיבה. הוא אומר בבקשתו כי ללא מתן הצו הזמני יהיה הדיון בערעור "אקדמי בלבד". אולם הנחה זו אינה נכונה. אם המבקש יוצא מן המשיבה בעקבות ההחלטות של מינהל משפט החברים, ולאחר מכן החלטות אלה יבוטלו בערעור, עשוייה להתבטל למפרע גם הוצאתו של המבקש מן המשיבה, ואם כך, אזי המבקש ישוב להחזיק בכל הזכויות שעמדו לו ערב הפסקת החברות, שהן בעיקרן זכויות כספיות. המבקש הושעה מעבודתו אצל המשיבה עוד כשהחלו ההליכים המשמעתיים נגדו בשנת 1993, והוא מושעה עד היום. נמצא כי הפסקת החברות, אם יוחלט עליה באסיפת המורשים, לא תביא לכל שינוי בתיפקוד המעשי של המבקש במסגרת המשיבה.

הטעמים שהוזכרו יפים לכל סעד זמני בערעור, ודי היה בהם לדחות את הבקשה. במקרה שלפנינו נוסף עליהם טעם מיוחד, הקשור בזהות בעלי הדין ובסוג הסעד המתבקש. הבקשה היא שבית המשפט יתערב, בצו זמני, בניהול פנימי של אגודה שיתופית, קרי, בפסיקה של בתי דין למשמעת הפועלים בתוך האגודה. בית המשפט נרתע על פי רוב מהתערבות כזו, משום שהוא נותן משקל להסכמה הוולונטרית של חבר האגודה לכפוף את עצמו למרות של אותם בתי דין. ראו ע"א 546/91 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' צוף, פ"ד מט(2) 92, 101-100; ע"א 835/93 איגנט נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, פ"ד מט(2) 793. אמנם אין בכך לשלול את האפשרות שבית המשפט ימצא לנכון, בכל זאת, לבטל הליך או החלטה של בית דין כזה. יחד עם זאת, המעמד המיוחד ממנו נהנה בית הדין הפנימי מקטין את סיכויו של מי שמשיג בבית המשפט על החלטה של בית הדין, ומחזק את הזכות העומדת לבעל הדין שכנגד לבצע את הפסיקה של בית הדין על אתר, מבלי להמתין לתוצאה בבית המשפט, הן בית משפט של ערכאה ראשונה, ולא כל שכן בית משפט שלערעור.

הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיבה הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ט בסיון תשנ"ח (23.6.98)

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98028220.I02


מעורבים
תובע: יהודה אטיאס
נתבע: "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: